Brukerveiledning for administratorer

3.4 – Menyer og undermenyer

I dette kapitlet skal vi gjennomgå alle menyer og alle menymoduler som er definert for fafo.no.

Definerte menyer 

Hvis du åpner administratormenyen Menus og velger Manage, så vises ei liste med alle definerte menyer. Det er følgende:

 • Hovedmenyen: Inneholder alle menyvalgene for de norske sidene.
 • Main menu:  Inneholder alle menyvalgene for de engelske sidene.
 • Innlogging: Inneholder kun ett menyvalg: Logg inn. Vises i posisjon toolbar-l på de fleste sider via modulene Innlogging NO og Innlogging EN, for innlogging på henholdsvis norsk og engelsk.
 • Main Menu-ALL: Dette er en nødvendig systemmeny, og dens eneste menyvalg; «Home-ALL» defineres som «Home», men den har ingen modul tilknyttet, og vises ikke på noen sider.
 • Redigeringsmeny: Denne menyen inneholder diverse menyvalg for de interne sidene på fafo.no. Noen av menyvalgene er offentlige (Public), men alle redigeringsvalgene er begrenset til brukergruppen «Ansatt» og krever pålogging med individuelt brukernavn og passord.
 • Testmeny: Brukes til å teste ut funksjoner, layouter etc. Når den ikke er i aktiv bruk er det ingen tilknyttet menymodul for denne menyen, og den vises da ikke på noen sider.

Når du er logget på som administrator er disse menyene stort sett alltid tilgjengelige på menyredigeringssidene, som regel i form av en lokalmeny hvor du kan velge hvilken meny du vil jobbe med. I praksis vil det stort sett være Hovedmenyen og Main menu.

Listelayouten for menyene

Helt til venstre har du to valg; Menus og Menu Items. Menus viser deg navnet på de definerte menyene, mens Menu Items viser alle menyvalgene som er definert for den menyen du har valgt.

Knappevalgene øverst på siden

Helt øverst er det en rad med knapper; New, Edit, Publish osv. De fleste av disse er selvforklarende, men her er noen korte forklaringer til noen av knappene:

 • Home: Definerer det menyvalget du har definert som nettstedets start/hjemside. Skal ikke brukes, da denne siden allerede er definert.
 • Rebuild: Kan brukes til å gjenoppbygge en korrupt/ødelagt meny. Det skjer svært sjeldent.
 • Batch: Lignende funksjon som for moduler, men i lokalmenyen «Don't move or copy» kan du velge et hvilket som helst spesifikt menyvalg og deretter alternativene Move eller Copy, slik at de markererte menyvalgene kan flyttes eller kopieres som en gruppe til et annet sted i menyen. Bør brukes med forsiktighet.

Linje 2 med knappevalg

Rett under den øverste linja vises nok ei linje hvor du kan velge hvilken meny du vil arbeide med, søke etter en menytittel osv. Legg merke til følgende:

 • Search Tools: Klikk på denne knappen for å få opp en rekke utvalgskriterier; Status, Access, Language osv.
 • Clear: Slett eventuell tekst fra søkefeltet for å vise alle menyvalgene i den valgte menyen.
 • Ordering: Standard valg er «Ordering ascending», altså i hvilken rekkefølge menyvalgene vil bli vist på sidene. Men det er også mulig å sortere menyvalgene etter andre kriterier mens du arbeider med dem. Disse valgene er det samme som å klikke på overskriftene for hver kolonne i tabellen.
 • Antall poster i lista: Standardvalget er 20 poster pr. side, men dette kan velges, helt opp  til «All».

Kolonnetitlene

Klikk på kolonnetitlene for å sortere lista i stigende eller fallende rekkefølge. Innholdet i de ulike kolonnene er enten selvforklarende, eller blitt forklart i andre kapitler.

Hierarkisk visning

Hovedmenyen og Main menu inneholder så mange menyvalg at det av og til kan være vanskelig å beholde oversikten. Men vi har to verktøy til å hjelpe oss:

 • Streker indikerer nivå: Hvis vi begynner på toppen av Hovedmenyen, ser vi at de to menyvalgene Start og Forskningstema ikke har noen streker foran navnet. Det betyr at disse to menyvalgene er på øverste nivå (nivå 1). Rett under Forskningstema kommer «Arbeidsliv og arbeidsmarked», med én strek foran navnet. Det er med andre ord et menyvalg på nivå 2. Under dette igjen kommer det 12 menyvalg med to streker foran navnene (nivå 3), før vi går opp igjen til nivå 2 med Rettigheter og sikkerhet. På denne måten viser lista hvilke menyvalg som hører inn under hvilke menyvalg.
 • Select Max Levels: Hvis du klikker på den blå Search Tools-knappen og deretter på Select Mac Levels, kan du f.eks. velge «1». Da vises kun de 7 menyvalgene på øverste nivå (pluss en 404-feilmelding). Hvis du går til fafo.no, så ser du at dette er nøyaktig de samme menyvalgene som vises i den horisontale hovedmenyen på alle sidene. Hvis du velger 2, blir lista lengre og mer komplisert, men du vil også nå raskt kjenne igjen strukturen, med de 4 hovedkategoriene under Forskningstema (pluss Prosjekter), de 4 hovedtypene av publikasjoner (pluss bestillingsskjema) osv. 

