Brukerveiledning for administratorer

11.1 – Administrasjon av tillegg (Extensions) – installering, oppdatering

Det er installert en rekke tillegg på fafo.no som stadig bør oppdateres. Det er også fullt mulig å installere nye tillegg dersom det blir behov for det.

Installere nye tillegg

Det er vanligvis svært enkelt å installere nye tillegg, enten de er gratis, må kjøpes eller krever et abonnement. Etter at du har lastet ned tillegget på din maskin (som regel som en zip-fil) går du bare til Extensions > Install og velger Upload Pagage File. Deretter må du velge filen du lastet ned og klikke på Upload & Install. Som regel er installeringsprosessen gjort på en par minutter, og du får muligens noen beskjeder på skjermen om hva som er installert og hvordan du skal gå fram videre.

Men selv om installeringsprosessen er enkel, er det viktig å gjøre et grundig både forarbeid og etterarbeid:

 • Forsikre deg om at du virkelig trenger det nye tillegget, at funksjonaliteten ikke kan dekkes av et allerede installert tillegg.
 • Forsikre deg om at det nye tillegget ikke lager problemer for allerede installerte tillegg.
 • Les dokumentasjonen nøye og sørg for at du konfigurerer det nye tillegget på korrekt måte.

Oppdatere allerede installerte tillegg

Tilleggene som er installert på fafo.no er levert av aktive utviklere som stadig oppdaterer og forbedrer sine produkter. Det er viktig å oppdatere alle tillegg til siste versjon av flere grunner:

 • Tette sikkerhetshull: Når det blir oppdaget (potensielle) sikkerhetshull i Joomla! eller et tillegg, er utviklerne raske med å fikse dette og sende ut en oppdatering. Disse bør selvsagt installeres så raskt som mulig.
 • Rette feil: Programvare inneholder nesten alltid feil, og for utviklerne er det en evig prosess å rette feil og mangler. Det er ikke alltid feil gir seg utslag i problemer som brukeren merker, men det er uansett viktig å installere alle oppdateringer som retter eksisterende feil.
 • Nye funksjoner: De fleste tillegg utvikles også videre i den forstand at de får nye eller bedre funksjoner. Noen ganger kan dette løse konkrete problemer eller gi en ny, kritisk funksjonalitet.

Kun én ansvarlig administrator for oppgraderinger

Fordi det kan være kritisk å gjøre oppdateringer/oppgraderinger i riktig rekkefølge og/eller teste ut at det ikke oppstår problemer, er det mest fornuftig at det kun er én administrator som til enhver tid er ansvarlig for alle oppdateringer og oppgraderinger, både av selve Joomla! og av tilleggene.

Hvordan vite om det finnes oppdateringer

Det ville være ganske mye arbeid forbundet med å stadig oppsøke alle nettstedene til de aktuelle utviklerne for å se om det var kommet oppdateringer. Heldigvis har Joomla! etter hvert fått et ganske robust system for å varsle og håndtere dette, med visse unntak (se nedenfor). Følgende mekanismer kan benyttes:

 • Varsel ved pålogging: Når du logger deg på som administrator sjekker systemet om det finnes oppdateringer til noen av de installerte tilleggene og varsler deg om dette på Control Panel-siden. Da er det bare å trykke på knappen «View Updates» for å gå direkte til oppdateringssiden.
 • Gå til Extensions > Manage > Update: Alternativt kan du gå til Update-siden, trykke på Clear Cache og deretter på Find Updates, for å se om det finnes aktuelle oppdateringer.
 • Gå til Extensions > Manage > Update Sites: Her kan du se de ulike URLene som sjekkes for å hente oppdateringer. Av og til får du beskjeder om at en eller flere av disse ikke lenger fungerer, da må du sjekke dette på utviklerens nettsted, eventuelt kontakte dem for å få løst problemet.
 • Sjekk Extensions > Manage > Discover: Her kan du se om det finnes tillegg som av en eller annen grunn ikke er blitt integrert i den normale oppdateringsprosessen. NB! Mange av de tilleggene som vises her kan ignoreres, f.eks. gamle sidemaler eller tillegg som har vært installert men ikke lenger er i bruk osv. Du må derfor vurdere nøye om noen av disse skal installeres.

Moduler som må oppdateres på alternativ måte

Noen av tilleggene på fafo.no har sine egne kontrollpanel for å administrere og oppdatere. Det dreier seg om følgende:

 • JCE Editor: Gå til Components > JCE Editor og klikk på Updates. Det vises en dialogrute og hvilke elementer av JCE Editor som eventuelt kan oppdateres, alterntivt vises meldingen «No Updates Available». 
 • NoNumber Extension Manager: Gå til Components > NoNumber Extension Manager. Alle tilleggene som er installert på fafo.no vises i kolonnen «Installed». Eventuelle oppdateringer vises med oransje farge. Du kan klikke på knappen «Update All» for å installere disse. Fafo har et universelt abonnement på NoNumber-moduler, slik at det er mulig å installere andre moduler direkte fra denne siden uten at det koster noe ekstra. Det er også mulig å installere en modul på nytt (Reinstall) hvis den av en eller annen grunn ikke lenger fungerer.
 • ZOOlanders: ZOOlanders-tilleggene fungerer på samme måte som tilleggene fra NoNumber, du velger Components > ZOOlanders for å få opp en egen side med ZOOlanders-tillegg. Tilleggene kontrolleres automatisk, og de som kan oppdateres vises med oransje farge. NB! Det er mulig å klikke på flere oppdateringer fortløpende, men det er ikke sikkert ZOOlanders takler dette, så det er best å oppdatere dem en etter en.

Redigeringsmeny