Brukerveiledning for administratorer

3.3.1 – Hovedmenyen – alternativer for store og små skjermer

Det er skjedd en vesentlig forbedring når det gjelder visning av nettsider som stadig flere benytter seg av; nemlig fleksible layoutmaler som automatisk tilpasser seg visning etter skjermstørrelse. Den layoutmalene som fafo.no baserer seg på; «yoo_eat» er både 100 % tilpasset ZOO og visning av ZOO-innhold i tillegg til å kunne automatisk tilpasse visningen etter skjermstørrelser. 

Som administrator er det forholdsvis lite du behøver å gjøre for å sikre at innholdet også vises korrekt på alle typer skjermer. Det gjelder vesentlig to ting:

  • Logo for store og små skjermer
  • Menyvisning for store og små skjermer

Hvordan vi lager logoer for store og små skjermer blir gjennomgått i 4.1.2 – Custom-HTML-modulene. Her skal vi kort gjennomgå hvordan vi definerer (hoved)menyvisning for store og små skjermer:

Hovedmenyen i «offcanvas»-posisjon

Den eneste vesentlige forskjellen mellom de to modulene er at hovedmenyen på store skjermer har posisjonen «menu», mens den tilsvarende modulen for små skjermer har posisjonen «offcanvas».

Posisjonen «offcanvas» vises som tre korte, horisontale streker øverst til venstre på skjermen til en smarttelefon. Når brukeren klikker på dette symbolet blir hovedmenyen «skøvet ut» fra venstre side på skjermen og dekker over det meste av innholdet bak. Når brukeren velger et hovedmenyvalg går nettleseren til denne siden, og hovedmenyen forsvinner og vises igjen kun som 3 horisontale streker i øverste venstre hjørne.

Andre moduler i posisjonen «offcanvas»

Legg merke til at det kan være nyttig å plassere flere typer moduler i posisjonen offcanvas. På fafo.no er det opprettet kopier av både søkemodulene og språkvekslermodulene med posisjon offcanvas. Hvis du går til fafo.no på en smarttelefon og klikker på offcanvas-symbolet, så ser du hovedmenyen vist vertikalt, med språkflagget under menyen og et søkefelt aller nederst. På denne måten unngår vi at viktige funksjoner forsvinner på små skjermer. 

Breakpoints for offcanvas kan endres

Det er også verdt å merke seg at de såkalte «breakpoints» for skjermstørrelsene, altså hvilke skjermstørrelser som utløser ulike endringer i sidevisningen, deriblant også visning av normale hovedmenyer kontra offcanvas-menyer, kan endres. Dette gjøres via Extensions > Templates > Styles > yoo_eat > Settings > Customizer > Advanced Mode > Breakpoints. Men endringer her kan få mange uønskede følger, så det må testes ut grundig på en lokalt installert kopi av fafo.no før det eventuelt gjøres på fafo.no.

Redigeringsmeny