Brukerveiledning for administratorer

5.1.9.8 – ZOOcart

ZOO har i utgangspunktet ingen app for nettbutikk, men heldigvis har ZOOlanders laget en egen løsning for dette; ZOOcart. Det er en forholdsvis enkel nettbutikkløsning, men den er tilstrekkelig for Fafos behov. 

Spesifikasjoner

Installering:  ZOOcart lastes ned fra ZOOlanders og installeres på vanlig måte.  I tillegg til selve ZOOcart-pluginmodulen følger det med en rekke pluginmoduler for betalings- og fraktalternativer.

Produkt(er): Pr. 2017 er det kun Fafo-publikasjoner som selges i nettbutikken. Dette spesifiseres i posten for hver publikasjon.

Betaling: Pr. 2017 er kun betalingsalternativene Stripe (Visa etc.) og Offline Payment (faktura) aktivert. Alle spørsmål angående betalingsalternativer og konfigurasjon skal rettes til Øyvind Omang ().

Frakt: Kun Standard Shipping er aktivert.

Dokumentasjon: Dette kapitlet tar kun for seg de viktigste konfigurasjonsalternativene som er benyttet på fafo.no. En fullstendig dokumentasjon av ZOOcart finner du her: http://docs.zoolanders.com/extensions/zoocart/basics

Element-definisjoner

Når ZOOcart er installert, vil følgende nye ZOOelementer være tilgjengelige:

 • ZOOcart (ja eller nei)
 • Measures Pro (ulike størrelser. - ikke i bruk på fafo.no)
 • Price Pro
 • Quantity
 • Variations (produktvarianter. - ikke i bruk på fafo.no)

For Publikasjoner er det lagt inn elementene ZOOcart, Price Pro og Quantity. ZOOcart Price Pro er lagt inn på Teaser-layouten for å signalerisere at denne publikasjonen kan bestilles i nettbutikken, og alle 3 elementene er lagt inn på Full-layouten. Hvis ZOOcart settes til Yes i en publikasjon, vil Full-layouten vise disse 3 elementene, med en Legg i handlekurv-knapp.

Extension Layouts

I tillegg til de 5 ZOOcart-elementene installeres det også 2 Extension Layouts: Cart og Order. Dersom man ikke definerer noen elementer for disse layoutene vil handlekurven (Cart) og ordresiden kun vise navnet på publikasjonen, antall og pris. Men det er ingenting i veien for å legge inn f.eks. forsidebildet av publikasjonen, undertittel og eventuelle andre opplysninger.
NB! Denne informasjonen vises kun for brukeren når hun handler. Det ideelle hadde vært om disse tilleggelementene også ble inkludert i epostmeldingen til administrator og admin ordresiden. Da dette ikke er tilfelle, måtte vi få ZOOdevs til å utvikle en spesialplugin for dette, se nedenfor.

Konfigurasjon av ZOOcart

Vi skal nå gå gjennom de viktigste definisjonene av ZOOcart på fafo.no (pr. høst 2017). Fullstendig definisjon av alle konfigurasjonsalternativene finner du her: http://docs.zoolanders.com/extensions/zoocart/basics. ZOOcart vises som et eget valg under Components, og når du velger dette kommer du til ei liste med registrerte bestillinger. Bruk av denne er selvforklarende. 

 • Subscriptions: Dette er ikke aktuelt for Fafo
 • Settings: Velg dette for å konfigurere ZOOcart.

Når du velger Settings får du opp en side med 9 faner plassert vertikal på venstre side. Kun noen av disse fanene har spesifikke konfigurasjoner for fafo.no.

Fane 1 – generelt oppsett (tannhjulet)

Dette viser valg for land, om gjestehandel skal være tillatt etc.

Fane 2 – standardvalutater (dollartegn)

Dette viser valg for standard valuta(er). Klikk på knappen Currencies for å se hvilke valutaer som er definert (kun norske kroner) og hvordan valutaen(e) er spesifisert.

Fane 3 – fraktrater (lastebil)

Dette viser valg fraktrater, med egen knapp for Rates. Det er kun definert én fraktrate (Vanlig postforsendelse), med et standardbeløp.

Fane 4 – rabatter

Dette viser valg for rabatter. Ikke aktivert på fafo.no.

