Brukerveiledning for administratorer

5.1.9.6 – ZOO-submissionlayout, oppsett og konfigurasjon

ZOO muliggjør såkalt «front-end editing», altså at forskere og andre tilknyttet Fafo kan logge seg på direkte fra nettsidene og redigere sine egne artikler uten å måtte logge seg på som administratorer. Dersom de har brukernavn og passord, kan de klikke på Logg inn-lenken i øverste venstre hjørne på fafo.no og logge seg på via dialogruten som vises på siden. De kommer da til en startside for internsidene, med en forklaring på hva de kan gjøre, samt en meny i høyre spalte med lenker til Min CV, Mine forskningstemaer osv.

Klikker de på ett av disse valgene presenteres de for sine forskningstemaer, prosjekter osv.

Rettigheter for redigering fra «front-end» på fafo.no

Denne måten å logge seg på og redigere innhold kalles på engelsk for «front-end» innlogging/redigering, i motsetning til innlogging og redigering via administratorgrensesnittet. Fordelene med front-end redigering er blant annet:

 • Enklere grensesnitt: I motsetning til administratorgrensesnittet blir alle andre alternativer og valg skjult når man logger seg på fra nettsidene, man får kun tilgang til det som administratoren(e) har bestemt.
 • Begrenset tilgang til elementer: Når man redigerer en post fra front-end, får man kun tilgang til de elementene som er satt opp i hver enkel Submission-layout. På den måten kan administratorene sikre at bestemte typer informasjon ikke kan endres eller slettes ved en feiltakelse. Vi gjennomgår oppsett av Submission-layouter senere i dette kapitlet.

De tildelte rettighetene varierer, avhengig av om det dreier seg om CVer, forskningstemaer, (Fafo-)prosjekter eller andre publikasjoner. Pr. november 2015 var det satt følgende rettigheter for front-end redigering på fafo.no:

Min CV: Hver forsker/ansatt har én CV, det er ikke åpnet for å registrere flere CVer. Når man klikker på Min CV kommer det derfor kun opp denne ene posten  (navnet/tittelen er personens navn). De kan redigere CVen, men ikke slette den og heller ikke legge inn flere.

Mine forskningstemaer: Den enkelte forsker kan «eie» og dermed redigere flere enn ett forskningstema. Men siden dette er en så sentral artikkeltype, kan forskningstemaene kun opprettes (eller slettes/deaktiveres) av en super-administrator som er logget inn via administratorgrensesnittet. En innlogget forsker kan redigere alle forskningstemaer de er satt som «Author» for.

Mine prosjekter: Her kan en innlogget forsker både redigere sine registrerte prosjekter, samt opprette nye ved å klikke på knappen Opprett ny post. Noen forskere har svært mange forskningspreosjekter, slik at lista går over flere sider (sidenavigering nederst på siden).

Mine andre publikasjoner: På samme måte som for Mine prosjekter kan en innlogget forsker både redigere sine registrerte andre publikasjoner, samt opprette nye ved å klikke på knappen Opprett ny post. Også her kan noen forskere ha registrert svært mange publikasjoner, slik atlista går over flere sider (sidenavigering nederst på siden).

Hvordan legge til rette for front-end redigering

Vi skal nå gjennomgå hva som må gjøres for å aktivere front-end redigering. Dette må selvsagt gjøres fra administratorgrensesnittet. Følgende må klargjøres før brukerne kan logge seg på og redigere sine artikler:

 1. Det må opprettes en Submission for det aktuelle app-eksemplet/typen.
 2. Det må konfigureres en Submission-layout for den aktuelle typen.
 3. Det må opprettes et Submission-menyvalg
 4. Det må opprettes et innloggingsmenyvalg
 5. Det må opprettes en startside for redigering med forklaringer og hjelp til den innloggede brukeren.
 6. Det må aktiveres en menymodul som viser den aktuelle redigeringsmenyen på de interne sidene.

De følgende avsnittene gjennomgår alle disse punktene i rekkefølge.

Opprette en Submission

Hvis du klikker på f.eks. fanen Personer/firma i ZOO og deretter menyvalget Submissions, så ser du én post i lista: Ansatte. Hvis du derimot klikker på fanen Artikler og deretter velger Submission, så kommer det opp en melding: «You don't have any submissions yet!». En Submission må med andre ord opprettes manuelt av en administrator, og ingen ZOO-artikler av denne typen kan redigeres direkte fra nettsidene (front-end) inntil det er gjort.

Hvis du går tilbake til Personer/firma > Submission og klikker på den ene posten i lista (Ansatte), så kommer du til detaljsiden for denne Submission. Noen av disse feltene er selvforklarende (Name, Slug, Published, Tooltip), de andre har følgende funksjoner:

Email Notification: Her kan du legge inn én eller flere epostadresser, disse vil da få en melding når det opprettes en ny post av denne typen fra front-end.

