Fafo-tv
Opptak: Fafo Østforum seminar 22. juni

Sosial dumping ved offentlige anskaffelser og arbeidsmiljøkriminalitet behandles i to nye rapporter fra Riksrevisjonen. Rapportene ble offentliggjort 21. juni. På vårt seminar 22. juni kl 13-15 la Martin Ørvim og Solveig Dahl, underdirektører ved Riksrevisjonen fram hovedkonklusjonene. Helge Eide, underdirektør i KS og Ingrid Finboe Svendsen, direktøren for Arbeidstilsynet var invitert til å kommentere hver sin rapport.