Tove Midtsundstad
Tove Midtsundstad
Forsker I

  Utdanning:

  PhD sosiologi, Universitetet i Oslo

  Cand. polit statsvitenskap, Universitetet i Oslo


Arbeidsområder:

Pensjon og trygd, pensjonssystemer og pensjoneringsadferd, inkluderende arbeidsliv,  seniorpolitikk og eldres yrkesdeltakelse, fastholdelse, forebygging og tilrettelegging på arbeidsplassen og evaluering av tiltak.

Forskningstema:

Inkluderende arbeidsliv | Pensjon | Seniorpolitikk | Livslang læring+47 48094162
Tove Midtsundstad, Anne Inga Hilsen og Kerstin Nilsson
Bransjespesifikk seniorpolitikk
Utfordringer, erfaringer og forslag til løsninger
Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen
Seniorer i sykehussektoren
Hvordan beholde seniorene og deres kompetanse
Fafo-rapport 2022:18
Tove Midtsundstad
Seinkarrierer
Arbeid og pensjonering i privat sektor etter pensjonsreformen
Fafo-rapport 2022:10
Tove Midtsundstad, Anne Inga Hilsen og Roy A. Nielsen
Fafo-rapport 2022:05
Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen
Det erfarne blikket
Seniorer i pleie- og omsorgssektoren
Fafo-rapport 2021:20
Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen
Seniorer i barnehagesektoren
Fastholdelse, frafall og frafallsårsaker
Fafo-rapport 2020:18
Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen
Heving av aldersgrensen for stillingsvern
Hvordan har virksomhetene og de ansatte tilpasset seg?
Fafo-rapport 2019:27
Tove Midtsundstad og Hanne Bogen
Fafo-rapport 2017:30
Tove Midtsundstad, Ingrid Sivesind Mehlum and Anne Inga Hilsen
Fafo-paper 2017:09
Tove Midtsundstad, Roy A. Nielsen og Åsmund Hermansen
Fafo-rapport 2017:18
Tove Midtsundstad, Hanne Bogen og Åsmund Hermansen
Fafo-rapport 2016:41
Roy A. Nielsen og Tove Midtsundstad
Virker tiltakene?
Effektanalyser av virksomhetsinitierte tiltak på ansattes sykefravær og uførepensjonering
Fafo-notat 2016:12
Jon M. Hippe og Tove Midtsundstad
Teller AFP med?
Omlegging av AFP og tilpasninger av tjenestepensjoner i privat sektor
Fafo-notat 2016:08
Tove Midtsundstad
IA som strategi for lengre yrkeskarrierer
En analyse av virksomhetenes seniorpolitikk og dens effekt på tidligpensjoneringen. Doktoravhandling
Fafo-rapport 2015:49
Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen
Arbeid og pensjon i kommunal sektor
Analyse av survey- og registerdata fra før og etter pensjonsreformen
Fafo-rapport 2014:45
Tove Midtsundstad
Voksende seniorengasjement i norsk arbeidsliv
En virksomhetsundersøkelse fra 2013
Fafo-rapport 2014:30
Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen
Arbeid, pensjon eller begge deler?
En analyse av kommunalt ansattes pensjoneringsadferd
Fafo-rapport 2013:12
Tove Midtsundstad og Hanne Bogen
Hvordan øke eldres yrkesdeltakelse?
Tiltak for å redusere tidligpensjonering i Sverige, Danmark og Finland
Fafo-rapport 2013:04
Tove Midtsundstad
Kunnskap om og holdninger til pensjonsreformen
Resultater fra en surveyundersøkelse blant tre kohorter kommunalt ansatte
Fafo-notat 2013:05
Tove Midtsundstad, Roy A. Nielsen og Åsmund Hermansen
Virksomhetenes seniortiltak
Har de effekt på seniorenes sykefravær og tidligpensjonering?
Fafo-notat 2013:01
Jon M. Hippe, Tove Midtsundstad, Åsmund Arup Seip, Hanne Bogen og Gudmund Hernes
Fafo-rapport 2012:02
Tove Midtsundstad og Hanne Bogen
Ulikt arbeid – ulike behov
Seniorpolitisk praksis i norsk arbeidsliv
Fafo-rapport 2011:10
Tove Midtsundstad og Hanne Bogen
Flere hender i pleie og omsorg
Hvordan kan seniorpolitikken bidra?
Fafo-rapport 2011:08
Tove Midtsundstad og Christer Hyggen
Fafo-notat 2011:05
Tove Midtsundstad
Bedre helse, mindre slit og mer familie
Delrapport 6 Liv og arbeid – mulighetenes arbeidsliv for alle? Et prosjekt om forutsetningene for et bedre og lengre yrkesliv
Fafo-rapport 2009:16
Tove Midtsundstad, Axel West Pedersen og Jon M. Hippe
