Brukerveiledning for administratorer

2.2.1 – Bilder og media i de ulike artikkeltypene

Grafiske spesifikasjoner for hver artikkeltype

Vi skal nå gjennomgå de spesifikke detaljene for hver artikkeltype. Vi tar det i samme rekkefølge som i hovedmenyen, og begynner med forskningstema-artiklene.

Grafikk i forskningstemaartiklene

ZOO-appen Forskningstema inneholder kun denne ene typen poster. 

 • Definerte grafikkfelt: Det er definert 3 ulike grafikkfelt i forskningstemaene, men kun ett av disse er i aktiv bruk. «Bilde leder» og «Bildetest» benyttes ikke, kun «Annet bilde».
 • Plassering på harddisken: Grafikkfiler for «Annet bilde» skal plasseres i images/temabilder.
 • Maks filstørrelse: Ikke definert. 
 • Konfigurasjon på hovedlayouten (Full): Bildet blir automatisk redusert til en bredde på 200 px, høyden er avhengig av det opprinnelige bredde/høydeforholdet.
 • Konfigurasjon på listelayoutene (Teaser): Bildet blir automatisk redusert til 85x85 px, altså kvadratisk. Dersom det opprinnelige bildet ikke har et kvadratisk format, vil det bli beskåret i bredden eller høyden, noe som kan føre til at bildet ikke ser akkurat slik ut som du forventer.

Grafikk i prosjektartiklene

ZOO-appen Prosjekter inneholder kun denne ene typen poster.

 • Definerte grafikkfelt: Illustrasjonsbilde.
 • Plassering på harddisken: Disse bildene skal plasseres i images.
 • Maks filstørrelse: 2 MB. 
 • Konfigurasjon på hovedlayouten (Full): Bildet blir automatisk redusert til en bredde på 200 px, høyden er avhengig av det opprinnelige bredde/høydeforholdet.
 • Konfigurasjon på listelayoutene (Teaser):  Viser ikke bilder.

Grafikk i publikasjonsartiklene

ZOO-appen Product Catalog inneholder 4 ulike typer artikler: (Fafo)Publikasjoner, Nyheter, Andre publikasjoner og Fafo i media. Bortsett fra typen Fafo i media har alle de tre andre artikkeltypene definerte grafikkfelt. Vi gjennomgår hver type for seg:

Publikasjoner (utgitt av Fafo)

 • Definerte grafikkfelt: Forsidebilde og Forsidebilde_150. Kun Forsidebilde er i bruk.
 • Plassering på harddisken: Grafikkfiler for «Forsidebilde» skal plasseres i images/forsider.
 • Maks filstørrelse: Ikke definert. 
 • Konfigurasjon på hovedlayouten (Full): Bildet blir automatisk redusert til en bredde på 160 px, høyden er avhengig av det opprinnelige bredde/høydeforholdet. 
 • Konfigurasjon på listelayoutene (Teaser): Bildet blir automatisk redusert til en bredde på 120 px, høyden er avhengig av det opprinnelige bredde/høydeforholdet.

Nyheter

 • Definerte grafikkfelt: Illustrasjon og Illustrasjon 2. Begge er i bruk.
 • Plassering på harddisken: Grafikkfiler for «Illustrasjon» skal plasseres i images/forsider/ekstern/. Grafikkfiler for «Illustrasjon 2» skal plasseres i images.
 • Maks filstørrelse: Illustrasjon = 512 kB, Illustrasjon 2 = 5 MB. 
 • Konfigurasjon på hovedlayouten (Full): Begge bildene blir automatisk redusert til en bredde på 150 px, høyden er avhengig av det opprinnelige bredde/høydeforholdet. 
 • Konfigurasjon på listelayoutene (Teaser): Kun Illustrasjon vises. Bildet blir automatisk redusert til en bredde på 100 px, høyden er avhengig av det opprinnelige bredde/høydeforholdet.

Andre publikasjoner

 • Definerte grafikkfelt: Omslagsbilde.
 • Plassering på harddisken: Disse bildene skal plasseres i images/zoo/uploads/. 
 • Maks filstørrelse: 2 MB. 
 • Konfigurasjon på hovedlayouten (Full): Bildet blir automatisk redusert til en bredde på 150 px, høyden er avhengig av det opprinnelige bredde/høydeforholdet. 
 • Konfigurasjon på listelayoutene (Teaser): Viser ikke bildet.

Fafo i media

Ingen grafikkfelt definert.

