Brukerveiledning for administratorer

2.1.2.0 – Konfigurere app-eksempler (instances)

Når du klikker på en fane i Components > ZOO, så ser du en rad med (meny)valg rett under fanelinja. I standardvisning er Items valgt og du ser lista med alle artiklene for den app instance du har klikket på. Helt til høyre ser du et valg for «Config». Klikker du her, kommer du til konfigurasjonsvinduet for den aktive app instance. Du ser navnet, f.eks. «Forskningstemaer», aliaset (slug): «forskningstemaer» og hvilket layoutsett som er valgt: Fafo01.

I høyre kolonne er det 4 konfigurasjonsblokker. Vi skal gjennomgå hver av disse:

Configuration (Global)

 De fleste av disse valgene er nokså selvforklarende, og vi nøyer oss med en kort gjennomgang:

Items Per Page: Dette refererer til antall artikkelsammendrag som vises pr. side. Layouttypen er Teaser, og det dreier seg om kategori- og Frontpage-sider. Hovedmenyvalget for Forskningstemaer viser en slik side, og viser 12 publikasjonssammendrag pr. side, som definert her.

Item Order: Her må du enten velge et alternativ fra Core-elementene, altså f.eks. Creation Date, Name osv. ELLER et egendefinert element fra Forskningstema-typen. I dette tilfellet (Forskningstemaer) ser du at rekkefølgen er satt til Core-elementet Name, med andre ord så vises forskningstemaene i alfabetisk rekkefølge. Andre app instancer og kategorier kan selvsagt sorteres på andre måter, se kapittel 5.1.9.5 – ZOO-kategorier.

  • Reverse: Dersom du f.eks. sorterer på en dato, vil du vanligvis ønske å plassere de nyeste artiklene først. Dette oppnår du ved å velge et datosorteringsfelt og krysse av for Reverse.
  • Alphanumeric sorting: Dette kan være nyttig hvis du ønsker å sortere på et felt/element som består av en blanding av tall og bokstaver. Men husk at denne typen sortering kan være vanskelig å få helt riktig, så du bør teste sorteringen nøye for å sjekke at den takler alle verdiene i feltet på korrekt måte.

Alpha Index: En alpha index er en liste med bokstaver øverst på en kategori- eller frontpage-side. Dersom du klikker på en bestemt bokstav vises alle artikler i kategorien med en tittel (Name) som begynner på denne bokstaven. Du kan velge mellom Only Items, Only Categories eller Both. Merk: Denne typen indekser er lite brukt på fafo.no.

Show Feed Link: Brukes ikke.

Show Empty Categories: Settes vanligvis til No.

Name Translation/Alias Translation: Viktig å legge inn den engelske oversettelsen i feltet til venstre for det engelske flagget. En oversettelse av aliaset kan også legges inn om ønskelig. Husk at aliaser ikke må inneholde norske bokstaver eller andre spesialtegn og heller ingen mellomrom (bruk bindestrek).

Template (Global)

Den andre blokken viser en rekke globale konfigurasjonsvalg for den app instance du har valgt. NB! Det er viktig å ta utgangspunkt i de globale konfigurasjonsvalgene for en app instance og sette de slik at de passer for flest mulig av kategoriene for denne app instance. På den måten behøver du kun å spesialtilpasse konfigurasjonen av de ulike kategoriene dersom de av en eller annen grunn avviker fra de generelle/globale innstillingene.

Alpha Index: Her velger du om det generelle valget skal være Show eller Hide.

Title/Description/Image/Alignment: Disse er selvforklarende.

Valg for Categories-visning: På samme måte som en Alph Index kan du vise underkategoriene over en liste med artikkelsammendrag på en kategoriside. Hovedmenyvalget Forskningstema viser de fire underkategoriene over listen med alle forskningstemaene. En rekke valg for kategorivisningen kan skreddersys. De fleste av disse er selvforklarende, men vi nevner de viktigste:

Categories: Hide/Show: Dette er selvsagt det viktigste valget. Dersom du velger Hide, så vises ikke kategoriene øverst i det hele tatt, og de øvrige valgene spiller ingen rolle.

Categories Column: Det viktigste å legge merke til her er at du faktisk kan angi et annet antall kolonner for kategorivisningen enn for selve artikkelsammendragene under (Item Columns), men i de fleste tilfeller velges samme antall kolonner. På fafo.no brukes stort sett 2 kolonner både for kategorier og artikkelsammendragene (Items).

Categories Titles: Standardvalget her er Show (for å vise navnet på kategorien).

Categories Item Count: Dette valget kan være nyttig for å vise antall artikler som tilhører den ulike kategoriene. Dette er f.eks. valgt for (under)kategoriene for forskningstemaer.

Categories Descriptions...: De øvrige valgene nedover er selvforklarende. De er vanligvis satt til Hide på fafo.no.

 Valg for Items: Items-valgene gjelder for artikkelsammendragene som vises på kategori- eller Frontpage-sider (Teaser-layout). Det er bare to valg her; antall kolonner (se ovenfor) og hvorvidt bildene (dersom de er lagt inn på Teaser-layouten) skal vises på venstre eller høyre side eller sentrert. På fafo.no er standardvalget Left.

Item Media Alignment: Dette valget gjelder for plasseringen av bildet på selve artikkelsiden (Full-layout).

Comments

NB! Kommentarsystemet er ikke aktivert på fafo.no. (Enable comments er satt til No). Dersom det åpnes for kommentarer bør det overvåkes nøye for å unngå useriøse kommentarer etc., eventuelt at det begrenses via mekanismene som er tilgjengelige her. 

Valgene er forøvrig stort sett selvforklarende.

Permissions

Ved å klikke på tilgangsrettighetene for henholdvis Application og Types kan du kontrollere hvem som har hvilke rettigheter.

NB! Endringer i rettigheter kan få store konsekvenser! Brukergruppen Public skal aldri ha rettigheter til å endre, slette etc., mens Super Users skal ha alle rettigheter. Gruppene mellom disse to ytterpunktene kan ha varierende rettigheter, men det er viktig å begrense tilgangen til f.eks. å kunne slette innhold.

Konfigurasjon av enkeltkategorier

Det er viktig å være oppmerksom på at det er mulig å konfigurere hver eneste kategori separat. Dette vil bli gjennomgått i kapitlet 5.1.9.5 – ZOO-kategorier.

Redigeringsmeny