Fafo-notat 2008:12
Tove Midtsundstad
Fra utstøting til inkludering?
En kartlegging av norske virksomheters arbeidskraftstrategier overfor eldre arbeidstakere
Fafo-rapport 2007:37
Hanne Bogen og Tove Midtsundstad
Noen år til?
Erfaringer med seniorpolitikk i seks kommuner
Fafo-rapport 2007:28
Geir Veland og Tove Midtsundstad
Fafo-rapport 526
Pensjonering før fylte 67 år
Tidligpensjonering og bruk av AFP innen KS’ tariffområde 2002–2004
Fafo-rapport 509
Tove Midtsundstad
Hvordan bidra til lengre yrkeskarrierer?
Erfaringer fra norsk og internasjonal forskning om tidligpensjonering og seniortiltak
Fafo-rapport 2006
Geir Veland, Tove Midtsundstad, Jon M. Hippe
Utviklingen av offentlig tjenestepensjon
En gjennomgang av sentrale utviklingstrekk
Fafo-rapport 492
Tove Midtsundstad
Ikke nødvendigvis sliten…
En analyse av tidligpensjonering og seniorpolitikk i staten
Fafo-rapport 482
Geir Veland og Tove Midtsundstad
Fafo-rapport 475
Jon M. Hippe, Roar Bergan, Geir Veland og Tove Midtsundstad
Fafo-rapport 470
Axel W. Pedersen, Jon M. Hippe og Tove Midtsundstad
Fafo-notat 2005:18
Fafo-notat 2005:12
Jon Anders Drøpping, Tove Midtsundstad og Tina Østberg
Seminar om evaluering av intensjonsavtalen for et mer inkluderende arbeidsliv
6. og 7. desember 2004, Soria Moria Hotell og Konferansesenter
Fafo-notat 2005:05
Tove Midtsundstad
Fafo-notat 2004:04
Tove Midtsundstad, Anne Britt Djuve og Jon Anders Drøpping
Inkluderende arbeidsliv på norsk
En beskrivelse av tiltak rettet mot eldre arbeidstakere og etniske minoriteter i Norge, med sideblikk til Nederland og Danmark
Fafo-notat 2003:13
Seniorpolitikk i staten
En foreløpig beskrivelse av tiltak, holdninger og noen erfaringer hos arbeidsgivere og arbeidstakere
Fafo-notat 2003:14
Tove Midtsundstad
Sosiale ordninger under press
En kvalitativ studie av lønns- og arbeidsvilkårene i fire NAVO-virksomheter
Fafo-rapport 401
Tove Midtsundstad
AFP-pensjonisten: sliten – eller frisk og arbeidsfør?
En analyse av tidlig pensjonering og bruk av AFP i privat sektor
Fafo-rapport 385
Tove Midtsundstad
Vi har ikke bruk for deg lenger…
Tidligpensjonering og bruk av AFP blant ingeniører i privat sektor
Fafo-notat 2002:13
Tove Midtsundstad
Tidlig pensjonering i stat og skoleverk
En analyse av registerdata fra Statens pensjonskasse for 2000
Fafo-notat 2002:12
Tove Midtsundstad
Pensjonering i stat og skoleverk
Analyse av registerdata fra Statens Pensjonskasse 1996 og 1999
Fafo-notat 2001:01
Tove Midtsundstad og Espen Dahl
Fafo-notat 2000:20
Tove Midtsundstad
Oppfølgingstjenestens målgruppe – Quo vadis?
Status tre år etter avsluttet grunnskole
Fafo-notat 2000:14
Tove Midtsundstad, Espen Dahl og Anne Britt Djuve
Jakten på storbyfaktoren
En analyse av sosialhjelpsforbruket i Norge
Fafo-rapport 319
Jens B. Grøgaard, Tove Midtsundstad og Marit Egge
Følge opp – eller forfølge?
Evaluering av Oppfølgingstjenesten i Reform 94
Fafo-rapport 263
Marit Egge og Tove Midtsundstad (red.)
Fafo-notat 1997:02
Tove Midtsundstad
Underveis – men mot hva?
En første oversikt over oppfølgingstjenestens målgruppe, tilgjengelig tilbud og organisering av oppfølgingsarbeidet i syv fylker våren 1995
Fafo-notat 1995:07
Tove Midtsundstad
Miljøarbeid eller saksbehandling?
Kompetansebehovet blant barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere
Fafo-notat 1995:02
Tove Midtsundstad
Yrke, utdanning og fagorganisering
Yrkesfaglig satsing i helse- og omsorgssektoren
Fafo-rapport 172
Fafo-notat 1994:02
Fafo-notat 1994:01
Mary Visher og Tove Midtsundstad
Utgang fra arbeidslivet
En studie av eldre arbeidstakere, førtidspensjonering og AFP
Fafo-rapport 154
Tove Midtsundstad og Torunn Olsen
Merking av næringsmidler i EF og EØS
Tilpasning i det norske regelverket gjennom EØS-avtalen
Fafo-notat 824
Tove Midtsundstad og Eifred Markussen
Fafo-notat 1993:10