Gjennomgang av menymodulene

Som nevnt så er det nødvendig å definere en menymodul for å vise menyvalg på nettsidene. I de forrige kapitlene har vi gått gjennom de fleste aspektene ved definisjon og konfigurering av menyer og menymoduler, her skal vi bare kort gå gjennom hvilke menymoduler som er definert for fafo.no.

Hovedmenyen/Hovedmenyen engelsk: Dette er de to horisontale hovedmenyene på henholdsvis norsk og engelsk. Legg merke til følgende valg for disse to menyene:

 • Start Level/End Level: 1. Disse to menyene skal kun vise menyvalgene på øverste nivå. Det hadde vært fullt mulig å definere dem som «rullgardinmenyer», altså slik at undermenyvalgene åpnet seg nedover når man beveget musmarkøren over de enkelte hovedvalgene - dette var mer populært tidligere - men det vil fort bli både rotete og forvirrende. fafo.no har i steden valgt å holde hovedmenyene «rene» og heller vise undermenyvalg i høyre spalte. Se nedenfor.
 • Show Title: Hide. Vi ønsker ikke å vise noen tittel for den horisontale hovedmenyen. 
 • Position: menu. Posisjonen «menu» er spesiell, og er forbeholdt hovedmenyen(e) som vises horisontalt, i motsetning til andre posisjoner, hvor (under)menyene vises vertikalt.
 • Fanen Assignment: Det eneste kriteriet er at den norske hovedmenyen vises på alle norske sider, og den engelske på alle engelske sider.

Hovedmenyen offcanvas/Main menu offcanvas: Dette er hovedmenyen som vises på små skjermer, som regel i form av 3 horisontale streker ved siden av URLen. Når du klikker på strekene vises hovedmenyen som en stor vertikal meny på smarttelefonen. 

Arrangementer/Events: Stort sett samme konfigurasjon som for Publikasjoner/Publications. Vises på alle menyvalg under Arrangementer og Fafo-tv. Tilsvarende på engelsk.

Eksterne nettsider: Kun på norsk. Stort sett samme konfigurasjon som for Publikasjoner/Publications, men starter på nivå 3. Vises kun på Start-siden.

Fafos ansatte/Fafo staff members: Stort sett samme konfigurasjon som for Publikasjoner/Publications. Vises på alle menyvalg under Ansatte. Tilsvarende på engelsk.

Forskningstema/Research areas: Disse menymodulene viser menyvalgene som er definerte for forskningstemaene i den norske og engelske hovedmenyen. Her er Show Title satt til Show, og posisjonen er sidebar-b. Dette gjelder for alle de øvrige menymodulene. Når det gjelder Assignment så er menymodulen satt til å kun vises på Start-siden og de 4 hovedforskningskategorisidene, ikke på undersidene, der vises neste menymodul:

Temaer og prosjekter: På de norske sidene er det opprettet to litt ulike menymoduler for forskningstemaer og prosjekter. Modulen Temaer og prosjekter har satt Base Item = Prosjekter, det vil si at undermenyvalgene for Prosjekter alltid vises. Når det gjelder Assignment ser vi at denne modulen er satt til å bli vist på alle prosjekter og forskningstemaer, bortsett fra på de fire forskningstemahovedgruppene, hvor modulen Forskningstema vises.

Innlogging NO/Innlogging EN: Vises øverst til venstre på siden, i posisjon toolbar-l. Har kun ett menyvalg; innlogging. Vises på de fleste norske sider og noen engelske.

Om Fafo/About Fafo: Stort sett samme konfigurasjon som for Publikasjoner/Publications. Vises på alle menyvalg under Om Fafo. Tilsvarende på engelsk.

Publikasjoner/Publications: Stort sett samme konfigurasjon som for de øvrige vertikale undermenyene, men legg merke til følgende:

 • Base Item: Current. Menymodulen tar utgangspunkt i den siden brukeren befinner seg på, det er det aktive menyvalget.
 • Assignment: Vi vil at denne menyen skal vises på alle publikasjonssidene, også de som ikke har egne menyvalg, så vi har satt Also on child items = Yes.

Redigeringsmeny: Kun på norsk. Dette er den eneste menyen som ikke tar utgangspunkt i Hovedmenyen, men i Redigeringsmeny, som er en helt separat meny, hovedsakelig for de interne sidene. Det spesielle her er at Assignment er satt til Menu Items = Exclude, og alle menyvalg er markert (excluded) bortsett fra Innlogging og Redigeringsmenyvalgene.

 

Redigeringsmeny