Brukerveiledning for administratorer

1.2 – Kort om Joomla!, ZOO og MySQL

Nettsidene til Fafo er basert på en kombinasjon av Joomla!, ZOO og MySQL. De fleste moderne nettsider av en viss størrelse er bygget opp som såkalte dynamiske sider. Det vil si at tekst og annet innhold på sidene ikke lenger er statisk, «død» HTML-kode, men er lagret som poster i en database. Sidene som vises kan derfor bygges opp som en kombinasjon av ulike poster i databasen, for eksempel for å vise en bestemt artikkel eller liste med artikler, samt en eller flere menyer for å navigere i sidene, søkedialoger osv.

Joomla!

Joomla! er et såkalt «Content Management System" (CMS) og er en av de mest brukte CMSer i verden, med millioner av brukere. Joomla! er basert på åpen kildekode (open source) og dermed i utgangspunktet gratis. Joomla! utgjør det grunnleggende rammeverket i fafo.no.

Joomla! er under kontinuerlig utvikling, og når dette skrives (september 2015) er siste versjon 3.4.4. Det kommer en rekke større og mindre oppdateringer hvert eneste år, med nye funksjoner, feilrettinger og sikkerhetsoppgraderinger. Det er derfor av største viktighet at både Joomla! og alle installerte moduler kontinuerlig overvåkes og oppdateres til siste versjon (se kapittel 11.1 – Administrasjon av tillegg (Extensions) – installering, oppdatering).

ZOO

I utgangspunktet kan kategorier, artikler, brukere osv. administreres direkte i basisversjonen av Joomla!. Fafos nettsider stiller imidlertid en rekke krav til blant annet koblinger mellom ansatte, forskningstemaer, prosjekter og publikasjoner, krav som det ikke er mulig å innfri med standardløsningene i Joomla! Denne typen problemstillinger er nokså vanlig for store og komplekse nettsider, og det er derfor utviklet en rekke såkalte «Content Construction Kit» (CCK) som tilbyr en rekke tilleggsfunksjoner men samtidig er 100% kompatible med Joomla!

Etter å ha testet en rekke av disse CCK-løsningene, valgte vi å bruke ZOO fra tyske Yootheme. ZOO gjør det mulig å opprette to-veis relasjoner mellom ansatte og prosjekter, publikasjoner osv. Det betyr f.eks. at hvis man legger til en Fafo-ansatt som medarbeider på et prosjekt, så vil dette prosjektet automatisk vises på CV-siden for vedkommende. Eller, hvis man legger inn en publikasjon på en CV-side for en ansatt, så vil den ansattes navn automatisk bli lagt til og vises på selve publikasjonssiden.

MySQL

Nær sagt alt man legger inn i henholdsvis Joomla! eller ZOO lagres som poster i en MySQL-base. Dette skjer automatisk, og med mindre det oppstår en feil, så vil verken brukere eller administratorer komme i direkte kontakt med MySQL-basen. Det eneste man trenger å vite er at det er dette som gjør det mulig å hente ut ulike typer informasjon på de forskjellige sidene, og at man gjerne kan vise samme informasjon på flere ulike sider uten å måtte legge inn informasjonen på nytt.

 

Redigeringsmeny