Brukerveiledning for administratorer

2.1.1 – Felles felt og valg for alle typer artikler

En av hovedfordelene med ZOO er at hver artikkeltype kan defineres med en rekke spesialfelt. Hvis man som administrator åpner en artikkel om en person/forsker, så ser man øyeblikkelig at den inneholder felt som ikke finnes i en artikkel om f.eks. et forskningstema eller en prosjektbeskrivelse.

Spesialfeltene og -valgene blir behandlet i de øvrige kapitlene om hver artikkeltype. I dette kapitlet skal vi gjennomgå alle elementer og valg som er mer eller mindre identiske for alle artikkeltyper.

NB! Husk å klikke ofte på Save eller Save & Close! Det er lett å bli avbrutt i arbeidet med å skrive inn eller redigere en artikkel. Av sikkerhetsmessige grunner blir man automatisk logget av som administrator etter 15 minutter dersom man ikke gjør noe. Det er derfor enda viktigere enn ellers å alltid trykke på Save når man av en eller annen grunn må avbryte arbeidet med en artikkel, for å unngå at alt man har gjort før avbrekket er forsvunnet når man kommer tilbake.

Name og slug

Alle artikler - uten unntak - må ha et navn/tittel. Dette navnet brukes ikke bare som overskrift på en artikkel/side, men vises også i en rekke listeoversikter av ulike typer. Tenk deg derfor godt om når du legger inn navnet på en artikkel; det bør både være unikt, forklarende og så kort som mulig.

Når du klikker på Save første gang vil det automatisk bli generert et unikt alias for artikkelens navn, dette kalles i ZOO for en «slug».

Published, Searchable, Comments, Frontpage

Disse valgene er stort sett selvforklarende:

  • Published: En artikkel vil ikke bli vist på en side eller i lister før den er Published. Det er altså fullt mulig å begynne å skrive en artikkel uten å fullføre den, og først klikke på Published når den er klar for publisering. Standardvalget her er «No» og det kan være fort gjort å glemme å klikke på «Yes» før man lagrer og lukker artikkelen.
  • Searchable: Det betyr som navnet sier at innholdet i artikkelen kan søkes på. Dette er standardvalget, men det er altså mulig å klikke på «No» for å hindre at brukere kan søke etter artikkelen. Dette er sjeldent aktuelt.
  • Comments: Standardvalget her er også «Yes», men så lenge kommentarer ikke er aktivert generelt, får dette ingen betydning.
  • Frontpage: Som forklart under punkt 2.1 så kan man klikke på «Yes» på dette valget for å vise artikkelen på en side som er definert som en Frontpage for denne typen artikler. Dersom det ikke er definert noen slik Frontpage, får dette valget ingen betydning.

Categories

Ulike typer artikler har (som regel) ulike kategorier, men alle artikler bør tilknyttes en eller flere kategorier. Dersom det er opprettet et hierarkisk kategorisystem for den artikkeltypen du redigerer, bør du velge både hovedkategorien og en eventuell underkategori for artikkelen. På den måten er du sikret at artikkelen vises på alle lister, både for hovedkategorien og underkategorien. Det er også mulig å legge inn helt ulike kategorier, men unngå å legge inn for mange kategorier på en artikkel, det er bare forvirrende. Se også kategoriforklaringer under de ulike artikkeltypene.

Felt og valg i høyre spalte

Under Categories finner du nesten utelukkende felt som er spesifikke for den bestemte artikkeltypen du jobber med. Men i spalten til høyre er det mange felles valg for alle artikkeltyper. Vi skal her gjennomgå de viktigste.

Item ID, Type, State, Hits, Created, Modified, Author

Dersom du oppretter en ny artikkel er det ikke mye informasjon her, men dersom du redigerer en eksisterende artikkel vil du se viktig informasjon som Item ID, opprettet dato, endret dato og Author (forfatter eller eier).

Details

Her finner vi følgende felt:

  • Created By/Select User: Vanligvis deg (registreres automatisk), men det er også mulig å klikke på Select User for legge inn en annen, registrert bruker, f.eks. en annen forsker, som Author.
  • Author's Alias: Man kan legge inn et annet (kalle)navn hvis man ønsker det, men det er ikke så aktuelt på fafo.no.
  • Access: De aller fleste artikler på fafo.no er åpent tilgjengelige, altså Access = Public.
  • Created Date: Får automatisk datoen når du opprettet artikkelen. Kan endres manuelt.
  • Start Publishing: Også automatisk datoen når artikkelen opprettes, men kan endres, f.eks. for et framtidig arrangement eller en publikasjon som enda ikke er offentliggjort. Husk å sette feltet Published = Yes. Artikler som er satt til å bli publisert ved en senere dato vises med et utropstegn i kolonnen Published i listevisning. 
  • Finish Publishing: Vanligvis «Never», men kan settes manuelt, f.eks. etter at et arrangement er avsluttet.

Metadata

Metadata er nyttig, særlig i forbindelse med søkemotorer. Det du eventuelt skriver i feltet for Meta Description vil bli vist i søkeresultatlister når du søker i Google eller andre søkemotorer. Du kan også legge inn nøkkelord for artikkelen her (Meta Keywords).

Content

Når du åpner denne fanen ser du en rekke felt for henholdsvis norsk og engelsk. Det viktigste er feltene for Name Translation. Dersom navnet på artikkelen er skrevet på norsk, bør en engelsk oversettelse legges inn her. Dersom du også ønsker å gjøre artikkelen bedre søkbar på begge språk, kan du legge inn Meta Description Translation og Meta Keywords Translation her. 

Tags

Her kan du enten velge fra allerede eksisterende tagger/emneord, eller legge inn nye. Dersom du begynner å skrive et ord som allerede er lagt inn som et emneord, vil dette vises og du kan velge det direkte.

Du kan legge inn tagger på et hvilket som helst språk, men ZOO vil ikke «skjønne» om en tag er på norsk eller engelsk. Det er derfor viktig å ha en strategi for om dere vil bruke tagger om hverandre på begge språk, kun på norsk eller engelsk, eller tagger på kun ett språk for visse typer artikler.

NB! Unngå å legge inn tagger/emneord som skrives ulikt men egentlig betyr det samme.  

 

Redigeringsmeny