Nilsson, K., Nygård, C-H. Midtsundstad, T., Nyquist, P. & Crawford, J. (Guest editors)

Special Issue "Sustainable Healthy Working Life for All Ages—Work Environment, Age Management and Employability"
International Journal of Environmental Research and Public Health | 2023 | Download - special issue

Nilsson, K., Nygård, C-H. Midtsundstad, T., Nyquist, P. & Crawford, J.

Sustainable Healthy Working Life for All Ages—Work Environment, Age Management and Employability
International Journal of Environmental Research and Public Health | 2023 | Download

Tove Midtsundstad

Traff vi blink? Refleksjoner rundt pensjonsreformen, økt yrkesdeltakelse og seniorpolitikk
Nordisk vâlfärdsforskning/Nordic Welfare Research | 2020 | Last ned

Tove Midtsundstad

A review of the research literature on adult learning and employability
European Journal of Education | 2019 | Last ned/download

Tove Midtsundstad & Roy A. Nielsen

Lifelong learning and the continued participation of older Norwegian adults in employment
European Journal of Education | 2019

Tove Midtsundstad og Åsmund Hermansen

The Effects of Retention Measures on Retirement Timing—Do Financial Crises Matter?
Frontiers in Sociology | 2019 | Last ned

Tove Midtsundstad

Which Norwegian enterprises offer the poorest and the best pension entitlements?
Nordic Journal of Working Life Studies | 2019

Richard dejardin, Dorothy Sutherland Olsen og Tove Midtsundstad

Active ageing and older learners – skills, employability and continued learning
European Journal of Education | 2019 | Les mer/read more

T. Midtsundstad

The Norwegian Unemployment-Disability Paradox | 2018 Employment Biographies and Social Protection in Europe | Les mer/read more

Tove Midtsundstad

Seniorers mulighet for gradvis nedtrapping fra arbeidslivet
Søkelys på arbeidslivet | 2018 | Last ned / download

Å. Hermansen og T. Midtsundstad

The effect of retaining bonuses on delaying early retirement – financial incentives revisited
Nordic Journal of Working Life Studies | 2018 | Last ned/download

