Mona Bråten

Rådsprogram 2009 - 2011

Det opprettes nytt treårig Rådsprogram, som det søkes midler for.

Prosjektleder

Mona Bråten

Prosjektdeltaker(e)

Mona Bråten

Eksterne forskere

Mona Bråten

Oppdragsgiver(e)

LO

Prosjektperiode

januar 2009
desember 2011
81517