Brukerveiledning for administratorer

5.1.8 – Widgetkit – vise bilder og tekst på kreative måter

Yootheme har tre hovedproduket: ZOO, layoutmaler (ZOO kaller disse for «Themes») og Widgetkit. Alle tre benyttes på fafo.no. I dette kapitlet skal vi gjennomgå Widgetkit.

Hva er Widgetkit og hvilke Widgets er tilgjengelige

Widgetkit er et moderne «rammeverk» for å lage ulike typer moduler uten å måtte kode noe, verken i PHP, HTML eller CSS. Pr. høsten 2015 er følgende «Widgets» tilgjengelige:

 Alle disse Widget kan konfigureres på ulike måter.

Hvordan lage en Widget

Selve Widgeten lages via Components > Widgetkit. Her ser du en liste over allerede eksisterende Widgets. Vær klar over at Widgetkitene og bruken av dem er to atskilte ting. Widgetkit defineres via Components > Widgetkit, men aktiveres for bruk enten ved å innsette en kode i en artikkeltekst eller ved å opprette en Widgetkit-modul og plassere denne i en ønsket posisjon. Hver Widget-type har en rekke konfigurasjonsinnstillinger og det vil sprenge alle rammer for denne veiledningen hvis vi skulle gå gjennom alle disse for hver Widget-type. Mange av valgene og innstillingene er imidlertid felles for ulike Widgets og/eller selvforklarende, så vi skal nøye oss med å gå gjennom ett eksempel på hvordan du oppretter en ny Widget, samt vise et eksempel på en enkel Slideshow Widget:

Opprette en ny Grid Stack Widget

La oss si at du ønsker å opprette en side som viser bilder og ingressen fra publiserte Fafo-rapporter i form av en Grid Stack på siden. Da må du gjøre følgende:

 1. Gå til Components > Widgetkit og klikk på New.
 2. For Select Content Type velger du ZOO, og for Widget-type klikker du på det første symbolet: Grid Stack. Deretter klikker du på Create-knappen.
 3. Gi Widgeten et navn, f.eks. «Min første Widget».
 4. Velg et innhold fra App-menyen: Publikasjoner. I det øyeblikket du velger en app, vises en rekke andre valg.
 5. Velg Mode = Categories, Category = Fafo-rapporter, Limit = 4 og Order = Creation Date Reversed (nyeste først).
 6. I bolken Mapping velger du Type = Publikasjoner. Deretter må du tildele ZOO-elementene til de ulike Widgetkit-feltene. Eksempelvis content = Ingress, media = Forsidebilde osv.

Nå har du definert innholdet (Content), deretter må du konfigurere visningen av Widgeten, dette gjøres ved å velge konfigurasjonsinnstillinger under Settings (knapp øverst til høyre i vinduet):

 1. Klikk på Settings. Det nye vinduet har fire menyvalg på venstre side.
 2. Under menyvalget Layout velger du Media Width = 20% (bildene er ikke så store). For de øvrige valgene kan du eksperimentere med ulike alternativer.
 3. Under menyvalget Media må du aktivere Display: Show Media, Image Width = 120 (px) og Image Height = 165 (px).
 4. Under menyvalget Content velger du Display = Show Title og Show content, de øvrige kan du eksperimentere med.
 5. Under menyvalget General kan du eventuelt legge inn en HTML-klasse, dersom du ønsker å opprette en spesifikk CSS-regel for denne Widgeten.
 6. Klikk på Save & Close. 

Nå har du opprettet en Widget, og den enkleste måten å vise den på er å bygge den inn i en ZOO-artikkel på en side. Da plasserer du deg bare på en tom linje der du ønsker Widgeten skal vises og klikker på knappen Widget under tekstfeltet. Du får da opp lista med Widgeter og velger den du nettopp laget. Klikk på Save eller Sav & Close for artikkelen du står i. Nå kan du gå til den aktuelle nettsiden for å se om resultatet er blitt som forventet.

NB! Dersom du befinner deg på den publiserte/aktive versjonen av fafo.no må du gjøre denne testen på en side som brukerne vanligvis ikke kommer til, f.eks. ved å opprette en ny, intern side under Redigeringsmeny. Når du er ferdig med å teste må huske på å fjerne Widgeten igjen, eventuell slette testsiden helt.

Hvordan vise en Widget på nettsidene

Vi har allerede vist den ene måten å vise en Widget på; ved å klikke på Widgetkit-knappen for å plassere en Widget på ønsket sted i en artikkel.

Den andre måten å vise en Widget på er som en modul. Som eksempel kan vi bruke Google-kartet som vises i bunnteksten på alle norske og engelske sider:

 1. Gå til Extensions > Modules og velg Select Type = Widgetkit.
 2. Klikk på modulen «Where we are». som du ser er konfigurasjonen meget enkelt. Det eneste du trenger å gjøre er å velge Widget, alle de andre valgene er standardvalg for posisjon (bottom-c) hvilke sider den skal vises på (Assignment), hvorvidt tittelen skal vises osv.

