Brukerveiledning for administratorer

2.1.2.1 – Arrangementer

På omtrent samme måte som ZOO er en utvidelse av Joomla!, så er arrangementer i realiteten en utvidelse av ZOO. ZOO inneholder i utgangspunktet ingen kalender/arrangement-modul. Heldigvis har en annen utvikler – ZOOlanders – spesialisert seg på å utvikle tillegg til ZOO, blant annet en kalender/arrangement-modul som er 100 % integrert i ZOO.

Arrangementer, Fafo-TV og møtelokaler

Arrangementer-modulen inneholder tre typer arrangementer, og når du har valgt Arrangementer-fanen i ZOO og klikker på den grønne New-knappen, må du velge hvilken type du ønsker å opprette; Arrangement, Fafo-tv eller Møtelokaler. Vær klar over at hva du velger her har praktiske konsekvenser; de tre ulike typene inneholder ulike spesialfelt tilpasset arrangementtypen. I dette kapitlet gjennomgår vi typen Arrangement, se de to neste kapitlene for en gjennomgang av Fafo-tv og møtelokaler.

Hvordan vises arrangementer på fafo.no

Pr. september 2015 vises arrangementer på fafo.no på følgende måte:

Frontpage: Når du klikker på hovedmenyvalget ARRANGEMENTER vises en side med arrangementer i rubrikker fordelt på 2 spalter over 1, maks 2 sider. Det er dermed klart at dette ikke utgjør alle arrangementer Fafo arrangeres. Arrangementene som vises her er kun slike arrangementer hvor det er blitt krysset av for Frontpage = Yes (se kapittel 2.1.1).

Kategorien Arrangementer: Hvis du derimot klikker på menyvalget Alle arrangementer (i menyen i høyre spalte), så vises mange flere arrangementer. Denne siden bryr seg ikke om No eller YES for Frontpage, den viser rett og slett alle arrangementer som har kategorien Arrangementer.
NB! Merk at vi her mener kategorien Arrangementer, ikke typen Arrangement. Det betyr altså at vi i prinsippet kunne vise et «arrangement» av typen Fafo-tv på denne siden, hvis vi gav det kategorien Arrangementer.

Detaljvisning: I begge disse listetypene er navnet markert med blå farge, og lenker til selve hovedsiden for arrangementet. Disse sidene viser vanligvis nesten alle felt som er definert for denne typen artikler, mens Frontpage- og kategorilistene kun viser noen viktige opplysninger. Dette er den vanlige måten å vises poster i ZOO, og går igjen for nesten alle typer artikler.

Arkiv: Undermenyen i høyre spalte inneholder også valget Arkiv. Dette lenker til en side som lister opp lenker til gamle Fafo-arrangementer. De fleste av disse lenkene går til de gamle fafo.no-sidene, som nå heter fafoarkiv.no. Disse sidene er ikke blitt konvertert til nye ZOO-artikler.

Spesialfelt for typen arrangement

I tillegg til standardfeltene og -valgene som ble gjennomgått i kapittel 2.1.1 inneholder Arrangement følgende spesialfelt:

Undertittel: Dette er et vanlig tekstfelt, hvor du kan skrive inn en kort undertittel. Vises både på kategorisiden og på hovedsiden for arrangementet. Feltet er ikke obligatorisk.

Sted: Dette er et vanlig tekstfelt, hvor du kan skrive inn adressen og en kort beskrivelse. Vises både på kategorisiden og på hovedsiden for arrangementet. Feltet er ikke koblet til noen form for kart.

Tid: Et manuelt tekstfelt for å skrive inn dato og eventuelt klokkeslett for arrangementet. Vises både på kategorisiden og på hovedsiden for arrangementet.

Dato fra-til: Dette er ekte datofelt. For å unngå feilformatering av datoen(e) bør du velge den fra kalenderen som vises når du klikker på det lille kalendersymbolet til høyre for feltet. Dersom arrangementet går over flere dager bør du også legge inn tildato i det andre feltet.
NB! Datoen(e) her er nødvendige for at modulen skal kunne registrere dato og eventuelt klokkeslett for arrangementet og dermed kunne vise det i kalenderen på nettsidene.

Infotekst venstre spalte: Tekstfelt. Innholdet her vil bli vist i venstre spalte på arrangementsiden, vises ikke på kategorisiden. Feltet er ikke obligatorisk.

Påmeldingslenke: Hvis brukeren skal kunne klikke på en lenke for å melde seg på, må denne legges inn her. Lenken vil bli vist i høyre spalte på hovedsiden for arrangementet, under en eventuell illustrasjon. Vises også på kategorisiden. Feltet er ikke obligatorisk.

Ingress - norsk/Ingress - engelsk: Felt for henholdsvis norsk og engelsk beskrivelse av arrangementet. Vises både på kategorisiden og på hovedsiden for arrangementet. 

Brødtekst - norsk/Brødtekst - engelsk: Felt for henholdsvis norsk og engelsk hovedtekst. Vises kun på hovedsiden for arrangementet (i venstre spalte). 

Program: Eget tekstfelt for arrangementsprogrammet. Vises kun på hovedsiden for arrangementet (i venstre spalte). 
NB! Vær forsiktig dersom du henter inn programmet fra et annet program. Direkte innliming fra f.eks. PowerPoint eller Excel kan gi uventede resultater. Det er best å lime inn programmet som ren tekst, og så formatere det ved hjelp av verktøyene i editoren.

Infotekst høyre spalte: Tekstfelt. Innholdet her vil bli vist i høyre spalte på arrangementsiden, vises ikke på kategorisiden. Feltet er ikke obligatorisk. Husk at det høyre feltet er smalere enn det venstre, teksten her bør derfor ikke være for lang.

Fafo-tv lenke: URL/lenke til et eventuelt Fafo-tv arrangement. Vises kun på hovedsiden for arrangementet (i venstre spalte). 

Innledere: Lar deg velge en eller flere registrerte innledere. Vises kun på hovedsiden for arrangementet (i høyre spalte).
NB! For at en person skal kunne velges fra denne lista må vedkommende være registrert under Personer/firma > Innledere. Se eget kapittel om Personer/firma. 

Fafo-forskere: Lar deg velge en eller flere registrerte forskere. Vises kun på hovedsiden for arrangementet (i høyre spalte), med bilde, navn og stilling. 
NB! For at en person skal kunne velges fra denne lista må vedkommende være registrert under Personer/firma > Innledere. Se eget kapittel om Personer/firma. 

Illustrasjon: Velg en illustrasjon for arrangementet. Nye bilder kan lastes opp.
NB! Maks størrelse for bilder er 1 MB, men bør være vesentlig mindre enn dette. Bilder blir automtisk redusert til 320 px bredde på hovedsiden, 160 px på kategorisidene.

Media: Legg inn en URL til en eventuell mediafil. Feltet er ikke obligatorisk, vises ikke på kategorisiden.

Lenker til lignende temaer: Her kan du legge inn en lenke til lignende arrangement-temaer. Feltet er ikke obligatorisk, vises ikke på kategorisiden.

Lenke til artikkel: Her kan du legge inn en lenke til en relevant artikkel. Det er mulig å legge inn flere lenker om ønskelig. Feltet er ikke obligatorisk, vises ikke på kategorisiden.

Lenker: Her kan du legge inn en lenke til lignende arrangement-temaer. Det er mulig å legge inn flere lenker om ønskelig. Feltet er ikke obligatorisk, vises ikke på kategorisiden.

 

Redigeringsmeny