Ståle Østhus
Ståle Østhus
Forsker (permisjon)

Forskningstema:

Levekår og fattigdom | Fag- og yrkesopplæring | Pensjon | Livslang læring | Vold og konflikter

+47 40223094
Ståle Østhus
Videreutdanning og mobilitet på arbeidsmarkedet
Data fra Lærevilkårsmonitoren sett i sammenheng med registerdata fra SSB
Fafo-rapport 2021:21
Ståle Østhus og Roy A. Nielsen
Barn som lever i fattigdom
Geografisk variasjon og grad av risiko
Fafo-notat 2020:05
Ståle Østhus
Kunnskap om pensjon
Resultater fra tre surveyundersøkelser blant arbeidsgivere, tillitsvalgte og ansatte i privat sektor
Fafo-rapport 2019:02
Ståle Østhus, Maja Tofteng, Rolf Røtnes og Jon Hippe
Behovet for spesialisthelsetjenester i Oslo
Om inntektsmodellen til Helse Sør-Øst RHF og behovet for spesialisthelsetjenester i opptaksområdet til Lovisenberg Diakonale Sykehus
Fafo-notat 2017:11

Ståle Østhus and Arne Mastekaasa

The impact of downsizing on remaining workers’ sickness absence

Social Science & Medicine

Elin K. Bye and Ståle Østhus

Alcohol and cannabis use in Norway during the period 1995-2009

Norsk Epidemiologi

Ståle Østhus and Ellen J. Amundsen

Estimating levels and trends in alcohol use
- investigating the validity of estimates based on Norwegian population surveys

Norsk Epidemiologi

Ståle Østhus

Health effects of downsizing survival and job loss in Norway

Social Science and Medicine

Sturla Nordlund and Ståle Østhus

What is alcohol abuse? Attitudes to drinking in seven European countries

Addiction Research & Theory