Brukerveiledning for administratorer

2.1.8.4 – Fafo i media

Artiklene av typen «Fafo i media» hentes inn automatisk via en ekstern tjeneste og en Joomla!-modul som heter obGrabber. Disse artiklene er nyheter om Fafo i eksterne media. Du kan lese mer om obGrabber i kapittel 5.1.2 – obGrabber - automatisk innhenting av eksterne artikler om Fafo.

Kategorier for «Fafo i media»

Fafo i media-artikler får automatisk kategorien «Fafo i media».

Spesialfelt for «Fafo i media»

Siden datoene settes inn automatisk, er denne gjennomgangen kortere enn for de andre publikasjonstypene.

Dato: Datofelt. Vises kun på hovedlayout.

Info: Tekstfelt. Vises både i kategoriliste- og hovedlayout.

Kilde uten lenke: Tekstfelt (ingen aktiv lenke). Vises både i kategoriliste- og hovedlayout.

Kilde med lenke: Lenkefelt. Vises både i kategoriliste- og hovedlayout.

Brødtekst: Tekstfelt. Vises ikke på layoutene.

Redigeringsmeny