Brukerveiledning for administratorer

2.1.8.3 – Nyheter

Poster av typen«Nyheter» er artikler som omhandler prosjekter etc. på Fafo.

Kategorier for «Nyheter»

Kapittel 2.1.8 – Publikasjoner – generelt, gjennomgår kategoriene for alle typer publikasjoner og hvilke kategorier som kan knyttes mot typen Nyheter.

Når du registrerer en ny post av type Nyheter er det viktig at du gir den hovedkategorien«Nyheter» OG en av underkategoriene til denne kategorien.

Spesialfelt for «Nyheter»

Dato: Datofelt, bør velges fra kalenderen for å sikre korrekt format. Vises både i kategoriliste- og hovedlayout.

Illustrasjon: Bildefelt. Velg et portrettbilde av personen. Disse skal ligge i mappen images/anspress. Legg gjerne opp et forholdsvis stort bilde, men maks størrelse er 2 MB. Størrelsen på bildet blir automatisk skalert på de ulike layoutene. Vises både i kategoriliste- og hovedlayout.

Illustrasjon 2: Bildefelt. Et illustrasjonsbilde som kun vises på hovedlayouten. Maks størrelse 5 MB. Bildet blir skalert ned til 150 px i bredden.

Ingress norsk/engelsk: Tekstfelt. Vises både i kategoriliste- og hovedlayout.
Brødtekst norsk/engelsk: Tekstfelt. Vises kun på hovedlayout.

Norske lenke(r): Lenkefelt. Legg inn URLen i feltet. Klikk på Show Options hvis du ønsker å legge inn en tekst for lenken. Vises både i kategoriliste- og hovedlayout.

Engelske lenke(r): Lenkefelt. Legg inn URLen i feltet. Klikk på Show Options hvis du ønsker å legge inn en tekst for lenken. Vises både i kategoriliste- og hovedlayout.

Toppsakbilde: Bildefelt. Skal ligge i images/zoo/uploads/. Maks størrelse 10 MB. Bildet vises kun i Extensions Layout > ZOOItem Pro > Layout 2, som benyttes til å vise en toppsak øverst på nyhetersida.

Tittel - norsk UTE: Tekstfelt. Vises ikke på layoutene.

Tittel - engelsk UTE: Tekstfelt. Vises ikke på layoutene.

Redigeringsmeny