Use Captcha: Velg Captcha-plugginn dersom du ønsker å aktivere denne sikkerhetsfunksjonen. Den er vanligvis ikke i bruk på fafo.no, da det kun er forskere og andre ansatte som har rettigheter til å redigere sine artikler. Sjansene for at et automatisk program skulle komme seg inn på disse sidene er derfor liten. Vi behøver heller ikke å aktivere Captcha kun for gjester, siden det ikke er noen gjestetilgang på fafo.no.

Access Level: Denne skal være «Ansatt».

Submission Limit: For Ansatt er den satt til 1, siden de ansatte kun skal kunne legge inn én CV hver. På de øvrige Submissions står det «0» som betyr at det ikke er noen begrensninger i antall poster.

Trusted Mode: Se forklaringen som står på siden.

Types: Her vises de ulike typene som er opprettet for det spesifikke app-eksemplet. Når deg gjelder Personer/firma ser du at Submission kun er aktivert for typen Personer, ikke for typene Firma/organisasjon eller Innledere. Det er altså kun typen Personer som vil være tilgjengelig for redigering fra nettsidene.

Konfigurere en Submission-layout

Det andre du må gjøre er å konfigurere Submission-layouten som de innloggede brukerne skal presenteres for. Du må konfigurere disse separat for alle app-eksempler/typer du ønsker at brukerne skal kunne redigere, på samme måte som Full-layoutene osv. Vi skal se nærmere på Submission-layouten for Ansatte:

 1. Gå til Components > ZOO > Tannhjulfanen.
 2. Klikk på Business Directory > Personer > Fafo01 > Submission.

Som du ser er dette en layoutmal som ligner mye på Full-layouten, men hvis du åpner henholdvis Submission-layouten og Full-layouten i hvert sitt vindu og sammenligner dem, så ser du visse ulikheter:

 • Fornavn, mellomnavn og etternavn: Disse tre elementene vises ikke på Full-layouten, kun på Submission. Vi trenger denne informasjonen, slik at vi f.eks. kan sortere på etternavn, men det er ingen grunn til å vise navnet to ganger på Full-layouten.
 • Firma/organisasjon: Dette elementet ligger også kun på Submission. Foreløpig er det ikke så veldig viktig, siden vi kun har opprettet to poster av denne typen; Fafo og Ikke-Fafo, men dersom vi oppretter flere firmaer og organisasjoner kan de ansatte koble seg mot disse, og dermed kunne vises på ulike firmalister f.eks.
 • Portrett: Dette er det eneste elementet som vises på Full-layouten men som mangler på Submission-layouten. Dette har hovedsakelig praktiske årsaker. Portrettbildet av de ansatte bør være av en bestemt størrelse og i et bestemt format, og skal plasseres i en bestemt mappe, derfor er det enklest at dette kun kan gjøres av en Super-administrator, slik at alle CV-bildene legges inn på samme måte.
 • Static Content: Over elementene for Telefon og Mobil står det et element som heter Static Content. Hvis du åpner dette, ser du at det i feltet Text står følgende: «Telefonnummer skrives med landskode og uten mellomrom.» Det er med andre ord en hjelpetekst for brukeren. Vi kan legge inn flere elementer av denne typen for å vise en forklaring eller annen type hjelpetekst.
 • Internlinje: Igjen er dette nyttig informasjon internt, men det vises ikke i Full-layouten, altså på nettsiden.
 • State: Det nederste elementet, State, gir den innloggede muligheten til å bestemme om artikkelen skal publiseres eller ikke. Når det gjelder CVen er ikke dette så interessant, da disse alltid skal publiseres, men hvis en bruker registrerer f.eks. en publikasjon eller et prosjekt før det er offentliggjort, kan man sette state/status til Unpublished. Da vil ikke artikkelen vises på nettsidene, men fremdeles kunne redigeres enten fra front-end eller fra administratorgrensesnittet.

På samme måte vil de øvrige Submission-layoutene avvike i større eller mindre grad fra Full-layoutene. Dette kan selvsagt endres underveis, basert på behov og erfaringer.

