Brukerveiledning for administratorer

4.1.2 – Gjennomgang av Custom HTML-modulene

Modultypen Custom HTML er en slags «altmulig»-modul som kan benyttes til mange ulike formål. Vi skal i dette kapitlet gjennomgå de aller fleste moduler av denne typen som benyttes på fafo.no:

Bilder på Om Fafo-sidene (norsk og engelsk)

Bilder - norsk og Bilder - engelsk brukes for å vise bilder av Fafo-bygningene på siden Om Fafo. Dette er en enkel modul, med bildene plassert under seg, alle med samme bredde (180 px), og med en lenke til originalbildet i større format.

Bunntekstene (norsk og engelsk)

Det er tre bunntekster på hvert språk: Ledelse, Kontakt og Hvor er vi. Både Ledelse og Kontakt er Custom HTML-moduler. Hvor er vi er en spesialmodul fra JoomUltra. De inneholder enkle tekster med lenker til de ulike personene etc. Legg merke til at kontaktlenkene går til personens e-postadresse, ikke CV-side på fafo.no. URLen for kartlenken skal normalt sett ikke endres. Ta kontakt med Jon Lahlum dersom du ønsker å endre denne lenken.

Forskningsledere (norsk og engelsk)

Hver av de fire hovedforskningsgruppene har en egen side, med listevisning av forskningstemaene, bilder av forskerne osv. Øverst i høyre spalte er det en kort presentasjon av forskningslederen, med navn, bilde etc. Det er fire slike moduler på henholdsvis norsk og engelsk. Posisjonen er sidebar-b og de vises kun på disse temasidene.

Hvis du redigerer en av disse modulene og går til HTML-modus, så ser du at det er en enkel struktur, med navnet i h4-format og med lenke til CV-siden til personen, samt informasjon om posisjon, e-post og telefon som vanlig tekst, atskilt av linjeskift for å unngå at det blir for stor avstand mellom linjene.

Bildet av forskeren er satt til å vises på høyre side (float: right) og har fått definert en spesifikk størrelse, margin og padding.

Du kan redigere innholdet uten å gå over i HTML-modus, men det er en fordel å kunne sjekke koden før du lagrer, slik at du får luket ut eventuelle feil eller unødvendig kode.

Logo (norsk og engelsk)

Disse to modulene består kun av Fafo-logoen med lenke til henholdsvis den norske og engelske startsiden. Lenkene angis relativt; «index.php?lang=nb». Posisjonen er «logo».

Logo liten (norsk og engelsk)

Dette er spesialversjoner av Fafo-logoen som vises på små skjermer. Fremdeles med lenke til forsidene, men vi bruker en mindre versjon av grafikken, og posisjonen er «logo-small».

Se alle nyheter (norsk og engelsk)

Dette er kun en tekst i h3-format: «Se alle nyheter», med lenke til siden som viser alle nyhetene. Lenken finner du ved å markere teksten, klikke på lenkesymbolet og så navigere nedover i menysystemet til du finner nøyaktig den siden du ønsker å lenke til.

Redigeringsmeny