Nerina Weiss
Nerina Weiss
Forsker

    Utdanning:

    PhD Social Anthropology, University of Oslo


Arbeidsområder:

Violence and conflict, gender, political anthropology, migration, torture and social suffering, asylum, radicalization.


Forskningstema:

Vold og konflikter | Introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger


Nerina Weiss er forsker II på gruppa Global Studies. Hun har doktorgrad i sosialantropologi (2012) og har vært Marie Curie IE Fellow ved det danske forskningsinstituttet Dignity-Danish Institute against Torture.

Weiss har i en årrekke arbeidet med temaer knyttet opp mot migrasjon, vold og konflikt. Hun har lang feltarbeidserfaring fra Tyrkia, Norge, Danmark, Kypros og Østerrike. Hun har publisert bredt om kurdisk aktivisme og konflikten i Tyrkia. I de siste har hun vært spesielt opptatt av hva som skjer i møtene mellom sårbare eller marginaliserte grupper og velferdsstaten. Blant annet har hun skrevet flere artikler og bokkapitler om møtet mellom traumatiserte flyktninger og mottaksapparatet i Norge og Tyrkia, om barn med avslag og asylsystemet og kurdiske aktivisters mobilisering til krigene i Syria, Tyrkia og Irak.

Som antropolog har Weiss dyptgående kjennskap til kvalitative forskningsmetoder, herunder deltakende observasjon, diverse intervjutekniker og dokumentanalyse. Weiss er opptatt av forskningsetikk og har i flere prosjekter gjennomført kvalitative intervjuer med sårbare grupper, som torturofre og med barn og ungdom, blant annet med medfølgende asylbarn med avslag, om mobilisering og radikalisering og i hennes PhD om vold og konflikt i Øst Tyrkia.

Last ned CV: Nerina Weiss-03-2020

+47 45412376
Cecilia Dinardi, Birgit Lie, Nora Sveaass og Nerina Weiss
Torturutsatte i den norske asylprosessen
En utredning av Norges forpliktelser, og anbefalinger til praksis
Fafo-rapport 2021:18
Nerina Weiss og Anne Hege Strand
Jeg vet og Snakke sammen: Verktøyenes endringsteorier
Evaluering av Jeg vet og Snakke sammen: Delrapport 1
Fafo-notat 2020:13
Ragna Lillevik, Nerina Weiss, Hanne Kavli, Gitte Haugnæss og Morten Stenstadvold
Fafo-rapport 2020:03
Nerina Weiss, Anne Britt Djuve, Wendy Hamelink og Huafeng Zhang
Opphold i asylmottak
Konsekvenser for levekår og integrering
Fafo-rapport 2017:07
Nerina Weiss
Normalitet i limbo
Asylbarn med endelig avslag
Fafo-rapport 2013:47

Mette-Louise Johansen, Therese Sandrup and Nerina Weiss

Introduction: The Generative Power of Political Emotions

Nazand Begikhani, Wendelmoet Hamelink, Nerina Weiss

Women and War

Ludvig Foghammar, Suyoun Jang, Gulzhan Asylbek Kyzy, Nerina Weiss, Katherine A. Sullivan, Fawzia Gibson-Fall, Rachel Irwin

Challenges in researching violence affecting health service delivery in complex security environments

Nerina Weiss

Ønsket om å bli som andre barn
Hverdagen til barn med endelig avslag på sin asylsøknad

Maria Six-Hohenbalken and Nerina Weiss

Introduction