Tove Midtsundstad

Das norwegische Paradoxon von Arbeitslosigkeit und Invalidität | 2017 Erwerbsverlauf und sozialer Schutz in Europa | Les mer/read more

Tove Midtsundstad

Le paradoxe chômage - invalidité en Norvège | 2017 Les parcours professionnels et la protection sociale en Europe | Les mer/read more

T. Midtsundstad and Roy A. Nielsen

Do workplace intervensions reduce disability rates?
Occupational Medicin | 2016 | Last ned/download

Åsmund Hermansen og Tove Midtsundstad

Retaining older workers - an anlysis of company syrveys from 2005 and 2010
International Journal of Manpower | 2015 | Last ned/Download

Å. Hermansen & T. Midtsundstad

På nett - hvor lett?
Søkelys på arbeidslivet | 2015 | Les mer/Read more

T. Midtsundstad

Tiltak for å holde på eldre arbeidstakere | 2015 Norsk arbeidsliv i turbulente tider | Les mer/Read more

T. Midtsundstad

Utviklingen i AFP- og tjenestepensjonsrettigheter etter 2000 | 2015 Norsk arbeidsliv i turbulente tider | Les mer/Read more

A. I. Hilsen og T. Midtsundstad

Seniorpolitikk - behov for nytt kart og kompass?
Søkelys på arbeidslivet | 2014 | Les mer / Read more

Åsmund Hermansen og Tove Midtsundstad

Kjennskap til arbeidsmarkedsbaserte pensjoner i privat sektor
Søkelys på arbeidslivet | 2013 | Les mer/Read more

T. Midtsundstad, R. A. Nielsen and Å. Hermansen

Tilrettelegging og seniortiltak – påvirker det kommuneansattes sykefravær og tidligpensjonering?
Søkelys på arbeidslivet | 2012 | Les mer/Read more

T. Midtsundstad, Å. Hermansen and R. A. Nielsen

Effects of companies’ initiatives to reduce early retirement among older workers.
Nordic Journal of Working Life Studies | 2012 | Last ned/Download

Tove Midtsundstad

Pengene eller livet? Eldres arbeidsmotivasjon og yrkesdeltakelse | 2012 Arbeidslinja. Arbeidsmotivasjonen og velferdsstaten | Les mer/Read more

T. Midtsundstad and H. Bogen

How the Worker Collective may Moderate Active Ageing Policy and its Outcomes
Labour, Education & Society | 2011 | Les mer/Read more

T. Midtsundstad

Går vi av tidlig for å pleie mor?
Søkelys på arbeidslivet | 2009 | Les mer/Read more

T. Midtsundstad

Virksomheten som sosialpolitisk aktør
Tidsskift for Velferdsforskning | 2008 | Les mer/Read more

J. M. Hippe, T. Midstundstad og G. Veland

Dit ingen trodde man skulle | 2007 Hamskiftet. den norske modellen i endring. | Les mer/Read more

T. Midtsundstad & J. M. Hippe

Pensjoner i arbeidsmarkedet | 2005 Nytt arbeidsliv. Medvirkning, inkludering og belønning. | Les mer/Read more

T. Midtsundstad

Virksomhetenes sosiale ansvar | 2005 Nytt arbeidsliv. Medvirkning, inkludering og belønning. | Les mer/Read more

T. Midtsundstad

Oppfølgingstjenesten - hvor vellykket?
Spesialpedagogikk | 2000 | Les mer/Read more

J.B. Grøgaard og T. Midtsundstad

Oppfølgingstjenesten - Quo Vadis? | 1999 Videregående skole - ved en skilleveg

T. Midtsundstad

Felles ansvar, tvang eller god vilje? | 1996

I: Blichfeldt m.fl. Utdanning for alle. Evaluering av Reform 94.

