Brukerveiledning for administratorer

1.3 – Hovedelementene på en fafo.no-side

En side på fafo.no består av en rekke ulike moduler og elementer. Noen av disse elementene brukes på nesten alle sidene, mens andre kun vises på enkelte sider. Her følger en kort gjennomgang av siden som vises hvis du klikker på hovedmenyvalget «Publikasjoner»:

Logg inn

Dette er faktisk et menyvalg og tar deg som navnet tilsier til en innloggingside. Det er viktig å merke seg at dette ikke går til administratorsidene, men kun til innlogging for (begrenset) redigering av artikler etc. fra brukersiden (front-end editing).

Engelsk flagg

fafo.no er et tospråklig nettsted. Det betyr ikke at alle artikler etc. forekommer på både norsk og engelsk, men hovedsidene og mange viktige artikler foreligger på begge språk. Språkflagget er også en menymodul. Dersom du klikker på flagget går du til den tilsvarende engelske siden, og symbolet endres til et norsk flagg.

Hovedmenyen

Det er en rekke navigasjonsmenyer på fafo.no. Hovedmenyen viser lenker til de 7 hovedområdene. Hvert av disse 7 valgene inneholder en rekke undervalg, men de vises ikke i hovedmenyen (for å unngå forvirring).

Søk

Søkefeltet til høyre i hovedmenyen er det generelle søkefeltet på fafo.no. Hvis du bruker dette søkefeltet, blir absolutt alt innhold på fafo.no gjennomsøkt, og eventuelle treff vises i ei liste.

Hovedfeltet - innhold

Det store hovedfeltet på venstre side inneholder typisk enten en ZOO-artikkel eller ei liste med ZOO-artikler. «Artikkel» skal her forstås i vid forstand; det kan være en prosjektbeskrivelse, en CV, en TV-presentasjon osv. osv.

Undermenyen Publikasjoner

Øverst i høyre spalte vises en liste med lenker til ulike typer publikasjoner. Dette er i realiteten ei undergruppe av hovedmenyen. I Joomla! kan vi velge ut «biter» av en meny og presentere den på bestemte sider, dette er med på å gjøre CMSer av typen Joomla! utrolig fleksible.

Sorter publikasjoner

Dette er en såkalt «ZOO Order Module» og denne er skreddersydd for å sortere publikasjonene etter ulike kriterier. På samme måte kan vi lage sorteringsmoduler for prosjekter, ansatte osv.

Søk i Fafo-utgivelser

Søkemodulene er beslektet med sorteringsmodulene, dette er en skreddersydd «ZOO Filter Module». Søkemodulene kan også skreddersys til å søke på helt bestemte poster/artikler i basen.

Bunntekst

Bunnteksten består av tre separate moduler som er plassert ved siden av hverandre. Ledelse- og Kontakt-modulene er såkalte «Custom HTML»-moduler, det vil si moduler som man kan fylle med det innholdet man ønsker; tekst, lenker, grafikk osv. fafo.no bruker en rekke slike Custom HTML-moduler og vil bli gjennomgått i detalj under punkt 4 i denne veiledningen.

Den høyre blokka i bunnteksten er en Widgetkit-modul som viser et Google-kart. Denne modulen blir gjennomgått i kapittel 5.1.8 – Widgetkit – vise bilder og annet innhold på kreative måter.

Redigeringsmeny