Brukerveiledning for administratorer

3.2 – Sammenheng mellom menyer og menymoduler, listemodus, sortering

Når du beveger det rundt på fafo.no så ser du ganske raskt at mens den horisontale hovedmenyen vises på alle sider, så er det varierende «biter» av hovedmenyen eller andre menyer som vises i høyre spalte på de ulike sidene. Disse «menybitene» kaller vi undermenyer. Dersom du går til de engelske sidene, er det tilsvarende.

Noen ganger kan det til og med hende at det vises to undermenyer i høyre spalte, som f.eks. på startsiden, hvor høyre spalte både viser en undermeny med forskningstemaer og en annen med eksterne lenker.

Dette kapitlet forklarer hvordan dette menysystemet fungerer, og hvordan du kan skreddersy nøyaktig hvilke undermenyer som vises på hvilke sider.

Menyer krever menymoduler for å vises på sidene

I kapittel 3.1 forklarte vi hvordan menyvalg kan kobles til ZOO-artikler eller ZOO-artikkellister, samt til andre objekter. Dette forklarer hva et menyvalg viser, men ikke hvorfor menyvalget dukker opp på en side.

Nøkkelordet er menymoduler. Hvis du går til Extensions > Modules, så kommer det opp ei lang liste med moduler av ulike slag (vi skal gjennomgå de ulike typene i et annet kapittel). Hvis du nå i venstre spalte velger Filter > Select Type > Menu, så reduseres lista til ca 24 moduler, alle av typen Menu.

Norske og engelske menymoduler

Du ser også at menymodulene er fargekodet; grønne er norske, burgunder er engelske. Dette gjør det enkelt å skille språkversjonene fra hverandre. Språket er listet opp i kolonnen nest lengst mot høyre.

Kolonnene i listemodus

I tillegg til å vise både fargekode og tekst for språk, så inneholder alle lister med moduler de samme kolonnene:

 • Sortering: Lengst til venstre ser du 3 vertikale prikker på hver linje. Dette er modulens sorteringsfelt og det er rekkefølgen her som avgjør rekkefølgen på modulene på de sidene de vises. Se eget avsnitt om sortering nedenfor.
 • Avkrysningsfelt: Dersom du ønsker å gjøre det samme med flere moduler – duplisere, publisere, avpublisere osv. – så kan du krysse av for de du ønsker å behandle før du klikker på den handlingen (knappen) du ønsker. Hvis du vil gjøre det samme for alle modulene som vises i lista, kan du klikke på avkrysningsfeltet helt øverst for å markere alle. 
 • Status:  Viser grønn hake for publisert, rødt kryss for avpublisert. Hvis du klikker på Trash-knappen forsvinner modulen fra lista, men kan vises hvis du velger Select Status > Trashed, og vil da vise en papirkurv i Status-kolonnen.
 • Fargekode: Fargekodene er kun et visuelt signal, og kunne i prinsippet bli brukt til hva som helst, men for enkelthets skyld brukes de kun til vise hvilke moduler som er norske og engelske. 
 • NB! Dette er kun en fargekode, den har ingen aktiv funksjonalitet! Du må fremdeles sette språket til enten engelsk eller norsk for modulen. Eller sagt omvendt; det er mulig å sette fargekoden til en hvilken som helst farge, uansett det reelle språket for modulen. 
 • Title: Du kan klikke på Title-overskriften for å sortere stigende eller fallende på tittelen.
 • Note: Her kan du notere detaljer om modulen, f.eks. hva den tilsvarende modulen på det andre språket heter.
 • Position: Viser hvor på layouten modulen plasseres. Se eget kapittel om layoutposisjoner.
 • Type: Viser hvilke type modulen er, f.eks. meny, logo osv. Se kapitlet om de ulike modultypene.
 • Menu items: Gir en indikasjon på visningen av modulen. Det er følgende alternativer:
  • All: Vises på alle sider
  • Selected: Vises kun på de sidene som er valgt
  • All except selected: Vises på alle sider bortsett fra de som er valgt.
 • Access: De fleste moduler vises til alle (Public), men noen kan være begrenset til spesielle brukergrupper, f.eks. for internt bruk.
 • Language: Viser språket.
 • ID: En unik ID for modulen.

Andre knappevalg

De øvrige knappene på siden er nokså selvforklarende. På venstre side er det en rekke valg for å filtrere listene, slik at kun de modulene du ønsker å jobbe med vises.

