Fafo-tv
Opptak fra 27. april, Fafo-webinar: Medbestemmelse og medvirkning i norsk arbeidsliv
Hva er status for arbeidstakeres medbestemmelse og medvirkning i norsk arbeidsliv? Har virksomhetene etablert ordninger for partssamarbeid og fungerer disse etter hensikten? I en ny studie har Fafo undersøkt hvordan det står til med partssamarbeidet i virksomhetene. På dette webinaret ble rapporten presentert av forskerne og kommentert av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.