Fane 5 – Lagerbeholdning (3 bokser)

Dette viser valg for lagerbeholdning, om antall tilgjengelige eksemplarer skal telles osv. Ikke aktivert på fafo.no.

Fane 6 – ordrestatus

Dette viser valg for de ulike statusene for en ordre og hva som skal skje i hvert trinn. Valgene her er standardvalg for ZOOcart.

Fane 7 – adresser

Dette viser valg for hvordan adressefeltene presenteres. Klikk på Address Types for å gjøre endringer. Da kommer du til en ny side hvor du kan definere hvilke elementer som skal aktiveres for adressene - for eksempel om elementet "Land" skal være med eller ikke, samt hvordan de ulike formularene skal se ut.
NB! Vær forsiktig med å gjøre endringer her. Pr. 2017 var dette ikke kompatibelt med noen ZOOlanders elementer, og redigering krever deaktivering av spesialelementene zooaccess og zoolingual. Hvis du slår av zoolingual forsvinner tilgangen til de engelske fafo.no-sidene! Eventuell redigering bør derfor gjøres så raskt som mulig og når det antas å være liten trafikk på fafo.no. Etter redigering  du huske på å slå på zooaccess og zoolingual igjen!

Fane 8 – mva.avgift (klubbe)

Dette viser valg for mva. med mulighet for å definere både skatteklasser og skatteregler for produktene. For Fafo er det ingen mva.avgift på selve publikasjonen, kun på frakten.

Fane 9 – epostmaler (konvolutt)

Dette viser valg for epostmalene som benyttes. Klikk på knappen Email Templates for å se hvilke  epostmaler som er definert. Editoren gir deg mulighet til å definere språk, emne (overskrift), samt grafikk og tekst i de ulike epostmeldingene. I tillegg kan du legge inn koder for en del verdier fra den aktuelle bestillingen. Dessverre er det ingen kobling til publikasjonselementene, slik at man ikke kan legge til opplysninger om selve publikasjonen ut over navnet på den (inkluderes automatisk). Fafo har derfor fått utviklet en spesialløsning fra ZOOdevs som løser dette problemet. Se neste avsnitt.

Spesialtilpasninger fra ZOOdevs

Fafo oppdaget følgende mangler i standardversjonen av ZOOcart, og fikk ZOOdevs til ut utvikle spesialløsninger for disse manglene:

 • Administrator-eposter: Hovedmeldingen til administrator (Admin new order) har i ingen mulighet til å inkludere ZOOelementer fra publikasjoner, f.eks. det interne ordrenummeret til publikasjonen.
 • Administrator ordresiden: Samme problem som for Admin new order-eposten.
 • Knapp for å fortsette å handle: Denne knappen mangler i standardversjonen av ZOOcart.
 • Valg for land i adressen: Standardversjonen av ZOOcart aksepterer kun valutakoder her (NOK), og gir en feilmelding hvis man skriver f.eks. Norge.

Merk: Spørsmål om implentering, problemer eller videreutvikling av disse tilleggene kan rettes til Milos Aleksis i ZOOdevs ().

Epost til administrator om en ny bestilling (Admin new order)

ZOOdevs har programmert en ny plugin for dette; ZOOcart - Custom Email plugin. Den fungerer på følgende måte:

Parametre: I selve Custom Email plugin kan du konfigurere to ting:

 • Item Layout: Angir hvilken ZOOlayout som vil bli benyttet for å vise ekstra felt i Admin new order-epost. Vi bruker feed-layouten (se nedenfor).
 • Text to Replace: En unik tekst som kan settes inn i epostmalen og som vil erstattes av de spesifikke verdiene angitt av ZOOelementene som er lagt inn i feed-layouten. Vi bruker teksten [ITEM_LAYOUT_ADMIN_EMAIL]. NB! Ikke endre dette med mindre du vet nøyaktig hva du gjør!

Redigere epostmalen Admin new order: Dette gjør du i konfigurasjonsinnstillingene for ZOOcart, fane 9. Det eneste du trenger å gjøre er å legge inn teksten [ITEM_LAYOUT_ADMIN_EMAIL] på det stedet i eposten hvor du ønsker at tilleggsinformasjonen om publikasjonen(e) skal plasseres.