Opprette et Submission-menyvalg

Når vi har opprettet en Submission for det app-eksemplet/typen vi ønsker OG konfigurert Submission-layouten for denne typen, trenger vi bare å opprette et menyvalg slik at den innloggede brukeren kan få tilgang til redigering av sine prosjekter etc. Dette gjøres på følgende måte:

 1. Gå til Menus > Redigeringsmeny. Legg merke til at alle valgene av typen «submission» har Access satt til «Ansatt». Det betyr at dersom du ikke er logget inn, så vil ikke engang menyvalget vises, og det er ikke tilgjengelig, selv om man skulle kjenne den nøyaktige URLen. De valgene som er tilgjengelige uten at man er logget inn (har Access = Public), f.eks. «Startsiden for redigering», «Avslutt redigering og logg ut» osv., inneholder ikke noe intern informasjon.
 2. Klikk på menyvalget Min CV. Som du ser er Menu Item Type = My Submission.
 3. Klikk på Select og rull deretter ned til og klikk på ZOO. Som du ser er det 5 typer ZOO-menyvalg tilgjengelige, hvorav 2 angår submission: «My Submissions» viser ei liste av alle submission for denne typen, mens «Submission» går rett til Submission-layouten for typen. Vi ønsker å presentere brukeren for ei liste over submission-poster, derfor er My Submissions valgt.
 4. Klikk på Close uten å gjøre noen endringer.
 5. Klikk på fanen Params. Det er her du velger hvilken submission-liste som presenteres. I dette tilfellet er det Ansatte fra app-eksemplet Personer/firma. Vi har satt rekkefølgen til Latest first, selv om det i dette tilfellet ikke spiller noen rolle, da hver ansatt kun har én CV.
 6. Klikk på fanen Page Display. Her er det lagt inn teksten «Fafo - min side» som Browser Page Title og Page Heading er satt til »Min side». De øvrige fanene har ingen spesielle innstillinger.

Innloggingsdialog

Det eneste som nå mangler er selve innloggingsdialogen og det første menyvalget for Redigeringsmeny; «Startsiden for redigering».

 • Innlogging: For å logge seg på fafo.no må man klikke på «Logg inn» i øverste venstre hjørne på f.eks. startsiden. Logg inn er egentlig et menyvalg, ikke en vanlig lenke. Vi må derfor gå til Menus for å se nærmere på dette valget:
  1. Velg Menus > Innlogging-menyen. Det er kun ett valg i denne menyen: Logg inn.
  2. Klikk på menyvalget Logg inn. Det nye vinduet viser automatisk Details-fanen. Menu Item Type er som forventet «Login Form».
  3. Klikk på Select, rull ned og klikk på «Users». Her er det 6 valg. På nettsider med større grad av interaksjon med brukerne (registrering fra nettsidene, redigering av egen profil osv.) kan flere av disse menytypene være aktuelle, men siden fafo.no ikke har åpnet for denne typen registrering etc., er det kun Login Form som er i bruk.
  4. Klikk på Close for å lukke valgvinduet, og deretter på fanen Options. Som du ser er det oppgitt en Login Redirect og en Logout Redirect-URL. URLen for Login Redirect er http://www.fafo.no/index.php?Itemid=623&lang=nb. Hvis du går ut av Logg inn-menyen og viser Redigeringsmenyen, så ser du at IDen til Startsiden for redigering er nettopp 623. Det betyr at når en bruker har foretatt en vellykket innlogging så blir vedkommende automatisk videresendt til denne siden. Tilsvarende når man logger ut, da går man automatisk til URLen http://www.fafo.no/index.php?lang=nb, altså til den norske startsiden. De øvrige fanene har ingen spesielle innstillinger.
 • Startsiden for redigering: Hvis du går tilbake til Menus > Redigeringsmeny og åpner det første valget; «Startsiden for redigering», så ser du at dette valget går til en bestemt ZOO-artikkel (et ZOO item), og hvis du klikker på fanen Params, så ser du at det er artikkelen «Redigere egne sider på fafo.no» i app-eksemplet «Artikler». Hvis du går til ZOO > Artikler > Redigere egne sider og åpner denne artikkelen, så ser du at det er en helt ordinær ZOO-artikkel med en del tekst som forklarer hva som kan gjøres på de interne sidene, samt noen retningslinjer for hvordan artiklene skal redigeres.

Vise redigeringsmenyen på sidene

Helt til slutt må vi sørge for at redigeringsmenyen faktisk vises på disse sidene. Det er ikke nok å opprette menyen, vi må også opprette en modul for å vise nettopp denne menyen på de sidene vi ønsker og i den posisjonen som vi ønsker (sidebar-b):

Gå til Extensions > Modules og velg modultypen Menu fra lokalmenyen Select Type.

Finn modulen «Redigeringsmeny» og klikk på denne.

Valgene på fanen Module er selvforklarende: Select Menu = Redigeringsmeny, Position = sidebar-b osv.

Klikk på fanen Assignments. Sjekk at Show Assignment = Selected. For Menu Items > Selection kan du klikke på valget Show > Selected for å vise hvilke sider som menyen som skal vises på. Som forventet er alle menyvalgene under redigeringsmenyen haket av, samt Innlogging > Logg inn. Som en ekstra kontroll er det lagt inn Languages Include skal være Norsk bokmål. De øvrige fanene har ingen spesielle innstillinger.

Du finner mer informasjon om menyer og menymoduler i kapitlene under punkt 3.

Redigeringsmeny