Tove Midtsundstad

Hvem skal jobbe lenger?
Magasinet Industri Energi | 2021 | Lenke

Tove Midtsundstad

'Pensjon er blitt litt som lotto'
NAVs pensjonsblogg | 2019

T. Midtsundstad og J. M. Hippe

Seniorpolitikk etter pensjonsreformen | 2013 | Last ned/Download

A. I. Hilsen og T. Midtsundstad

Seniortiltakene – vet vi hva som virker? | 2012 | Last ned/Download

Tove Midtsundstad og Hanne Bogen

Seniorgoder uten effekt? | 2011

T. Midtsundstad

Det er på arbeidsplassen det må skje
LO Aktuelt | 2010 | Last ned/Download

T. Midtsundstad

Arbeidsmiljøet avgjør
LO Aktuelt | 2010 | Last ned/Download

T. Midtsundstad

Hva skjer med uførepensjonen?
Magasinet for fagorganiserte | 2008 | Last ned/Download

T. Midtsundstad

AFP - syndebukk og redningsplanke
Magasinet for fagorganiserte | 2008 | Last ned/Download

T. Midtsundstad og H.Jacobsen

AFP fra A til Å... | 2007 | Last ned/Download

T. Midtsundstad

Hvem taper på den nye AFP-ordningen?
Dagbladet | 2007 | Last ned/Download

T. Midtsundstad

Sliternes pensjon
Dagbladet | 2007 | Last ned/Download

T. Midtsundstad

Flere syke og ledige | 2006

T. Midtsundstad

AFP hjelper de svakeste | 2005

J.M. Hippe, T. Midtsundstad & G. Veland

Etter pensjonsforliket
LO Aktuelt | 2005 | Last ned/Download

J. M. Hippe & T. Midtsundstad

Hvem lurer hvem? | 2005

T. Midtsundstad

Flere valgmuligheter for AFP og fleksibel folketrygd
Tidsskriftet Velferd | 2005 | Last ned

T. Midtsundstad

Inkluderende arbeidsliv på dansk
SSPs nyhetsbrev | 2004

T. Midtsundstad

En betydelig seniorutfordring i staten
SSPs nyhetsbrev | 2004

T. Midtsundstad

Hvor mange har rett til å gå av med AFP?
Trygd & Pensjon (tidl. Skattebetaleren) | 2004

T. Midtsundstad

Sammensatte årsaker til tidligpensjonering
SSPs Nyhetsbrev 45+ | 2003

T. Midtsundstad

Arbeidslivet - inkluderende og ekskluderende på samme tid
Orienterer (Aspekter fra 2010) | 2003

J.A. Drøpping & T. Midtsundstad

Inkluderende arbeidsliv på norsk
Tidsskriftet Velferd | 2003

J.A. Drøpping & T. Midtsundstad

IA-avtalen: Fortsatt lite kunnskap om tiltakenes effekter
Arbeidsmiljø | 2003

J.A. Drøpping & T. Midtsundstad

IA-avtalen: Utfordringer i det videre arbeidet
BRIS Rehabiliteringsmagasinet | 2003

J.A. Drøpping & T. Midtsundstad

IA-avtalen: Har inspirert til forebyggende arbeid
BRIS Rehabiliteringsmagasinet | 2003

T. Midtsundstad

Varisjon i avgangsmønster etter yrke og utdanningsnivå
Trygd & Pensjon | 2002

T. Midtsundstad

Yrke, utdanning og fagorganisering | 1995

Tove Midtsundstad

Trygg trafikk med seniorer | 2017

Tove Midtsundstad

Seniorers mobilitet på arbeidsmarkedet | 2017

Tove Midtsundstad

Faktorer som henholdsvis hemmer og fremmer seniorers mobilitet på arbeidsmarkedet
Gjennomgang og drøfting av sentrale rammebetingelser, trekk ved arbeidsmarked, næringsstruktur og virksomhetene, og faktorer på individnivå | 2016

Tove Midtsundstad

Hva vet vi om effekten av seniorgoder? | 2016

T. Midtsundstad og Roy A. Nielsen

Virksomheters og arbeidstakeres tilpasning til aldersgrensene | 2016

Nielsen, R. A. & Midtsundstad, T.

