Brukerveiledning for administratorer

5.1.2 – obGrabber - automatisk innhenting av eksterne artikler om Fafo

obGrabber er et spesialtillegg for å hente inn referanser/nyheter om Fafo i andre media, registrere disse som egne poster i Joomla!/ZOO og presentere disse postene på en eller flere fafo.no-sider. Det dreier seg om følgende komponenter:

  • Hovedkomponent: obGrabber – tilgjengelig fra Components
  • Adapter: ZOO-adapter for obGrabber, nødvendig for å kunne registrere nyhetene som samles inn som separate poster i ZOO. Installering etc. av ZOO-adapter skjer via obGrabber > Plugin Manager.
  • ZOOitemPro-modul: Fafo i media - tilgjengelig fra Extensions > Modules. Nødvendig for å presentere nyhetene på en eller flere nettsider.
  • Plugin: System - obGrabber - tilgjengelig fra Extensions > Plugins. Ingen konfigurering.

Betalingskomponent: obGrabber krever et abonnement for å kunne oppdateres jevnlig. ZOO-adapteren er et tillegg til obGrabber som betales separat (det finnes også andre adaptere for obGrabber).

Produsent: obGrabber er laget av firmaet foobla. Adressen til nettstedet er http://foobla.com/joomla/obgrabber.

Funksjonalitet og konfigurasjon

obGrabber fungerer ved at man oppretter en kanal, en «pipe» til en ekstern nyhetsinnhenter, en RSS-leser. Nyhetene hentes inn og det genereres en ny ZOO-artikkel (databasepost) for hver nyhet. Fafo abonnerer på en slik tjeneste fra firmaet Retriever (http://www.retriever-info.com/no/).

  1. Gå til obGrabber og klikk på Pipe Manager. Det er kun én pipe i lista: «4 - Retriever intranettfeeden». Av lista går det fram at dette er en RSSReader, og at den er koblet mot Adapter ZOO.
  2. Klikk på posten for å redigere den. Feed URL til retriever vises, og til høyre går det fram at nyhetene skal genereres i ZOO-appen Publikasjoner, med Item Type = Fafo i media og med denne kategorien som primærkategori. Lukk deretter redigeringsvinduet for å gå tilbake til lista.
  3. Klikk på knappen Options i øvre høyre hjørne. Her ser du at obGrabber er satt til å automatisk sjekke om det nye nyheter hver 3. time. Alternativt er det også mulig å opprette en egen cron job for dette. Se eget kapittel om cron jobber.

Det finnes en rekke andre muligheter til å skreddersy denne modulen, men det vil bli altfor omfattende å behandle alle disse mulighetene. Dokumentasjon og opplæringsvideoer fra obGrabber er tilgjengelige dersom det er behov for det.

Se nyhetene i ZOO

obGrabber er satt til å hente inn nyhetene fra Retriever og opprette egne artikler/poster i ZOO-appen Publikasjoner. Hvis du går til Components > ZOO > Publikasjoner og velger Type = Fafo i media, så ser du at det er generert mange hundre slike små nyhetsartikler. Hvis du klikker på en slik artikkel så ser du de ulike feltene som er tilgjengelige. Dette er som sagt automatisk opprettede artikler, så vanligvis behøver du ikke endre noe, men det er selvsagt mulig å legge til informasjon dersom det er ønskelig.

Publiser de nyhetene som skal presenteres

Den viktigste jobben for en administrator av nyhetsartiklene er å velge ut hvilke nyheter som faktisk skal presenteres på fafo.no-nettsidene. Det er f.eks. ingen grunn til å presentere flere nesten likelydende nyheter om det samme. Men dette håndteres ganske enkelt ved å publisere eller avpublisere de enkelte nyhetene. NB! Det er ikke nødvendig å avpublisere gamle nyheter som ikke lenger skal vises. Modulen som presenterer nyhetene på fafo.no begrenser automatisk antallet og presenterer de sist genererte nyhetene først. Se neste avsnitt.

Presentere nyhetene i en modul

Det siste som gjenstår er å presentere et utvalg av de siste (publiserte) nyhetspostene i en modul. På fafo.no gjøres dette via ZOOitem Pro-modulen «Fafo i media».

Gå til Extensions > Modules og finn modulen Fafo i media.

Klikk på Fafo i media for å redigere den. Siden dette er en ZOOitem Pro-modul er det mange flere valgmuligheter enn i en vanlig ZOOitem-modul. Vi skal gjennomgå de viktigste:

Main layout: Vi ønsker ikke å presentere nyhetene i et rutenett eller som en Widgetkit-layout, så vi velger Default.

Renderer layout: Som alltid kan vi velge mellom Default, Layout 2 eller Layout 3. Dersom layout Default ikke er i bruk til noe annet, er det OK å velge denne. NB! Husk at du alltid må gå inn på den tilsvarende Extension Layouts > ZOOitem Pro > Default og definere hvilke felt som skal vises på denne layouten! Hvis du glemmer å legge inn felt i layouten vil den ikke kunne vise informasjon, og det er da lett å tro at det er noe galt, mens det eneste som mangler er å legge inn felt som viser informasjon.

Apps: Vi vet allerede at vi må velge å presentere poster fra ZOO-appen Publikasjoner, med kategorien Fafo i media og typen Fafo i media.

Filter: Den eneste begrensningen vi trenger å legge inn, er antall nyheter som skal presenteres, i dette tilfellet 5. 

Order: Siden vi ønsker de siste nyhetene først, må vi sortere på Creation Date i omvendt rekkefølge (Reverse). På denne måten sikrer vi oss at kun de aller nyeste nyhetene vises på siden.

Module Class Suffix: Ved å legge inn en CSS-klasse her blir det enklere å skreddersy formateringen av modulen ved hjelp av spesialregler i custom.css.

Assignment: I denne fanen velger vi som vanlig hvilke sider som nyhetsmodulen skal plasseres. I dette tilfellet skal den kun vises på den norske startsiden.

 

Redigeringsmeny