Brukerveiledning for administratorer

1.3.1 – Layoutposisjonene på fafo.no

fafo.no bruker en layoutmal fra Yootheme (det samme firmaet som lager ZOO). Denne layouten er svært fleksibel og klarer (stort sett) å tilpasse innholdet på sidene til alle skjermstørrelser (smarttelefoner, nettbrett, bærbare datamaskiner, store skjermer). Den grafiske framstillingen nedenfor viser de ulike posisjonene på denne layouten. Når du definerer en ny modul, så må du bestemme deg for hvor på siden(e) modulen skal vises, altså i hvilken posisjon den skal plasseres. De fleste posisjonene er selvforklarende, men her er en par viktige punkter:

Content: Her plasseres automatisk hovedinnholdet på sidene. Typiske eksempler er ZOO-artikler eller lister med ZOO-artikler (kategorilister eller Frontpage-lister). Du kan ikke velge posisjonen Content for en modul.

Sidebar-A/Sidebar-B: Dette er spalter/kolonner til venstre eller høyre for hovedinnholdet (Content). Sidebar-A og Sidebar-B kan plasseres på venstre eller høyre side, uavhengig av hverandre. På fafo.no er begge plassert på høyre side i forhold til Content, men det er stort sett kun Sidebar-B som er i bruk. Hvis flere moduler vises f.eks. i Sidebar-B på samme side, må du organisere rekkefølgen av disse i listelayouten for modulene, se kapittel 4.1.

Moduler kan plasseres ved siden av hverandre: Posisjoner som Top A, B og C, samt Bottom A, B og C, vil automatisk plasseres moduler med samme posisjon ved siden av hverandre på en stor skjerm, og under hverandre på en liten skjerm. F.eks. består bunntekstene på fafo.no av 3 separate moduler som alle har posisjonen Bottom-C.

layoutposisjoner 750

Redigeringsmeny