Brukerveiledning for administratorer

5.2 – Ekstern dokumentasjon

Denne dokumentasjonen tar sikte på å gi administratorer av fafo.no (og andre Fafo-nettsider som er laget i Joomla!) tilstrekkelig informasjon til å vedlikeholde og videreutvikle nettsidene. Men før eller senere vil du oppleve problemstillinger som du ikke finner svar på her. Lista nedenfor gir derfor et overblikk over hvor du kan finne utfyllende informasjon om Joomla! og de ulike komponentene som er i bruk på fafo.no.

Innlogging kan være nødvendig

De fleste av de tildels avanserte tilleggene som benyttes på fafo.no er betalingsmoduler (abonnement). Tilgangen til dokumentasjonen på de respektive nettsidene kan derfor kreve at du logger deg på, i hvert fall for å få tilgang til deler av dokumentasjonen. Ta kontakt med Jon Lahlum eller Ørnulf Bratlie hvis du trenger påloggingsinformasjon til noen av disse nettsidene.

Joomla!

Du finner informasjon om de ulike aspektene ved selve Joomla! på blant annet følgende adresser:

Hvis du er logget på som administrator, så ser du at det siste valget til høyre i hovedmenyen er Help, her finner du en rekke lenker til ulike Joomla!-sider, blant annet de fleste av de som er nevnt ovenfor.

Installerte komponenter

Her er en oversikt over de viktigste komponentene som er installert på fafo.no og eksterne lenker til mer informasjon og dokumentasjon av disse.

AcyMailing

AcyMailing er et kraftig verktøy med diverse moduler og svært mange muligheter. Heldigvis er hjelp/dokumentasjon integrert på administratorsidene for AcyMailing. I tillegg "vet" hjelp-funksjonen hvor du befinner deg i AcyMailing, og viser hjelp/dokumentasjon tilpasset der du befinner deg i øyeblikket. Hvis du f.eks. klikker på Users og så på Help (øverst i høyre hjørne), får du opp en innholdsfortegnelse for dokumentasjon angående brukere. Hjelpen er til og med oversatt til ulike språk som kan velges fra en lokalmeny, også til norsk!
NB! Det kan se ut som om dokumentasjonen er oversatt med et maskinoversetterverktøy (Google?), noe som av og til gir nokså merkelige oversettelser. Det beste er antagelig å lese dokumentasjonen på ett av hovedspråkene, f.eks. engelsk.

Noen emner kan (midlertidig) kun være tilgjengelig på nettsidene til Acyba, men da får du følgende melding når du klikker på Help: The documentation has moved. Please find the complete documentation on newsletters here, hvor «here» er en lenke til de relevante dokumentasjonssidene på acyba.com.

BreezingForms

Når du velger Components > BreezingForms, får du en undermeny på venstre side. Det nederste valget her heter Docs & Support. Klikker du her går du direkte til dokumentasjonssidene for BreezingForms hos crosstec.org. NB! Dokumentasjonssidene åpnes i samme vindu, så hvis du ønsker å fortsette å jobbe i BreezingForms mens du leser i dokumentasjonen må du høyreklikke på lenka og velge at den skal åpne i et nytt vindu eller en ny fane.

På startsida vises en rekke store knapper for Video Tutorials, Creating mobile forms osv. I høyre spalte ser du en oversikt over de ulike emnene og hvor mange videoer og/eller artikler under hvert emne. Her finner du svar på de fleste spørsmålene angående bruk av BreezingForms.

NB! BreezingForms kan benyttes i 3 ulike modi: Quickmode, Easymode og Classicmode. Vær klar over at det er kun QuickMode som er i bruk på fafo.no. Easymode og Classicmode har helt andre og mer tungvinte grensesnitt, og er derfor svært mye mere krevende å bruke. Det virker også som om Crosstec er i ferd med å gå helt over til Quickmode, som tilbyr nesten like mye funksjonalitet i et brukervennlig grensesnitt.

JCE Editor

JCE Editor-komponenten har også en Help-knapp i øverste høyre hjørne, men dokumentasjonen som da vises i et vindu er nokså begrenset og gammel. Du finner ikke så mye mer der enn det som står i 5.1.5 – JCE Editor...-kapitlet i denne dokumentasjon. Men hivs du klikker på Support-lenken: www.joomlacontenteditor.com/support, så kommer du direkte til støttesiden for JCE Editor, med lenker til Installation, FAQ, Tutorials, Documentation og Forum. Hvis du klikker på Documentation kommer du til en side med lenker til dokumentasjon av nær sagt alle aspekter ved JCE Editor. Det er ikke nødvendig å logge seg på for å få tilgang til dokumentasjonen.

Regular Labs (tidligere NoNumber) Extension Manager

Regular Labs har utviklet en rekke svært nyttige moduler som brukes på fafo.no. Dessverre er ikke dokumentasjonen direkte tilgjengelig fra komponenten, men nettsidene er oversiktlige og inneholder mye dokumentasjon: https://www.regularlabs.com

Startsida for Regular Labs viser ei liste over alle tilgjengelige tillegg i høyre spalte. Dersom du klikker på et tillegg, kommer du til en ny side som viser en beskrivelse av tillegget, opplæringsvideo(er), demo-side, forum osv.

