Brukerveiledning for administratorer

2.1.6 – Personer/firma – ansatte, eksterne forelesere etc.

ZOO er svært fleksibelt, og man kan i prinsippet bygge opp egne ZOO-moduler nærmest fra bunnen av. Men ofte lønner det seg å ta utgangspunkt i en eller flere av modulene («apps») som følger med ZOO. Dette gjelder f.eks. modulene for registrering av personer og firmaer. 

ZOO Apps, Instances og Types

Gå til Components > ZOO og klikk deretter på tannhjulet helt til høyre i fanelinja (til høyre for +-fanen). Da vises en rekke symboler. Noen av disse har Fafo-logo og norske navn, som Forskningstemaer og Prosjekter, mens andre har engelske navn. Hvordan du oppretter og konfigurerer Apps, Instances og Types i ZOO er gjennomgått i detalj i et eget kapittel om ZOO.

Business Directory

Når det gjelder personer og firmaer er disse registrert i appen Business Directory. Hvis du klikker på dette symbolet, så ser du tre typer: Firma/organisasjon, Innledere og Personer. Hvis du klikker på fanen Personer/firma og deretter menyen Select Type, så ser du de samme tre typene. Vi har med andre ord definert tre ulike typer poster i appen Business Directory, med egne spesialfelt og layouter.

Kategoriene er felles

Legg merke til at kategoriene er felles for alle tre typene. Dette er potensielt noe forvirrende, men samtidig en fordel, siden vi da kan legge til kategorier på tvers av type.

Spesialfelt for personer

Typen personer er helt klart den viktigste av de tre definerte typene i Business Directory. Vi går derfor gjennom spesialfeltene her først.

Fornavn, Mellomnavn, Etternavn: Feltet Name inneholder også personens navn, men da som ett felt av typen <fornavn> <mellomnavn> <etternavn>. Det er dette feltet som vises i kategorilister og CVer, men det har den ulempen at det ikke er mulig å sortere på noe annet enn fornavnet, siden hele navnet starter med fornavnet. Av den grunn må du også legge inn fornavn, mellomnavn og etternavn i disse 3 feltene, slik at man i en del sammenhenger kan vise lister sortert på etternavn.

Fafo-initialer: Dette feltet vises heller ikke på noen av hovedlayoutene, men brukes internt i en del sammenhenger.

Firma/organisasjon: Velg hvilket firma/organisasjon personen er tilknyttet. Feltet vises ikke på layoutene, men kan benyttes i forbindelse med søk og sortering.

Portrett: Velg et portrettbilde av personen. Disse skal ligge i mappen images/anspress. Legg gjerne opp et forholdsvis stort bilde, men maks størrelse er 2 MB. Størrelsen på bildet blir automatisk skalert på de ulike layoutene.

Miniatyrbilde: Ikke lenger i bruk.

Stilling norsk/engelsk: Tekstfelt. Vises både i lister og på CV.

Utdanning norsk/engelsk: Tekstfelt. Vises kun på CV.

E-postadresse: Personens epostadresse. Ved å klikke på Show Options får man fram tre valg:

  • Link Text: Denne teksten vises i stedenfor selve e-postadressen.
  • Subject: Dette blir automatisk satt inn i emnefeltet hvis man klikker på e-postadressen for å sende en e-post til vedkommende.
  • Body: Innholdet i e-posten starter automatisk med denne teksten.

E-postadressen vises både i lister og på CV.

Telefon/Mobil/Internlinje: Alle er tekstfelt. Telefon og mobilnummer bør inneholde landskode (+47) og mellomrom før selve nummeret. Internlinjenummeret vises kun på CV-siden.

Arbeidsområder NO/ENG: Tekstfelt for arbeidsområder på henholdsvis norsk og engelsk. Vises kun på CV-sidene.

Fritekst, knapper norsk/engelsk, Fritekst høyrespalte NO/ENG, Fritekst venstrespalte NO/ENG: En rekke tekstfelt som kun vises på CV-sidene.

Forskningstemaer: Legg inn ett eller flere forskningstemaer som personen jobber med.

Prosjekter: Legg inn ett eller flere prosjekter som personen er tilknyttet som medarbeider.

Prosjektleder: Legg inn ett eller flere prosjekter som personen er tilknyttet som prosjektleder.

Lenke til alle Fafo-utgivelser: Ikke lenger i bruk.

Fafo-utgivelser: Legg inn alle Fafo-utgivelser som personen er tilknyttet.

Vedleggsfiler: Legg inn eventuelle vedleggsfiler av typen PDF etc. Vises kun på CV-sidene.

Lenke til alle Andre publikasjoner: Ikke lenger i bruk.

Andre publikasjoner: Legg inn andre (ikke-Fafo) publikasjoner.

Andre lenker: Legg inn eventuelle andre lenker her. Skriv inn lenketeksten i det øvre feltet, URLen i felt nr. 2. Vises kun på CV-sidene, nederst i høyre spalte.

Feltene Social Buttons, Rangering og Joomla-ID er ikke i bruk.

Spesialfelt for Innledere

Typen Innledere er mye enklere enn Personer. Her en kort gjennomgang:

Portrett: Portrettbilde på samme måte som for personer. Vises kun på CV-sidene.

Innledernavn med lenke: Legg inn navnet i det øverste feltet, URL til personens nettside i det nederste feltet (hvis tilgjengelig). Vises på begge layouter.

Innleders tittel: Tekstfelt. Vises på begge layouter.

Innleders arbeidssted med lenke: Tekst i øverste felt, URL i nederste felt. Vises kun på CV-sidene.

Spesialfelt for Firma/organisasjon

Beskrivelse/Description: Tekstfelt. Vises på begge layouter.

Gateadresse/Postnummer/Sted/Postadresse/Telefon/Faks/E-post: Disse feltene vises på begge layoutene.

Land: Tekstfelt, vises ikke på layoutene.

Nettside: Legg inn URL til nettsiden. Vises ikke på layoutene.

Ansatte: Legg inn firmaets/organisasjonens ansatte.

Kart/Map: Adresse som vises i Google Maps. Vises kun på hovedsiden.

 

Redigeringsmeny