Labour market mobility among older workers in Norway | 2017

Nielsen, R. A. & Midtsundstad, T.

Labour market mobility among older workers in Norway | 2017

Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen

Seniorer som starter for seg sjøl - hvem er de og hva gjør de? | 2017

Tove Midtsundstad

Alder ingen hindring? | 2017

Mariska van der Horst, Åsmund Hermansen, David Lain & Tove Midtsundstad

Explaining employment patterns of older men and women in the UK and Norway | 2016

Å. Hermansen and T. Midtsundstad

The effect of retaining bonuses on early retirement behaviour | 2015

Poulson, O.M., Fridriksson, J.F., Tomasson, K., Midtsundstad, T.I., Mehlum, I.S., Hilsen, A.I., Nilsson, K., Albin, M..

Working environment and work retention
TemaNord | 2017 | Last ned/download

M. Tofteng, T.Midtsundstad og Roger Bjørnstad

Sammendragsnotat | 2016 | Last ned/Download

M. Tofteng, T.Midtsundstad og Roger Bjørnstad

Sammendrag (s. 4-8) | 2016

I: M. Tofteng (red.) Seniorers mobilitet på arbeidsmarkedet | Les sammendraget/rapporten

M. Tofteng og T Midtsundstad

Oppsummering og videre kunnskapsbehov (kap. 6, s. 74-84)
Rapport nr. 50 - 1 | 2016 | Les kapitlet/rapporten

T. Midtsundstad

Eksisterende kunnskap om seniormobilitet (kap. 2, s. 15-33) | 2016

I: M. Tofteng (red.) Seniorers mobilitet på arbeidsmarkedet | Les kapitlet/rapporten

A. I. Hilsen and T. Midtsundstad

Human resource management and interventions | 2015 Understanding employment participation of older workers: Creating a knowledge base for future labour market challenges | Last ned/Download

T. Midtsundstad and A. I. Hilsen

National Report Norway | 2015 Understanding employment participation of older workers: Creating a knowledge base for future labour market challenges | Last ned/Download

A.I.Hilsen, T. Midtsundstad og T. Å. Langvik

Utredning om seniorer og omstilling | 2006

I: A. I. Hilsen, T. Midtsundstad og T. Å. Langvik Utredning om seniorer og omstilling | Last ned/Download

T. Midtsundstad

Årsaker til førtidspensjonering i Norge | 2005 Forskerblikk på aldring og eldre | Last ned/Download

K. Francke, H. Nordvik, J.M. Hippe, A. Gleinsvik og T. Midtsundstad

En fakta- og kunnskapsplattform for KLPs valg av egenkapitalmodell | 2004

J. B. Grøgaard, T. Midtsundstad & M. Egge

Følge opp - eller forfølge? | 1999

E. Dahl og T. Midtsundstad

Hvorfor går eldre arbeidstakere av før ordinær pensjonsalder? | 1995 Sysselsetting og arbeidsledighet. Konferanserapport.

Tove Midtsundstad

Pensjonistenes inntekt og levekår | 1991

Tove Midtsundstad

Aleneforeldres inntet og levekår | 1990

Tove Midtsundstad

Atypisk arbeid | 1990

 • Prosjektledelse: Daniel Falkstedt, hovedprosjektleder, Karolinska institutet
 • Aktive prosjekter

 • Prosjektledelse: Tove Midtsundstad
 • Prosjektledelse: Tove Midtsundstad
 • Aktive prosjekter

 • Prosjektledelse: Jon M. Hippe
 • Fullførte prosjekter

 • Prosjektledelse: Tove Midtsundstad
 • Prosjektledelse: Jon M. Hippe
 • Fullførte prosjekter

 • Prosjektledelse: Tove Midtsundstad
 • Prosjektledelse: Geir Veland
 • Fullførte prosjekter

 • Prosjektledelse: Tove Midtsundstad
 • Prosjektledelse: Geir Veland
 • Fullførte prosjekter

 • Prosjektledelse: Tove Midtsundstad
 • Prosjektledelse: Geir Veland
 • Fullførte prosjekter