Brukerveiledning for administratorer

5.1.5 – JCE Editor - editor som kan skreddersys ulike formål og brukergrupper

Teksteditoren er et viktig verktøy. Det brukes i nær sagt alle tekstfelt på fafo.no, særlig i forbindelse med redigering av artikler/poster i ZOO, men også av moduler osv. Og når Fafo-ansatte logger seg på fra brukersiden for å redigere sine prosjekter, publikasjoner osv. (front-end editing) trenger de også teksteditoren for å kunne formatere tekst og grafikk i artiklene.

Men dette er også et godt eksempel på at man trenger ulik teksteditorfunksjonalitet for administratorer og innloggede brukere. Mens en administrator som redigerer innhold daglig har behov for alle tilgjengelige redigeringsmuligheter, vil det bare virke forvirrende på brukere som logger seg på for å redigere en artikkel av og til.

Når man installerer Joomla! for et nytt nettsted så blir en enkel teksteditor som heter TinyMCE installert. Dette er en OK teksteditor, men ulempen er at den ikke kan skreddersys til ulik bruk på nettsidene.

Fafo har derfor standardisert på en spesialeditor som heter JCE Editor. Denne må installeres separat, og oppdateres separat fra selve Joomla!, på samme måte som andre spesialttillegg.

Konfigurering av JCE Editor

Når du åpner Components > JCE Editor vises kontrollpanelet med fire store knapper:

 • Editor Global Configuration
 • Editor Profiles
 • Install Add-ons
 • File Browser

Vi skal nå gjennomgå de ulike alternativene.

Editor Global Configuration

Her kan vi definere den grunnleggende konfigurasjonen for JCE Editor. Dersom du har tenkt å endre noen av innstillingene her, bør du sette deg nøye inn i hva de ulike valgene betyr og hvilke konsekvenser det får. Vi skal bare nevne noen få:

 • Entity Encoding: UTF-8. Må være UTF-8 for å håndtere norske bokstaver og andre ikke-standard ASCII-tegn.
 • Pad Empty Tags: Yes. Bør være satt til Yes, for å sikre at det settes inn   mellom HTML-tagger hvis det ikke er noe annet innhold. Dette sikrer blant annet at alle nettlesere tolker HTML-koden riktig.
 • Container Element & Enter Key: Paragraph Container & Paragraph on Enter. Gjør at trykk på Enter-tasten avslutter et avsnitt eller en blokk. Trykk på Skift-Enter gir et linjeskift uten å avslutte avsnittet.
 • Editor Styles: Template CSS File. CSS-stiler hentes fra layoutmalen som benyttes på fafo.no (yoo_eat - Default).

Editor Profiles

Fordelen med JCE Editor er at man kan lage så mange profiler man ønsker, slik at editoren skreddersys til ulike formål. Det er til og med mulig å tilpasse editoren til hver bruker, slik at ulike brukere kan presenteres for ulike editorer, avhengig av hvilke behov og preferanser de har.

Foreløpig er det kun definert en variant for administratorer og for brukere som skal redigere ZOO-artikler (en litt enklere editor). Men det er ingenting i veien for å definere flere slike profiler, og hvis du skreddersyr profilen til først å kun gjelde for din bruker, kan du eksperimentere med de ulike innstillingene til du har fått en forståelse for hvordan de fungerer. Hvis du redigerer en profil, eller oppretter en ny, er det 4 faner med en rekke valg som du må konfigurere:

Setup: Her definerer du hvor denne profilen skal brukes, hvilke komponenter den skal gjelde for, brukergrupper, og som nevnt eventuelt hvilke individuelle brukere.

Features & Layout: 

Det er her du definerer standardbredden på editoren, om verktøysymbolene skal plasseres øverst eller nederst osv. osv. Alle disse valgene er selvforklarende.

Nedenfor disse valgene ser du valgene for Current Editor Layout og Available Buttons & Toolbar. Her kan du med andre ord flytte verktøysymboler opp i Current Editor Layout og plassere dem der du ønsker, for å skreddersy verktøyene nøyaktig slik du vil ha dem.

NB! Hvis du lurer på hva de ulike symbolene står for kan du flytte musmarkøren over et symbol for å vise en kort forklaring.

Helt nederst er det noen ekstra valg du kan hake av for dersom du ønsker det. Alle valgene er forklart.

Editor Parameters

Under denne fanen er det fire deler: 

 • Cleanup & Output
 • Typography
 • Filesystem
 • Advanced

De aller fleste valgene her er selvforklarende. Det er viktig å påpeke at man for de enkelte profilene kan overstyre de fleste globale valgene, slik som validering av HTML, Container Element & Enter key osv.

Under Filesystem kan man f.eks. begrense opplastningsstørrelsen på bilder og andre filer, bestemme om man vil tillate mellomrom i filnavn osv.

NB! Vær klar over at endring av noen valg kan medføre en sikkerhetsrisiko. F.eks. bør standardmappen for filhåndtereren være mappen images, og Allow Root Access bør være satt til No.

Plugin Parameters

Den siste fanen definerer en rekke valg for tilleggsfunksjonene i JCE Editor. De aller fleste valgene her er også selvforklarende, i tillegg til at en kort forklaring til hvert alternativ vises når musmarkøren beveges over et valg. 

Image Manager og Image Manager Extended: Her kan du sette standardvalg for innsetting av bilder, blant annet marger, ramme rundt bildet, osv. osv. Du kan også gi alle innsatte bilder en bestemt CSS-klasse, som sikrer at de formateres på samme måte, uansett hvem som setter dem inn. Alle disse valgene kan overstyres av brukeren når bildene settes inn.

 • Link: Her kan du blant annet bestemme om standardvalget for lenker skal være at de åpner i samme vindu eller et nytt vindu eller fane, om alle lenker skal ha en bestemt CSS-klasse eller ikke osv.
 • Source Code Editor: Av og til ønsker man å skifte over til en ren HTML-editor for å se om det er noe merkelig eller feil i HTML-koden. Det gjør man ved å klikke på det lilles «papirark»-symbolet med en bøyd flik i øverste høyre hjørne og tegnene <>. Dette valget bør være med på alle profiler, med mindre du oppretter en profil som spesifikt ikke vil tilate direkte HTML-redigering (for svært uerfarne brukere?). Uansett så kan du sette en del valg for Source Code Editor, som f.eks. linjenummer, om tagger skal avsluttes automatisk osv.

Install Add-ons

Som du har sett er det utrolig mange konfigurasjonsmuligheter i JCE Editor, slik at man kan lage brukerprofiler nær sagt for et hvilket som helst behov. I tillegg kan man installere tillegg for JCE Editor som gjør at man får enda flere funksjoner. Disse tilleggene installeres via valget Install Add-ons. På fafo.no har vi blant annet installert et tillegg for å kunne sette inn iFrames i teksten, utvidete bilde- og media-håndterer osv.

Gå til nettsidene for JCE Editor  for å se en oversikt over alle tilleggene som finnes for JCE Editor.

Redigeringsmeny