Redigere feed-layouten: Som nevnt har Fafo definert at tilleggsopplysningen om publikasjonen(e) skal hentes fra Product Catalog > Publikasjoner > Template Layouts fafo01 > Feed. Denne layouten redigeres på nøyaktig samme måte som alle andre ZOO-layouter. Pr. 2017 er to elementer lagt inn her: Ordrenummer og Fafo-rapportserienummer. Dermed vises verdiene for disse to elementene på bestillingseposten som administrator mottar. Dette gjør det enkelt å finne ut hvilken publikasjon som er bestilt. Dersom brukeren bestiller flere publikasjoner samtidig, vil disse verdiene vises for hver av de bestilte publikasjonene.

Bane for ZOOcart - Custom Email plugin: Plugin-modulen er plassert her: plugins/system/zoocartcustomemail og inneholder kun 2 filer: zoocartcustomemail.php og zoocartcustomemail.xml.

Original brukerveiledning: Her er den originale brukerveiledningen fra ZOOdevs: 

This solution is based on the ZOOcart - Custom Email plugin. This version of the plugin will only affect the admin new order emails and it requires 2 params. The text string which will be replaced in the email, and layout’s name.

Once the text string is defined in the plugin, it can be added in the Admin new Order email template and once the email is sent it will be replaced by the purchased item(s) rendered using the defined layout.

In the future the plugin could be improved to accept more properties and therefore have a different behaviour for other email types, not only Admin New Order.

Administrator bestillingssiden (Admin order page)

De samme tilleggsopplysning som i Admin new order-eposten blir også vist på administratorsiden for en bestilling. Dette skjer automatisk og behøver ikke konfigureres.

Det blir gjort ved hjelp av en såkalt custom admin override for ZOOcart-layouten. Du finner override-fila her: 
administrator/templates/isis/html/plg_system_zoocart/orders/_items.php.
Kommandoen er lagt inn på linje 48: 
?php echo $this->app->zlfw->renderView($item->getItem()->id, 'feed')?>
Dersom du av en eller annen grunn ikke ønsker å få med informasjonen fra feed-layouten, så holder det å fjerne ordet "echo" fra denne linja.

Fortsett å handle-knapp (Continue Shopping)

Dette er en såkalt custom front end override for ZOOcart-layouten. Du finner fila her: 

Koden som er lagt inn på linje 60 er som følger:

<!-- Continue Shopping -->
<a class="uk-float-right uk-button uk-button-primary uk-margin-bottom" href="/<?php echo JText::_('CONTINUESHOPPINGURL'); ?>"><?php echo JText::_('CONTINUESHOPPING'); ?></a>

Det er mulig å lage Joomla Language Overrides for både hva som skal stå på knappen (CONTINUESHOPPING) og hvor lenken skal gå (CONTINUESHOPPINGURL).

Original brukerveiledning: Her er den originale brukerveiledningen fra ZOOdevs: 

This is a custom front end override for ZOOcart layout. The overridden file is located here: templates/yoo_eat/html/plg_system_zoocart/cart/_cart.php Line 60. This is mostly an HTML layout, so in order to edit it basic HTML skills are required. The button disposition and style can be modified there. In order to modify the text and the link the following Joomla Language Overrides should be created/modified:
CONTINUESHOPPINGURL - for the path where the link should go
CONTINUESHOPPING - The text that is visible inside the link.

Lokalmeny for valg av land i adressen

Siden nesten alle bestillinger på fafo.no er norske, er dette foreløpig ikke implentert, men dersom det blir aktuelt vil land-feltet bli erstattet av en lokalmeny hvor man kan velge adresseland.

Original brukerveiledning: Her er den originale kommentaren fra ZOOdevs: 

Regarding the countries dropdown. That is a specific implementation for which one the country text field should be present. If you can add the country text input, I will make it work with the dropdown, but it's impossible to be done before the element is on the form. Hw, I have no problems to implement that later on, once you are ready to change the address layout. Basically, this implementation will go as follows: We add a static content element with a dropdown of countries and a javascript script that hides the original Country input and change it's value each time the dropdown is changed. Everything in ZOOcart will continue working as before, this is just a modification that affect the UI.
 
 

 

Redigeringsmeny