Mona Bråten

Turnover i Aker - hva koster det? Hva kan gjøres?

Problemstilling 1: Hva koster det å miste folk? Her legger vi opp til en idealtypisk beregning av kostnader forbundet med kompetanseoppbygging, sett i forhold til kostnader knyttet til avgang. Omtrent hvor mye investerer et konsern som Aker i en meda rbeider i ulike faser av ansettelsesforholdet? problemstilling 2: Hvorfor slutter folk? Denne problemstillingen vil bli belyst gjennom analyser av medarbeiderundersøkelsene i Aker, intervjuer og en gjennomgang av tilgjengelig dokumentasjon. Aker vil gi oss tilgang på People survey.

Prosjektleder

Mona Bråten

Prosjektdeltaker(e)

Mona Bråten

Eksterne forskere

Mona Bråten

Oppdragsgiver(e)

Aker ASA

Prosjektperiode

juni 2008
september 2008
81465