NB! Fafo har et livstidsabonnement på Pro-utgavene av samtlige tillegg fra Regular Labs, så alle Pro-funksjoner er tilgjengelige for alle tilleggene.

Widgetkit 2

Widgetkit er utviklet av YOOtheme, den samme som utvikler ZOO og layoutmalen(e) som benyttes på fafo.no. Hjelp til Widgetkit 2 finner du her: http://yootheme.com/widgetkit/documentation?view=docs

Dersom du ønsker å lete i forumet på yootheme.com, finner du dette på denne sida: http://yootheme.com/support. Sett Filter by > Widgetkit for å begrense søket ditt.

ZOO

Når du velger Components > ZOO og kommer til oversiktslista over en artikkeltype i ZOO, ser du Help-knappen i øverste høyre hjørne. Hvis du klikker på denne kommer du direkte til dokumentasjonssidene for ZOO hos Yootheme: http://yootheme.com/zoo/documentation.
NB! Husk å høyreklikke for å velge å åpne hjelpsidene i en ny fane eller på ei ny side.

På samme måte som for Widgetkit kan du også søke i forumet for å finne svar på spørsmål som ikke står i dokumentasjonen (forumet er svært aktivt!): http://yootheme.com/support. Sett Filter by > ZOO for å begrense søket ditt.

ZOOlanders

Selv om ZOOlanders nesten utelukkende utvikler tillegg og spesialfunksjoner for ZOO er det i hjelpsammenhenger viktig å huske på at ZOOlanders er et helt uavhengig selskap. Du vil ikke finne noen informasjon om tilleggene fra ZOOlanders på hjelpsidene til Yootheme – bortsett fra noen henvisninger til andre brukere om å løse problemer ved hjelp av et tillegg fra ZOOlanders.

For dokumentasjon og hjelp til bruk av ZOOlanders tilleggene kan du gå til følgende nettsider:

  • ZOOlanders startside: https://www.zoolanders.com. Her kan du klikke på de enkelte tilleggende og få en del grunnleggende informasjon. I tillegg vil det alltid være en lenke til dokumentasjonssidene.
  • Dokumentasjonssidene: http://docs.zoolanders.com. Gå direkte til denne sida for å finne dokumentasjonen til alle elementer (Elements), tillegg (Extensions) og applikasjoner (Apps), samt et eget kapittel med FAQ (ofte stilte spørsmål).
  • Support ticket: Gå til https://www.zoolanders.com og velg Support > Support fra hovedmenyen. ZOOlanders har et svært bra støttesystem og svarer nær sagt med en gang på alle mulige spørsmål. Men dette bør begrenses til spørsmål om feil eller problemer med bruk av ZOOlanders-tilleggene, ikke generelle spørsmål som er behandlet i dokumentasjonen, eller spørsmål om ZOO.

NB! For å kunne stille et support-spørsmål må du være logget inn. Ta kontakt med Jon eller Ørnulf for å få påloggingsinformasjon.

Layoutmaler

DU MÅ ALDRI ENDRE PÅ LAYOUTMALEN FOR fafo.no MED MINDRE DU VET NØYAKTIG HVA DU GJØR!

Layoutmalen som er utgangspunktet for hvordan fafo.no er designet heter «yoo-eat» og er, som navnet indikerer, utviklet av Yootheme. På samme måte som for ZOO finner du også på layoutsidene (Extensions > Templates) en Hjelp-knapp oppe i høyre hjørne. Men denne tar deg ikke til dokumentasjonssidene for layoutmalene fra Yootheme, men viser kun en dialog med dokumentasjon for standardmalene fra Joomla!. Disse standardmalene brukes kun på administrasjonssidene (isis), og endres svært sjeldent.

Ønsker du å forstå mer om hvordan layouten på brukersidene til fafo.no fungerer, må du gå til denne sida: http://yootheme.com/themes/documentation?view=docs.

Det er mange måter å skreddersy layoutmalene fra Yootheme på. På fafo.no har vi hovedsakelig benyttes oss av custom.css. Denne fila finner du her: Extensions > Templates > Template > Yoo_eat Details and Files > css > custom.css. custom.css inneholder nesten 1000 linjer med CSS-spesialregler, delt opp i logiske avsnitt og med (korte) forklaringer om hva de gjør og hvilke elementer de påvirker.

NB! Det kan ikke understrekes nok at du gå fram med aller største forsiktighet hvis du ønsker å gjøre endringer i custom.css for å endre designelementer på fafo.no. Tilsynelatende små og enkle forandringer kan gi store og ofte utilsiktede utslag på nettsidene på de «underligste» steder, slik at de kanskje ikke oppdages med en gang, og dermed blir desto vanskeligere å reversere eller rette opp senere. Det anbefales på det sterkeste at du laster ned en sikkerhetskopi av hele fafo.no og installerer den på en lokal maskin, slik at du kan eksperimentere uten fare for å ødelegge eller gjøre uønskede endringer på de aktive, publiserte sidene.

Redigeringsmeny