Brukerveiledning for administratorer

4.1 – Moduler – type, funksjon og konfigurasjon

I kapittel 3.2 - Sammenhengen mellom menyer og moduler, listemodus, sortering, gikk vi gjennom modultypen Menu og forklarte de ulike valgene både i listelayouten og redigeringslayouten for denne typen modul.

I dette kapitlet skal vi gjennomgå de øvrige modultypene som er i bruk på fafo.no. Velg Extensions > Modules. En rask opptelling av postene i lista viser at det er over 100 moduler definert for fafo.no. Hvis vi sorterer lista etter Type, ser vi at vi har følgende modultyper:

 • Breadcrumbs – 2 moduler
 • Custom HTML – over 20 moduler
  • Bunntekster x2 (ledelse og kontakt)
  • Logo 2x2 (for store og små skjermer)
  • Forskningsledere 2x4
  • Lenke til alle nyheter x2 fra Startside
  • Bilder x2 på Om Fafo-sidene
 • JoomUltraWorldMap – 2 moduler
 • Language Switcher – 4 moduler
 • Menu – over 20 moduler
  • Hovedmenyen 2x2 (for store og små skjermer)
  • Diverse undermenyer x2
  • Eksterne nettsider
  • Innlogging
 • Search – 3 moduler
 • ZOO Events – 2 moduler
 • ZOOfilter Module – 15 moduler
  • Diverse spesialsøkemoduler på begge språk
 • ZOOitem Pro - 28 moduler
  • Fafo i media
  • Fafo-tv – ukas toppinnslag
  • Bildepresentasjon av forskere tilknyttet forskningstemagruppene 4x2
  • Nyheter under hovedinnholdet på forskningstemasidene 4x2
  • Tabelloversikt ansatte
  • Tabelloversikt prosjekter
 • ZOOorder Module – 4 moduler

En del av disse modulene brukes i svært spesifikke sammenhenger, mens andre modultyper, spesielt Custom HTML er nærmest som en «sveitserkniv» som kan brukes til mange ting i mange sammenhenger.

Det vil bli for omfattende å gjennomgå alle 100+ modulene i detalj, men det er heller ikke nødvendig, da nær sagt alle andre modultyper enn Custom HTML fungerer og konfigureres på samme måte, uansett hva de brukes til, det spesifikke er bare hva de fungerer på og hvordan resultatet vises.

Vi skal nå gjennomgå en del av disse modulene, og tar de alfabetisk i henhold til lista ovenfor.

Breadcrumbs

 • Funksjon: «Brødsmuler» er til hjelp i navigeringen på nettsider. Etter hvert som man beveger seg nedover i et hierarki av sider, kan det være forvirrende å holde styr på nøyaktig hvor man befinner seg i dette hierarkiet. Brødsmuler viser banen for den nettsiden som vises, og dermed hvor man befinner seg. Hvis du for eksempel går til siden Forskningstema > Velferd og levekår > Boligsosiale spørsmål, vises følgende tekst mellom hovedmenyen og selve artikkelen:
  breadcrumbs
 • Brødsmulemodulen holder altså styr på hvor man befinner seg, og viser det i form av en bane, tilbake til øverste nivå.
 • Posisjon: breadcrumbs (øverst, mellom hovedmenyen og innholdet på sidene). 
 • Konfigurasjon: Valgene for denne modulen er stort sett selvforklarende.
 • Assignment: Når det gjelder Assignment så fungerer dette som for alle andre moduler. De fleste ønsker ikke å vise brødsmuler på 1. og 2. nivå, det virker bare forstyrrende, men fra 3. nivå og nedover kan de være nyttige.

Custom HTML

 • Funksjon: Custom HTML-modultypen brukes i så mange ulike sammenhenger på fafo.no at vi skal gjennomgå de ulike anvendelsesområdene i et eget kapittel. Men generelt sett så er dette en modul hvor du kan legge inn nær sagt alt du vil; tekst, bilder, lenker osv. i ett stort felt, og formatere dette nøyaktig slik du ønsker. Konfigureringen blir da også individuell, alt etter hvor modulen skal vises på sidene, hva den skal inneholde osv. Typiske eksempler på Custom HTML-moduler på fafo.no er logoer, bunntekster, forskningslederpresentasjoner osv.

JoomUltraWorldMap

 • Funksjon: Dette er en spesiell kartmodul som viser kart fra komponenten med samme navn. Den vises på alle sider i bunnteksten, altså med plassering bottom-c. Det er kun definert to moduler; en for alle de norske sidene, og den andre for engelske sider. Bortsett fra plassering, størrelse og assignment er det ikke så mye konfigurere i modulen, det skjer fra selve komponenten, se eget kapittel om komponentene som benyttes på fafo.no.

Language Switcher

 • Funksjon: Dette er også en spesiell modul, som kun benyttes i forbindelse med veksling av språk. På fafo.no vil det si mellom norsk og engelsk. Vi må lage 2x2 moduler, fordi den vanlige posisjonen; toolbar-r ikke vises på små skjermer. 
 • Posisjon: toolbar-r på store/vanlige skjermer, offcanvas på små skjermer, hvor språkflagget plasseres nederst, under de øvrige hovedmenyvalgene.
 • Flag eller tekst: For fafo.no har vi valgt flagg, men valgene kunne også vært vist som tekst.
 • Vise aktivt språk: Hvis man krysser av for Yes for Actice Language betyr det at begge (alle) språkflaggene vises, krysser man av for No vises kun flagget for det andre språket, slik det er stilt inn for fafo.no.

De øvrige valgene er selvforklarende.

Menu

Menymodulene behandlet vi i detalj i kapitlene 3.2 og 3.3.

Search

Søkefunksjonene på fafo.no er forholdsvis avanserte. Modulene av typen Search er generelle Joomla!-søkmoduler, et søk her leter overalt i databasen for å finne poster som stemmer overens med søkekriteriet, uansett om det befinner seg i en ZOO-artikkel eller ikke. I tillegg har ZOO en egen, spesifikk søkefunksjon; ZOOfilter Module, se senere i dette kapitlet.

Posisjon: search-posisjon på store/vanlige skjermer, offcanvas på små skjermer. Search-posisjonen på den layouten fafo.no bruker er til høyre for hovedmenyen, på samme linje så sant det er plass på skjermen.

Konfigurasjon: Det er en rekke konfigurasjonsmuligheter; med og uten søkeknapp, standardtekst i søkefeltet osv.

Set Item ID: Dette er et valg for å fortelle søkefunksjonen om å presentere resultatet av søket på en spesifikk side (et spesifikt menyvalg). Er ikke aktivert på fafo.no, og søkeresultatet presenteres på en generisk søkeresultatside.

ZOO Events, ZOOfilter, ZOOitem, ZOOorder

Disse fire modultypene blir gjennomgått i neste kapittel.

Redigeringsmeny