Over lista vises knapper for New, Edit, Duplicate osv. To av knappevalgene er litt spesielle:

Check-in: Siden sidene administreres via en nettlesere, kan flere administratorer redigere moduler samtidig. Men hvis en annen administrator redigerer en modul, vil dette vises i lista med et låssymbol, denne modulene er da «checked-in». Og av og til blir en administrator logget ut med en modul i redigeringsmodus. Hvis du da logger deg på, vil det da være låst. Men det eneste du trenger å gjøre er å markered modulen og klikke på Check-in for å låse den opp slik at du kan redigere den.

Batch: Dette er et verktøy for å utføre visse handlinger på flere moduler samtidig. Det er tre funksjoner for batch-behandling av moduler:

 • Set Language: Du kan endre språket for alle de markerte modulene.
 • Set Position: Du kan endre plasseringen på layouten for alle de markerte modulene.
 • Set Access Level: Du kan endre tilgangsnivået for alle de markerte modulene.

Søk i modulene

Du kan skrive inn hele eller deler av navnet på modulen i søkefeltet og søke på den.

Sortering og antall moduler pr. side

Til høyre for søkefeltet ser du tre menyknapper:

 • Title: Her kan du velge hva du vil sortere lista etter. Title er standardvalget.
 • Ascending: Velg om du vil sortere stigende eller fallende.
 • Antall poster pr. side: Tallet som vises til slutt angir hvor mange poster som vises pr. side. 

Sortering av moduler på en nettside

Som nevnt ovenfor, så vises 3 vertikale prikker lengst til venstre på hver linje når du befinner deg i listemodus. Dette er modulens sorteringsfelt og det er rekkefølgen i lista som avgjør rekkefølgen på modulene på de sidene de vises. Vi skal vise hvordan dette fungerer ved hjelp av to eksempler, først et enkelt og deretter et litt mer komplisert eksempel.

Rekkefølgen på bunntekstene

På fafo.no vises 3 bunntekster ved siden av hverandre på alle sider: Ledelse, Kontakt og Hvor er vi (tilsvarende på engelsk). Rekkefølgen er også alltid den samme. Dette bestemmer vi på følgende måte:

 1. Gå til Extension > Modules (listemodus)
 2. Velg Filter > Select Position > bottom-c og deretter Select Language > Norsk. Du skal nå kun ha de tre norske bunntekstene i lista. Legg merke til at rekkefølgen ikke nødvendigvis er riktig i utgangspunktet, standard er sortering etter tittel.
 3. Velg Sort Table By: Ordering (lokalmenyen på høyre side over lista, som vanligvis viser sortering etter «Title») og sjekk at den neste lokalmenyen viser «Ascending». I det øyeblikk du velger Sort Table By: Ordering (Ascending), flyttes modulene i lista slik at de viser den faktiske rekkefølgene på siden(e), i dette tilfellet Ledelse, Kontakt og Hvor er vi. 
Rekkefølgen på moduler i høyre spalte

På fafo.no vises ulike moduler i høyre spalte (posisjon sidebar-b). Den vertikale rekkefølgen på modulene på de ulike sidene er viktig. Som eksempel skal vi se på startsiden, hvor følgende moduler vises i høyre spalte:

 • Undermenyen Forskningstema
 • Undermenyen Eksterne nettsider
 • Lenke Se alle nyheter
 • Fafo i media

Rekkefølgen de 4 modulene vises i bestemmer vi på følgende måte:

 1. Gå til Extension > Modules (listemodus)
 2. Velg Filter > Select Position > sidebar-b, Select Menu Item Assignment > Start, og til slutt Select Language > Norsk. Lista inneholder nå de fire nevnte modulene. Legg merke til at rekkefølgen vanligvis vises sortert stigende etter tittel, altså ikke nødvendigvis i riktig rekkefølge.
 3. Velg Sort Table By: Ordering (lokalmenyen på høyre side over lista, som vanligvis viser sortering etter «Title») og sjekk at den neste lokalmenyen viser «Ascending». I det øyeblikk du velger Sort Table By: Ordering (Ascending), flyttes modulene i lista slik at de viser den faktiske rekkefølgene på siden(e). Dersom rekkefølgen ikke er slik du ønsker, er det bare å flytte moduler oppover eller nedover i lista.

Dersom moduler vises i «feil» rekkefølge er altså dette måten å vise sorteringen av dem og eventuelt endre rekkefølgen, enten horisontalt (bunntekster) eller vertikalt (høyre spalte).

I neste kapittel skal vi gjennomgå de ulike valgene for en menymodul og hvordan vi kan konfigurere modulene til å vise nøyaktig de menyvalgene vi ønsker på kun de sidene vi vil vise menyen på. 

Redigeringsmeny