Brukerveiledning for administratorer

5.1.1 – Standard Joomla!-komponenter

I kapittel 5.1 listet vi opp alle komponentene som er installert for fafo.no. En del av disse er standard Joomla!-komponenter. Noen av disse er ikke i bruk (foreløpig), og andre igjen er enkle, administrative komponenter som krever svært lite vedlikehold. I dette kapitlet skal vi gjennomgå disse standardkomponentene:

  • Banners: komponent for å vise (reklame)bannere på sidene. Ikke i bruk.
  • Contacts: komponent for å registrere kontaktpersoner. Ikke i bruk.
  • Joomla! Update: komponent for oppdatering av Joomla!.
  • Messaging: komponent for meldinger til andre administratorer. Ikke i bruk.
  • Post-installation Messages: komponent for vise systemmeldinger, ofte i forbindelse med oppdatering av komponenter
  • Redirect: komponent for å legge inn erstatningsURLer for sider som ikke (lenger) eksisterer
  • Search: komponent for å vise informasjon om hva brukerne søker etter på fafo.no
  • Weblinks: tidligere en standard Joomla!-komponent for å legge inn lenker til eksterne nettsteder. Ikke i bruk.

Banners

Selv om denne komponenten foreløpig ikke er i bruk, skal vi kort gjennomgå funksjonalitet og konfigurasjon:

Funksjonalitet: Banners er en komponent for å registrere og vise ulike typer (reklame)bannere på nettsidene. Det vanligste er å vise grafikkfiler, kanskje med litt tekst.

Konfigurasjon: Før du kan registrere bannere, må du opprette minst én kategori og en klient/kunde. Registreringen av selve bannere er enkelt, du velger enten Type Image eller Type Custom og legger deretter inn den grafikken og/eller koden du ønsker. I feltet for Click URL legger du inn adressen for siden som vises når brukeren klikker på banneret. Det er mulig å legge inn animerte GIFer etc.

Modulkonfigurasjon: Som vanlig må du definere en modul for å vise bannerne på sidene. Denne modulen må selvsagt være av typen Banner og du kan definere en del parametre for antall bannere som vises, om rekkefølgen skal være tilfeldig eller ikke osv. 

Posisjon: Bannere kan plasseres hvor som helst, men det vanligste er å plassere dem nesten helt øverst, f.eks. i posisjon Headerbar eller Top A, eller nederst på sidene (Bottom A, B eller C).

Contacts

Denne standardmodulen er heller ikke i bruk på fafo.no. ZOO-typene i Personer/firma registrerer ansatte, innledere, studenter etc. og abonnenter av nyhetsbrevet registreres direkte i AcyMailing. Det anbefales derfor ikke å benytte Contacts-modulen med mindre du er sikker på at funksjonaliteten ikke dekkes via ZOO (eller AcyMailing).

Joomla! Update

Det eneste denne standardmodulen gjør er å forenkle oppdateringen av selve Joomla!. Det er ingenting å konfigurere i denne modulen.

Messaging

Dette er en modul for å sende meldinger til andre administratorer. Forsåvidt grei nok, men sjeldent brukt, da de fleste administratorer bruker samtaler, e-post, SMS etc. for å kommunisere. Kan være aktuelt i tilfeller hvor det er behov for kommunikasjon som ikke bør leses av andre enn administratorene.

News feed

Denne standardmodulen er heller ikke i bruk på fafo.no. Spesialkomponenten obGrabber henter inn nyheter fra andre kilder og presenterer dem i spalten "Fafo i media". Det anbefales derfor ikke å benytte Nes feed-modulen med mindre du er sikker på at funksjonaliteten ikke dekkes via obGrabber.

Post-installation Messages

Det eneste denne standardmodulen gjør er å vise systemmeldinger, særlig etter oppdateringer av Joomla! og noen spesialmoduler. Du bør alltid lese gjennom disse systemmeldingene for å se om det er noe som bør endres på. Det er ingenting å konfigurere i denne modulen.

Redirect

Redirect-modulen er aktivert og registrerer feilaktige URLer. Det er mulig å legge inn en alternativ/riktig URL dersom det er viktig, men vær oppmerksom på at svært mange av de Expired URLer som listes opp enten er på grunn av administrative endringer eller mislykkede hackingforsøk. Dersom en bruker skriver inn en fafo-adresse som ikke fungerer, vil vedkommende automatisk bli omdirigert til en side som forklarer hva som har skjedd, og som inneholder lenker til de vanligste fafo.no-sidene. Denne filen heter 404.shtml og kan redigeres i en vanlig teksteditor.

Search

Denne modulen registrerer hvilke søk som er gjort på fafo.no og rangerer disse etter antall treff. Det eneste konfigurasjonsvalget er å slå statistikkinnsamlingen av eller på. Dette gjøres via Options-knappen.

Tags 

Denne standardmodulen er heller ikke i bruk på fafo.no. ZOO har en egen funksjon for tagger/emneord (selv om den foreløpig ikke er mye brukt). Det anbefales derfor ikke å benytte Tags-modulen fra Joomla!.

Web Links

Denne modulen er litt spesiell. Den var tidligere en del av standardinnstalleringen fra Joomla!, men er nå utskilt, slik at den på nye Joomla!-innstalleringer må lastes ned separat og installeres. Modulen brukes til å legge inn lenker til andre nettsteder, som så kan publiseres på fafo.no-sidene. Denne modulen er ikke i aktiv bruk.

I de neste kapitlene gjennomgår vi de ulike spesialkomponentene som er installert. 

Redigeringsmeny