Brukerveiledning for administratorer

2.1.2.3 – Møtelokaler

Spesialfelt for typen møtelokaler

Denne typen er foreløpig lite brukt, men vi gjennomgår likevel kort spesialfeltene:

Adresse og kart: Koblet til Google-kart. Når du skriver inn en adresse her som Google gjenkjenner, vises posisjonen automatisk. Alternativt kan du klikke på kartsymbolet til høyre for feltet for å velge en posisjon direkte på kartet.

Adresse: Tekstfelt for å skrive inn en manuell adresse om ønskelig.

Beskrivelse: Tekstfelt.

Bilde(r): Legg inn bilde(r) av møtelokalet, bygning etc.

Relaterte arrangementer: Her kan du legge inn hvilke registrerte arrangementer som ble arrangert i dette møtelokalet.

Redigeringsmeny