Brukerveiledning for administratorer

5.1.9 – ZOO-struktur på www.fafo.no

Dette kapitlet forklarer hvordan ansatte, prosjekter etc. er fordelt på de ulike ZOO-appene og instances i ZOO, samt hvordan de er koblet sammen på fafo.no.

Det er to hovedutfordringer til hvordan fafos nettsider skal fungere:

 1. Koblingene mellom forskere, prosjekter, publikasjoner osv. (relasjonene) skal gå begge veier og være automatiske: Det vil si at det skal være mulig å koble f.eks. en ansatt til et prosjekt, og dette prosjektet da skal kobles opp/vises automatisk på den ansattes side. Alternativt kan man koble et prosjekt til en ansatt, og den ansatte skal da automatisk vises som medarbeider e.l. på prosjektsiden.
 2. Egne sider skal være tilgjengelige og redigerbare for den enkelte forsker fra «front-end»: Den enkelte forsker/medarbeider skal kunne logge seg på sidene uten å gå veien om administrator-grensesnittet og få opp sine sider - egen CV, prosjekter, publikasjoner osv. - og kunne redigere disse, samt opprette nye artikler/sider.

ZOO apper, instances og typer

ZOO-apper: ZOO leveres med en rekke forhåndsdefinerte apper som kan endres og tilpasses.  Det er også mulig å lage en kopi av en app, tilpasse den og så installere den som en separat app. Hver av appene inneholder minst én «app instance», som vi kan oversette med »app-eksempel». Det er mulig å definere flere app-eksempler for én ZOO-app, alle disse vil da ha samme elementkonfigurasjon. Til slutt kan hvert app-eksempel inneholde flere «Types» (typer). For å se strukturen må du gå til Components > ZOO og klikke på den høyre fanen (tannhjulet).

Forholdet ZOO-apper og app-eksempler (instances): Fanene som vises når du går til Components > ZOO viser alle app-eksemplene som er definert (Arrangementer, Artikler osv.). Uheldigvis går det ikke umiddelbart fram hvilke ZOO-apper hver av disse tilhører, med mindre app-eksemplet har samme navn som ZOO-appen, slik det er for Forskningstemaer og Prosjekter, og delvis for Documentation/Dokumentasjon samt Events/Arrangementer. Lista nedenfor viser strukturen på fafo.no:

 • Blog: For enkle blog-artikler. Foreløpig ikke i bruk på fafo.no.
 • Business Directory: Inneholder app-eksemplet «Personer/firma», som inneholder følgende typer:
  • Firma/organisasjon
  • Innledere
  • Personer
 • Cookbook: Ikke i bruk på fafo.no
 • Documentation: Inneholder app-eksemplet «Dokumentasjon», som kun inneholder typen Page. Denne appen brukes kun for disse dokumentasjonssidene.
 • Download Archive: Benyttes i forbindelse med enkelte konferanser for opp- og nedlasting av forskningsartikler etc.
 • Events: Inneholder app-eksemplet «Arrangementer», som inneholder følgende typer:
  • Arrangement
  • Fafo-tv
  • Møtelokaler
 • Forskningstemaer: Inneholder app-eksemplet «Forskningstemaer», og kun typen Forskningstema. Benyttes kun til forskningstemaartikler.
 • Movie Database: Ikke i bruk på fafo.no.
 • Pages: Inneholder app-eksemplet «Artikler», og kun typen Artikler. Benyttes til diverse artikler som ikke har noen åpenbar tilhørighet til en av de andre standardtypene.
 • Product Catalog: Inneholder app-eksemplet «Publikasjoner», som inneholder følgende typer:
  • Andre publikasjoner
  • Fafo i media
  • Nyheter
  • Publikasjoner
 • Prosjekter: Inneholder app-eksemplet «Prosjekter», og kun typen Prosjekter. Benyttes kun til prosjektartikler.

Bedre med flere apper enn app-eksempler (instances)

Siden vi kan opprette så mange typer vi vil for et app-eksempel, kunne man i utgangspunktet tenke seg at alle typer – ansatte, prosjekter osv. kunne legges inn i ett app-eksempel av én app, men det ville ikke fungert blant annet fordi ZOO kun tillater front-end-redigering av én type (kategori) pr. app-eksempel.

Alternativ to ville være å opprette en rekke app-eksempler av samme app, da vil problemet med front-end redigering av de ulike typene (ansatte, prosjekter...) være løst, men samtidig ville det blitt svært forvirrende fordi alle app-eksemplene ville inneholdt definisjoner og konfigurasjoner av de samme elementene.

Konklusjonen for fafo.no ble derfor at den beste løsningen var å bruke én app med ett app-eksempel for hver «klasse» artikler (forskningstemaer, publikasjoner, prosjekter etc.), men at hvert app-eksempel kunne inneholde flere beslektede typer. Se f.eks. Publikasjoner og Arrangementer ovenfor.

En potensiell ulempe med denne løsningen er at ZOO i utgangspunktet ikke kan opprette koblinger mellom elementer i ulike apper (f.eks. ansatte og prosjekter dersom de ligger i hver sin app), noe som ville vært en «show stopper» for fafo.no. Heldigvis har ZOOLanders løst dette med sine PRO-elementer. Pro-elementene fra ZOOlanders har en rekke ekstra funksjoner og fordeler i forhold til standardelementene i ZOO, men det viktigste er at de kan opprette koblinger/relasjoner mellom ulike apper.

Redigeringsmeny