Grafikk i arrangementer og Fafo-tv

ZOO-appen Events inneholder 3 ulike typer artikler: Arrangement, Fafo-tv og Møtelokaler. Fafo-tv viser videoer, men har ikke egne grafikkfelt. Vi gjennomgår hver type for seg:

Arrangement

 • Definerte grafikkfelt: Illustrasjon.
 • Plassering på harddisken: Bildefilene plasseres i images.
 • Maks filstørrelse: 1 MB. 
 • Konfigurasjon på hovedlayouten (Full): Bildet blir automatisk redusert til en bredde på 320 px, høyden er avhengig av det opprinnelige bredde/høydeforholdet. NB! Når en bruker klikker på et Forsidebilde på hovedlayouten, vises bildet i stort format i en såkalt «Lightbox» på skjermen. Bilder som lastes opp bør derfor være ganske store, i et bredde/høydeformat som er tilpasset bildet.
 • Konfigurasjon på listelayoutene (Teaser): Bildet blir automatisk redusert til en bredde på 160 px, høyden er avhengig av det opprinnelige bredde/høydeforholdet.

Fafo-tv

Fafo-tv inneholder et såkalt Media Pro-felt. Videone lagres vanligvis ikke på fafo.no, men lenker til Fafos YouTube-kanal. Ta kontakt med Jon Lahlum for nærmere informasjon.

Møtelokaler

Typen Møtelokaler er foreløpig ikke i bruk

Grafikk på CVer og andre personlayouter

ZOO-appen inneholder 3 ulike typer artikler: Firma/organisasjon, Innledere og Personer (Fafo-ansatte). Det er kun Personer og Innledere som har definert grafikkfelt. Det er definert 2 grafikkfelt for Personer, men kun ett av disse er i aktiv bruk. «Miniatyrbilde» benyttes ikke, kun «Portrett». For innledere er det kun definert ett grafikkfelt.

Personer

 • Definerte grafikkfelt: Portrett.
 • Plassering på harddisken: Grafikkfiler for «Portrett» skal plasseres i images/anspress.
 • Maks filstørrelse: 2 MB. 
 • Konfigurasjon på hovedlayouten (Full): Bildet blir automatisk redusert til en bredde på 160 px, høyden er avhengig av det opprinnelige bredde/høydeforholdet. NB! Når en bruker klikker på et portrettbilde på en CV, vises bildet i stort format i en såkalt «Lightbox» på skjermen. Bilder som lastes opp bør derfor være ganske store, i et standard bredde/høydeformat. Formatet som benyttes på portrettbildene på fafo.no er 1024 px (bredde) x 1280 px (høyde).
 • Konfigurasjon på relaterte lister (Related): Bildet blir automatisk redusert til en bredde på 100 px, høyden er avhengig av det opprinnelige bredde/høydeforholdet.
 • Konfigurasjon på listelayoutene (Teaser): Bildet blir automatisk redusert til en bredde på 70 px, høyden er avhengig av det opprinnelige bredde/høydeforholdet.
 • Konfigurasjon på utskriftsayouten: For CVene er det laget en egen utskriftslayout for å muliggjøre en pent formatert utskrift uten noe annen informasjon fra nettsiden. Bildet blir automatisk redusert til en bredde på 160 px, høyden er avhengig av det opprinnelige bredde/høydeforholdet.

Innledere 

 • Definerte grafikkfelt: Portrett.
 • Plassering på harddisken: Grafikkfiler for «Portrett» skal plasseres i images/poertretter.
 • Maks filstørrelse: 1 MB. 
 • Konfigurasjon på hovedlayouten (Full): Bildet blir automatisk redusert til en bredde på 160 px, høyden er avhengig av det opprinnelige bredde/høydeforholdet. NB! Bilder lenker til en nettside for personen, dersom lagt inn.
 • Konfigurasjon på relaterte lister (Related): Bildet blir automatisk redusert til en bredde på 100 px, høyden er avhengig av det opprinnelige bredde/høydeforholdet.
 • Konfigurasjon på listelayoutene (Teaser): Bilder vises ikke.

Firma/organisasjon

Typen Firma/organisasjon har ikke definert noen grafikkfiler

Grafikk i generelle artikler

ZOO-appen Pages inneholder kun artikkeltypen Artikler. Denne typen benyttes til artikler som ikke passer inn i noen av de andre kategoriene. Typiske eksempler er «Ledige stillinger på Fafo», «Informasjon til gjester» osv. Typen Artikler inneholder kun ett bildefelt. 

 • Definerte grafikkfelt: Bilde.
 • Plassering på harddisken: Bildene plasseres i images.
 • Maks filstørrelse: 1 MB. 
 • Konfigurasjon på hovedlayouten (Full): Visningen av bildet er ikke konfigurert.
 • Konfigurasjon på listelayoutene (Teaser):  Ingen listelayouter tilgjengelig.

Dokumentasjon

ZOO-appen Documentation, med artikkeltypen Dokumentasjon, benyttes kun til dokumentasjon/brukerveiledning. Dersom du ønsker mer informasjon om bruk av grafikkfiler på disse sidene kan du kontakte Ørnulf Bratlie

Redigeringsmeny