Olav Elgvin
Olav Elgvin
Doktorgradsstipendiat

    Utdanning:

    M.a. i filosofi, Lunds universitet

Arbeidsområder:

M.phil. i Peace and Conflict  Studies, Universitetet i Oslo

Forskningstema: Inkluderende arbeidsliv | Religiøst og kulturelt mangfold | Barn av innvandrere
+47 97968950
Fafo-notat 2020:06
Fafo-rapport 2014:41
Olav Elgvin, Kristine Bue og Arne Backer Grønningsæter
Fafo-rapport 2014:49
Jon Horgen Friberg og Olav Elgvin
Fafo-rapport 2014:43
Fafo-notat 2014:01
Beret Bråten og Olav Elgvin
Fafo-rapport 2014:16
Leif E. Moland, Olav Elgvin, Anne Inga Hilsen og Lise Lien
Fafo-rapport 2014:17
Beret Bråten og Olav Elgvin
Fafo-rapport 2014:32
Olav Elgvin, Kristine Bue og Arne Backer Grønningsæter
Fafo-rapport 2013:36
Jon Horgen Friberg, Olav Elgvin og Anne Britt Djuve
Fafo-rapport 2013:31
Olav Elgvin, Jon Rogstad og Sarah Fossen Sinnathamby
Fafo-rapport 2013:02
Olav Elgvin og Anne Skevik Grødem
Fafo-rapport 2011:25

Friberg, J.H. & Olav Elgvin

Når velferdsstaten bryter tilliten ned: Somaliske innvandrere i møte med NAV

Tidsskrift for samfunnsforskning

Olav Elgvin og Jon Horgen Friberg

Migrasjonssosiologiens svarte boks?

Sosiologi i dag