Brukerveiledning for administratorer

2.1.5 – Forskningstemaer

Forskningstemaer en forholdsvis «eksklusiv» gruppe, med kun ca 60 poster i alt, hvorav ca 45 er aktive (Published). Siden antall forskningstemaer er begrenset, er visningen av disse på fafo.no noe annerledes enn for f.eks. arrangementer.

For å gjøre navigeringen så enkel og oversiktlig som mulig for brukerne, er siden bygget opp på følgende måte:

4 hovedforskningsgrupper

Forskningstemaene er fordelt på Fafos 4 hovedtemaer:

  • Arbeidsliv og arbeidsmarked
  • Rettigheter og sikkerhet
  • Migrasjon, integrasjon og kompetanse
  • Velferd og levekår

Antall forskningstemaer pr. gruppe ligger på ca 10-12. Disse fire gruppene er plassert øverst, og hvis man klikker på en av disse, kommer man til en ny side hvor kun den tilsvarende (under)kategorien av forskningstemaer vises.

Forskningsgruppeside

Denne nye siden viser altså kun de forskningstemaene som har fått denne kategorien. I høyre spalte vises i tillegg en modul med informasjon om gruppas forskningsleder, samt en modul som viser små portrettbilder av tilknyttede forskere (klikk på et bilde for å vise forskerens CV-side). For en nærmere forklaring av moduler, se de ulike kapitlene under punkt 4.

Detaljside

Uansett om du befinner deg på hovedsida med alle forskningstemaene eller på en av de 4 underkategorisidene, så vil et klikk på den blå tittelen ta deg til hovedsida for forskningstemaet.

Spesialfelt

Her følger en gjennomgang av spesialfeltene for forskningstemaene:

Inndeling i blokker: For å gjøre redigeringen av forskningstemapostene litt mere oversiktlig, er feltene delt opp i blokker, som i utgangspunktet kun viser overskriftene. Klikk på øye-symbolet for å se alle felt i den blokka du vil redigere.

Forskningsleder: Her velger du forskningslederen for dette forskningstemaet. Kun registrerte Fafo-forskere kan velges, men det er mulig å velge flere enn én forskningsleder. Dette feltet vises både på listesidene og hovedsidene.

Bilde leder: Velg et bilde/portrett av forskningslederen. Dersom bildet ikke allerede er lastet opp på fafo.no, kan du gjøre dette nå. Vises ikke på sidene.

Forskningslederdata norsk/engelsk:  Tekstfelt. Vises ikke på sidene.

Forskningssjef/Forskningskoordinator: Velges på samme måte som forskningsleder fra registrerte Fafo-forskere. Her kan det også legges inn flere enn én person. Vises ikke på sidene.

Ingress norsk/Ingress engelsk: Tekstfelt. Vises i venstre spalte på hovedsida.

Brødtekst norsk/Brødtekst engelsk: Tekstfelt. Vises i venstre spalte på hovedsida.

Forskere: Velges på samme måte som forskningsleder fra registrerte Fafo-forskere. Her kan det også legges inn flere enn én person. Vises i høyre spalte på hovedsida.

Studenter: Velges på samme måte som forskningsleder fra registrerte Fafo-personer. Her kan det også legges inn flere enn én person. Vises i høyre spalte på hovedsida.

Prosjekter: Velg (registrerte) prosjekter som er tilknyttet dette forskningstemaet. Da det er registrert svært mange prosjekter må du vite hva prosjektet heter for å finne det.  Vises i høyre spalte på hovedsida. Legg merke til at du også kan legge inn forskningstemaet fra prosjektsiden.

Relaterte forskningstemaer: Dersom det er andre forskningstemaer som er nær relatert til dette, kan du legge dem inn her. Vises i høyre spalte på hovedsida.

Fafo-publiksjonser: Velg (registrerte) publikasjoner som er tilknyttet dette forskningstemaet. Da det er registrert svært mange publikasjoner må du vite hva prosjektet heter for å finne det.  Vises i venstre spalte på hovedsida. Legg merke til at du også kan legge inn forskningstemaet fra publikasjonssiden.

Annen publisering: Velg (registrerte) ikke-Fafo-publikasjoner som er tilknyttet dette forskningstemaet. Dette er altså en annen type publikasjoner enn Fafo-publikasjonene. Vises i venstre spalte på hovedsida.

Eksterne lenker: Her kan du legge inn en eller flere lenker til eksterne nettsider. Det er to felt: Det øverste er for teksten som skal vises, det nederste feltet er for selve URLen. Vises i høyre spalte på hovedsida.

Annet bilde: Legg inn et annet bilde på vanlig måte. Dette bildet vises i kvadratisk form på listesidene, men også på hovedsidene.

Vedleggsfiler: Her kan du legge ved filer av typen PDF etc. Filene må være lastet opp på fafo.no. Vises ikke på sidene.

Endre språk: Ikke i bruk.

Bildetest: Ikke i bruk.

 

 

Redigeringsmeny