Det er alt!

Widgetkit-eksempler

Her ser du hvordan en Grid Stack og en Slider Widget kan se ut.

Grid Stack Widget

Renholderes lønnsbetingelser før og etter allmenngjøring

Renholderes lønnsbetingelser før og etter allmenngjøring

1. september 2011 ble renholdsoverenskomsten mellom NHO/NHO Service og LO/NAF allmenngjort. I denne rapporten har vi sett nærmere på hvordan lønningene i renholdsbransjen og blant renholderne i offentlig sektor var forut for allmenngjøringen, og hvordan de utviklet seg fram til 2016. Blant annet ser vi nærmere på hvor i lønnsfordelingen veksten kommer, og om de interne lønnsforskjeller økes eller reduseres i de ulike tariffområdene. Videre har vi undersøkt om allmenngjøringen har hatt en lønnsdrivende effekt– eller om det har vært en omfordeling, hvor lønningene i renholdsbransjen har blitt presset sammen.


Nutrition efforts in Norwegian development cooperation

Nutrition efforts in Norwegian development cooperation

The world is facing major nutritional challenges, with millions of people suffering from starvation or malnutrition. Recent years have seen an increase in the number of people who are starving or have insufficient access to food. Children are especially affected by malnutrition: 149 million children under five are affected by stunting, and 49 million by wasting. Two billion children and adults are deficient in one or more micronutrients.

In parallel with this, obesity is a growing problem in all countries worldwide. Forty million children under the age of five are overweight and more than one in every eight adults in the world are obese. The result is a rapid increase in non-communicable diseases such as cardiovascular disease, diabetes and some types of cancer. The burden of these diseases is increasing especially rapidly in low- and middle-income countries.

Through increasing its nutrition efforts, Norway can help achieve Sustainable Development Goal 2, which aims to eradicate hunger and all forms of malnutrition by 2030. Good nutrition is also important to achieve a number of other Sustainable Development Goals to eradicate poverty and ensure good health, good-quality education, gender equality, economic growth and peace. Norway should support governments, civil society, and national/local efforts that engage in nutrition-specific interventions to reduce all forms of malnutrition, as well as organisations and processes that promote nutritional sensitivity through all parts of the food system to ensure better access to varied, healthy and sustainable food for more people.


Suksess og besvær

Suksess og besvær

I 2016 innførte regjeringen fraværsgrensen i videregående opplæring. Ordningen hadde to hovedmål: Elevens nærvær skulle øke og frafallet reduseres. I denne sluttrapporten, som er basert på nye data og to foregående delrapporter, ser vi på hvordan skolene, lærerne og elevene praktiserte fraværsgrensen, og hva som har vært resultatene av ordningen.

Tre funn peker seg ut: Det første er fraværsgrensens suksess
målt i nedgang i fraværet. For alle tre årene er både time- og dagsfraværet betydelig redusert. Det andre hovedfunnet handler om normalisering: Mens fraværsgrensen møtte mye motstand første skoleår, ble ordningen over tid oppfattet som en del av skolesystemet. Det tredje funnet dreier seg om besvær - for rektorer og lærere som må bruke mye mer tid enn tidligere på å føre fravær og sende ut varsler til elevene, for fastleger som blir oppsøkt av friske elever, og for elever som blir stresset av bestemmelsen, og som må bruke tid og penger på å framskaffe dokumentasjon.

Særlig utfordrende er fraværsgrensen for elever som ikke har redusert fraværet tilstrekkelig, og som av den grunn får ikke vurdert (IV) i flere fag, noe som gjør det vanskeligere for dem å fullføre og bestå videregående opplæring.


På like vilkår?

På like vilkår?

Er eksamen i matematikk på 10. trinn rettferdig? I denne sluttrapporten belyses spørsmålet fra ulike vinkler. Vi ser på vanskelighetsgrad, bruk av tekstoppgaver, illustrasjoner og oppgavenes struktur, men også utfordringer i sensorenes arbeid.

Prosjektet har vært treårig. For hvert av årene har vi tatt opp et tema særskilt: Betydningen av språk, erfaringer med bruk av digitale hjelpemidler og i år hvorvidt elever på ulike mestringsnivåer har like muligheter til å få vist fram sin kompetanse på eksamensdagen.

Slideshow Widget

Her er et eksempel på en lysbilde-Widget (Test bilder 195x88 px), den er av typen Slideshow.

 • a1
 • a10
 • a11
 • a12
 • a13
 • a2
 • a3
 • a4
 • a5
 • a6
 • a7
 • a8
 • a9

Denne widgeten viser alle bildene i mappen images/test/195x88 i alfabetisk rekkefølge. Det er 13 bilder i mappen, og de er satt til å skifte med 3000 ms (millisekunder) mellomrom, hver overgang tar 500 ms.

Slidenav (skifte mellom bildene) er satt til Default, det vil si at det vises < og > for å skifte bilder framover eller bakover manuelt.

Redigeringsmeny