Fafo-tv

Fafo-tv

Opptak 8. mars: Trakassering av kvinner i offentligheten og arbeidslivet: Don't grab this pussy

Fafo markerte den internasjonale kvinnedagen med seminar og mingling. Årets tema var trakassering av kvinner i offentligheten og arbeidslivet. Se opptak av seminaret.

Opptak 15. februar: Fafo-frokost om barne- og ungdomsarbeidere

På denne Fafo-frokosten presenteres en ny rapport som viser at barne- og ungdomsarbeiderne ikke får brukt sin kompetanse fullt ut.

Opptak 14. februar: Vil delingsøkonomien endre arbeidslivet?

Delingsøkonomien er i vekst og forretningsmodellene kjennetegnes av et høyt innslag av selvstendig næringsvirksomhet, frilansere, deltidsarbeid og tilkallingskontrakter. Dette seminaret spør hvilke løsninger og alternativer partene i arbeidslivet ser for seg i møtet med nye forretningsmodeller og løsere tilknytningsformer?

Opptak 7. februar: Fafo-frokost om Kinas utfordringer i Hanens år

Den 28. januar går Kina inn i Hanens år. Hva bør vi her hjemme følge med på for å forstå utviklingen i Kina? Fafo inviterte Kina-kjennere til å dele sine tanker om året som kommer.

Opptak 31. januar: Fafo-frokost om virkningen av en ny offentlig tjenestepensjon

På dette seminaret ble det presentert en ny rapport fra Fafo og Lillevold & Partners. Rapporten viser at en ny offentlig tjenestepensjon for ulike grupper statsansatte vil skape vinnere, men også tapere. Dette gjør omleggingen komplisert.

Opptak 26. januar: Fafo-frokost om voksne som tar fagbrev

Fire av ti som gjennomfører og består en fagprøve er voksne. Fafo og Frischsenteret har sett nærmere på hvem disse er. På dette seminaret presenteres funn, og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og partene i arbeidslivet er invitert til å kommentere.

Opptak 18. januar: Fafo-frokost om arbeidstakere i byggenæringen

På dette seminaret lanserte vi en rapport om arbeidskraften i byggenæringen i 2008 og 2014. I løpet av disse årene er det rekrutteringssvikt blant de unge. Men takket være arbeidsinnvandring er det like fullt sysselsettingsvekst i næringen. Sentrale aktører i næringen var invitert til å kommentere funnene.

Opptak 13. januar: Bedre samhandling i byggebransjen - SamBIM

På dette seminaret ble det lansert en rapport om samhandling i byggeprosessen. Fire virksomheter har, i samarbeid med forskere fra tre forskningsmiljøer, prøvd ut verktøyet BygningsInformasjonsModell i sine byggeprosjekter. Resultatene fra forsøkene gir grunn til optimisme.