Brukerveiledning for administratorer

2.1.7 – Prosjekter

På samme måte som Forskningstemaer så er dette en egen App i ZOO, med sin egen Fafo-logo. Appen Prosjekter inneholder kun denne ene typen. Men i motsetning til forskningstemaer er det er registrert svært mange prosjekter i ZOO (nesten 1200 pr. september 2015).

Prosjekter ligger under forskningstemaer

Legg merke til at prosjekter ikke vises som et eget valg på hovedmenyen på fafo.no. Men når en bruker klikker på hovedmenyvalget Forskningstema vises det en undermeny på høyre side som viser de 4 hovedforskningsgruppene, og under dette en rekke menyvalg for prosjektene. I tillegg til prosjekter som er tilknyttet de fire hovedgruppene er det også menyvalg for å vise alle prosjekter, samt en tabelloversikt som viser alle prosjekter som ble startet de 2 siste årene.

Spesialfelt for prosjekter

Prosjekter inneholder på samme måte som forskningstemaer etc. en rekke standardfelt, disse ble forklart i kapitlet 2.1.1 – Felles felt og valg for alle typer artikler. Her skal vi gjennomgå spesialfeltene som er opprettet for prosjekter-appen:

Prosjektnavn ENG: Dette feltet er litt spesielt, da det egentlig kun brukes som et mellomlagringsfelt. Det er vanligvis forskerne selv som skriver inn prosjektbeskrivelser, men dette gjør de i en spesiell «Submission» layout etter å ha logget seg på fra brukersiden (altså ikke som administratorer). Dessverre er ikke feltene i høyre spalte (Content etc.) tilgjengelige i Submission-layouten, og dermed heller ikke navnet på engelsk (Name Translation). Men ved å legge dette ut som et ordinært felt kan forskerne skrive inn det engelske navnet på prosjektet, slik at en administrator senere kan kopiere dette over i feltet Content > Name Translation.

Pnr: Tekstfelt for prosjektnummer. Vises ikke på layoutene.

Gruppe: Tekstfelt for internt bruk. Vises ikke på layoutene.

Oppdragsgiver norsk/engelsk: Tekstfelt. Vises kun på hovedlayouten. NB! Det er mulig å legge til flere oppdragsgivere ved å klikke på «Add another Text».

Prosjektleder: Velg prosjektleder(e) blant de registrerte Fafo-ansatte. Vises på begge layouter.

Prosjektlederkode: Tekstfelt for internt bruk. Vises ikke på layoutene.

Kvalitetssikrer: Velg kvalitetssikrer(e) blant de registrerte Fafo-ansatte. Vises ikke på layoutene.

Kvalitetssikrerkode: Tekstfelt for internt bruk. Vises ikke på layoutene.

Startdato/sluttdato: Datofelt, bør velges fra kalenderen for å sikre korrekt format. Vises kun på hovedlayouten.

Antatt inntekt: Tekstfelt for internt bruk. Vises ikke på layoutene.

Partnere m/lenke: Tekst øverst, lenke nederst. Mulig å legge til flere. Vises kun på hovedlayouten.

Prosjektmedarbeidere: Velg medarbeider(e) blant de registrerte Fafo-ansatte. Vises kun på hovedlayouten.

Eksterne forskere: Tekstfelt for navn på ekstern forsker. Legg til flere ved å klikke på Add another Text. Vises kun på hovedlayouten.

Ingress norsk/engelsk: Tekstfelt. Vises på begge layoutene.

Illustrasjonsbilde: Maks størrelse 2 MB. Vises kun på hovedlayouten.

Brødtekst norsk/engelsk: Tekstfelt. Vises kun på hovedlayouten i høyre spalte. Bredden reduserer automatisk til 160 px.

Relaterte forskningstemaer: Legg til relaterte forskningstemaer. NB! Husk at alle registrerte forskningstemaer vises i lista du kan velge fra, også de som ikke er publisert. Vises kun på hovedlayouten.

Publikasjoner: Legg til publikasjoner som er knyttet til forskningsprosjektet. Vises kun på hovedlayouten. Det er også mulig å legge inn prosjektet fra en publikasjon.

Annen publisering: Legg til andre (ikke-Fafo) publikasjoner som er knyttet til forskningsprosjektet. Vises kun på hovedlayouten. 

Lenker:  Tekst øverst, lenke nederst. Mulig å legge til flere. Vises kun på hovedlayouten.

Relaterte forskningstemakategorier: Ikke lenger i bruk.

Relaterte prosjektkategorier: Ikke lenger i bruk?

Redigeringsmeny