Skip to main content

Opptak fra 10. mai, Fafofrokost: Lavlønn – bedriftsfenomen eller næringsfenomen?

10. mai 2023

Er et høyt innslag av lavlønn et særtrekk ved bestemte næringer? Eller skiller noen bedrifter seg ut med en høyere andel lavlønn? På seminaret presenterte vi en ny Fafo-rapport om denne problemstillingen med utgangspunkt i to næringer: overnatting og servering og bygg og anlegg. Arbeidsministeren og representanter for partene i arbeidslivet deltok i panelsamtale.