Brukerveiledning for administratorer

5.1.7 – Regular Labs - metaverktøy

Regular Labs (tidligere NoNumber) er en nederlansk utvikler som lager en rekke svært nyttige tillegg til Joomla!. Pr. oktober 2017 er følgende NoNumber-moduler installert på fafo.no:

 • Extension Manager
 • Advanced Module Manager
 • Modules Anywhere
 • ReReplacer
 • Sliders
 • Sourcerer
 • Tabs

Regular Labs Extension Manager

Denne modulen tar seg av innstallering og oppdatering av de ulike Regular Labs-tilleggende.  Det er den øverste modulen i lista Regular Labs Extension Manager. Du trenger ikke å konfigurere denne modulen.

Advanced Module Manager

Advanced Module Manager gir kraftig utvidet funksjonalitet til Module Manager i Joomla! Den viktigste funksjonen er en sterkt utvidet mulighet til å koble visningen (Assignment) av en modul til nær sagt alt mulig, ikke bare et menyvalg. Ikke minst kan modulvisningen kobles opp mot ZOO-innholdet.

 • Assignment: Det vil bli for omfattende å gå gjennom alle valgene for Assignment i Advanced Module Manager, men du finner en forholdsvis grundig gjennomgang i kapittel 3.3 – Konfigurere menymoduler. Det beste er å eksperimentere med de ulike innstillingene på en lokalt installert kopi, hvor du kan teste ut virkningen av ulike innstillinger uten å gjøre noe skade.
 • Fargekoder: En mindre viktig, men svært nyttig funksjon i Advanced Module Manager er muligheten til å fargekode de ulike modulene (spalten mellom Status og Title i listemodus). På fafo.no har vi begrenset oss til å bruke denne fargekoden til å indikere språk; grønt for norsk, burgunder for engelsk, og hvitt for alle språk. 
 • Plugin: Advanced Module Manager må være aktivert (Enabled) for å kunne benyttes.
 • Slå Advanced Module Manager av og på: Når du åpner Extensions > Module Manager så ser du et valg nesten helt nederst til høyre på siden: Switch to the Joomla core module mananger. 
  NB! Ikke slå av Advanced Module Manager med mindre det har oppstått en feil og den ikke fungerer korrekt!

DB Replacer

NB! Ikke lenger i bruk!
Dette er en svært kraftig modul som ble benyttet svært mye i forbindelse med konverteringen fra de gamle nettsidene til den nye versjonen som nå benyttes. Den må imidlertid brukes med den største forsiktighet, da den endrer poster direkte i MySQL-basen. Dersom du erstatter noe ved en feil kan det få uanede og svært negative konsekvenser. Av denne grunn er DB Replacer i utgangspunktet deaktivert. Dersom du trenger å bruke et så kraftig verktøy, du gjøre deg kjent med hvordan det fungerer og hvordan du søker/erstatter på en lokalt installert kopi.

Modules Anywhere

På fafo.no bruker vi moduler til en rekke formål; menyer, presentasjoner av forskere og forskningsledere osv. Ulempen med moduler er at det i utgangspunktet ikke er mulig å plassere dem inne i en artikkel. Med Modules Anywhere kan du ikke bare plassere moduler inne i ZOO-artikler, men også inne i andre moduler!

 • Konfigurasjon: Du konfigurerer Modules Anywhere via en Plugin; System - Regular Labs Modules Anywhere. Siden denne modulen er sjeldent brukt på fafo.no går vi ikke inn på detaljene i konfigurasjonen.
 • Bruk: Det er svært enkelt å bruke Modules Anywhere. Når du redigerer ZOO-artikkel eller en modul, ser du en rekke knapper under redigeringsvinduet for hvert tekstfelt. Når du har plassert markøren der du ønsker å plassere modulen klikker du på knappen Module. Dermed får du opp en dialog som lar deg velge blant alle modulene som er definert. Når du klikker på modulen du vil plassere, settes det inn en kort kode for denne modulen direkte i teksten, dermed er modulen plassert.

ReReplacer

NB! Ikke lenger i bruk!
Denne modulen ligner på DB Replacer, men søker og erstatter i all mulig tekst på fafo.no, ikke bare i artikler. Det betyr at også denne modulen må benyttes med forsiktighet, og den er i utgangspunktet deaktivert.

Sliders

En slider benyttes for å vise eller skjule tekst i en artikkel og benyttes en god del på fafo.no.

 • Bruk: Hvis du f.eks. går til siden for forskningstemaet Allmenngjøring og minstelønn, så ser du en ramme i teksten hvor det står «Les mer». Hvis du klikker på Les mer så «åpnes» denne rammen og viser mer tekst. Hvis du nå går til den samme artikkelen i ZOO > Forskningstemaer og åpner den for redigering, og så til feltet Brødtekst, så ser du at det er satt inn en kode for en slider. På samme måte som for Modules Anywhere så kan du klikke på Sliders-knappen under redigeringsvinduet, dermed får du opp en dialog hvor du kan definere en eller flere slidere (du må gjerne plassere flere rett under hverandre). 
  NB! Du setter inn koden for å starte slider foran teksten som skal «gjemmes» i den, og avslutter med «klammeparentes /sliders klammeparentes». Se på eksemplet for å skjønne syntaksen.
 • Sliders Plugin: Det finnes også en plugin for Sliders: System – RegLabs Sliders. Her kan du stille inn en del generelle parametre som vil gjelde for alle slidere på fafo.no

Sourcerer

Det er ikke uten videre tillatt å plassere PHP eller Javascript direkte i teksten i f.eks. en artikkel. Ved hjelp av Sourcerer kan vi gjøre det. Dette er en kraftig modul som bør brukes med forsiktighet 

Tabs

Tabs fungerer nesten nøyaktig på samme måte som Sliders (se ovenfor), men fungerer en horisontal fanerad som man kan klikke på for å se tekst som er «skjult» bak fanen. Tabs egner seg best hvis man ønsker å dele den skjulte teksten opp i flere deler, altså flere faner. Er mindre brukt på fafo.no enn sliders.

 

Redigeringsmeny