Brukerveiledning for administratorer

2.1.8.2 – Andre publikasjoner

Det er registrert et stort antall poster av typen «Andre publikasjoner», og antallet vokser nesten daglig. Andre publikasjoner er publikasjoner av eller med Fafo-ansatte, men ikke utgitt av Fafo selv.

Kategorier for «Andre publikasjoner»

Kapittel 2.1.8 – Publikasjoner – generelt gjennomgår kategoriene for alle typer publikasjoner og hvilke kategorier som kan knyttes mot typen Publikasjoner.

Når du registrerer en ny post av type Andre publikasjoner er det viktig at du gir den hovedkategorien «Andre kategorier» OG en av underkategoriene til denne kategorien. DET FINNES IKKE KATEGORIER FOR ALT, BØR VÆRE EN DIVERSEGRUPPE?

Vær klar over at det ikke er noen sperre for å legge inn kategorier som tilhører andre typer publikasjoner, men dette vil nesten alltid føre til forvirring. Dersom du oppretter en post og mener at f.eks. den kategorien som passer best for denne posten er «Nyhet_Rettigheter og sikkerhet, så er det svært sannsynlig at denne posten ikke burde vært av typen «Andre publikasjoner», men heller av typen «Nyheter».

Spesialfelt for «Andre publikasjoner»

HVIS JOOMLA IKKE ER MENT Å VÆRE FORSKERNES OFFISIELLE CV, ER DET MANGE FELTER HER SOM ALDRI VIL BLI FYLT UT. MEN OK AT DE STÅR, I FALL DET EN GANG I FRAMTIDA VIL ENDRES.

Full referansetekst: Tekstfelt. Vises ikke på layoutene.

Undertittel: Tekstfelt. Vises både i kategoriliste- og hovedlayout.

Utgivelsesår: Tekstfelt. Vises kun på hovedlayout.

Forfattere (tekst): Tekstfelt. Her kan du skrive inn alle forfattere. Siden dette er et manuelt tekstfelt vil det ikke koble seg opp mot navnene du skriver inn. Vises både i kategoriliste- og hovedlayout.

Fafo-forfattere: Her kan du velge personer som er registrert som Fafo-ansatte. Dette er et såkalt Related Items Pro-felt og vil dermed automatisk koble forfatterne opp mot publikasjonen. Det betyr i praksis at publikasjonen vil vises på CV-siden til en Fafo-forsker som kobles opp her (toveis kobling). Vises kun på hovedlayouten.

Omslagsbilde: Bildefelt. Bør ligge i images/forsider/ekstern. Maks størrelse 2 MB. Vises kun på hovedlayout. Begrenset til 150 px bredde på hovedlayouten.

Nettutgave fil: Her legger du ut en lenke til en eller flere filer som er lastet opp på fafo.no, som regel en PDF. HER LENKER JEG OGSÅ OPP PDFER UTAFOR FAFO. Maks størrelse ca 5 MB. Skal plasseres i images/pub/eksterne/<navn/nummer på publikasjonen>. Klikk på knappen Show Options for å skrive inn en tekst for lenken. Standard tekst er «Nettutgave». Det er mulig å legge til flere nettutgavefiler, f.eks. ved utgaver på flere språk. Vises kun på hovedlayout.

Nettutgave lenke: Link Pro-felt. Dette er lenke(r) til filer som ikke ligger på fafo.no Legg inn lenketekst øverst, URL nederst. Det er mulig å legge til flere filer. Vises kun på hovedlayouten.

Språk: Velg blant språkene i lista. Det er mulig å velge flere språk. Vises ikke på layoutene.

Forskningstemaer: Related Items Pro. Velg alle forskningstemaer som publikasjonen bør kobles opp mot. Vises kun på hovedlayouten.

Prosjekter: Related Items Pro. Velg alle prosjekter som publikasjonen bør kobles opp mot. Vises kun på hovedlayouten. 

Tidsskriftnavn: Tekstfelt. Vises kun på hovedlayouten. 

Tidsskrift utgave/vol: Tekstfelt. Vises kun på hovedlayouten. 

DOI-nummer: Tekstfelt. Vises ikke på layoutene.

Boktittel: Tekstfelt. Vises kun på hovedlayouten. 

Bokforfatter(e): Tekstfelt. Vises kun på hovedlayouten. 

Utgiversted: Tekstfelt. Vises ikke på layoutene. 

Utgiver/forlag: Tekstfelt. Vises kun på hovedlayouten. 

ISBN/ISSN: Tekstfelt. Vises ikke på layoutene.

Sider: Tekstfelt. Vises ikke på layoutene.

Ingress norsk/engelsk: Tekstfelt. Vises ikke på layoutene.
 

Redigeringsmeny