Fafo-tv
Opptak fra 20. september, Fafo-frokost: #Rosastreiken: et bud om framtidens streik?

På denne Fafo-frokosten satte vi søkelyset på streiker i framtidens arbeidsliv med utgangspunkt i Foodora-streiken som et eksempel. Er dette en ny type streik vi vil se mer av i framtiden?