Brukerveiledning for administratorer

8.1 – Plugins

I kapitlene under punkt 5 gikk vi gjennom de ulike komponentene som er installert på fafo.no og som gir viktige tilleggsfunksjoner til en standard Joomla!-installering. Dette er et grunnleggende trekk ved nettsider som er bygd på Joomla!-plattformen; kun de aller enkleste nettsider består kun av en standard Joomla!-installering, de aller fleste har én eller flere komponenter som gir tilleggsfunksjoner. For fafo.no er selvsagt ZOO og ZOOlanders komponentene helt nødvendige for at sidene i det hele tatt skal fungere, og andre, som AkeebaBackup og JCE Editor utfører helt nødvendige funksjoner.

I kapitlene under punkt 4 gikk vi gjennom en del viktige moduler. Disse modulene er som regel en integrert del av en komponent, f.eks. ZOO eller ZOOlanders, og installeres sammen med komponenten.

En tredje brikke i dette puslespillet er de såkalte plugins. Disse er også ofte knyttet til en komponent eller modul, og utfører ofte en helt spesiell oppgave.

Vi kan se på de tre elementene på følgende måte:

  • Komponent: Komponenter gir nettsidene nye funksjoner, som f.eks. automatisk sikkerhetskopiering (AkeebaBackup), innhenting av eksterne artikler (obGrabber) eller en ny måte å organisere innholdet på (ZOO).
  • Modul: Moduler er et lite program som viser et aspekt av en komponent på siden. Moduler kan vise tekst, formularer, bilder osv. F.eks. viser ZOOlanders ZOOitem Pro innhold fra ZOO-artiklene, mens Menu-modulene viser biter av bestemte menyer i ulike posisjoner osv.
  • Plugin: En plugin er også et lite program som utløser/utfører en bestemt handling på nettsidene. F.eks. vil en språk-plugin kunne endre visningen av nettsidene fra et språk til et annet. En plugin opererer som oftest «i bakgrunnen» på siden.

Det finnes over 130 plugins installert på fafo.no. De fleste av disse skal ikke konfigureres eller endres, men noen kan endres, avhengig av behov. Vi skal nå gjennomgå noen hovedtyper som er viktige og/eller kan konfigureres. Plugins som ikke kan konfigureres blir stort sett ikke nevnt:

AcyMailing plugins

Det er ca 20 AcyMailing-plugins installert på fafo.no. Disse styrer ulike aspekter ved AcyMailing og de fleste av dem kan konfigureres. F.eks. sørger ZOOmailing for å integrere ZOO-innhold i AcyMailing, slik at man kan hente inn ZOO-innhold automatisk i et nyhetsbrev i AcyMailing. Innstillingene her er selvforklarende, f.eks. hvorvidt det skal være mulig å hente inn alt ZOO-innhold eller kun innhold som er publisert osv.

Captcha - ReCaptcha

Dersom det blir behov for å bruke Captcha på fafo.no, må Captcha - ReCaptcha være aktivert (Enabled).

NoNumber Button (editors-xtd) og System plugins

Når du redigerer et tekstfelt i en ZOO-artikkel ser du en rekke knapper under feltet, for blant annet Sliders, Tabs osv. Disse kan aktiveres eller deaktiveres via disse plugin-modulene. Under plugins som begynner på «System» finner du en rekke NoNumbers plugins hvor du kan konfigurere hvordan NoNumber Tabs, Sliders osv. skal fungere. Hvis du går til Components > NoNumber Extension Manager så får du opp en liste med alle NoNumber-tilleggene, og der er det også listet opp hvorvidt et tillegg består av en komponent, modul og/eller plugin. Der er det også en lenke for hvert tillegg som tar deg direkte til en brukerveiledning for det aktuelle tillegget.

obgrabber plugins

Det finnes en rekke plugins for obgrabber, både obgrabber-adapter (Content og ZOO) og obgrabber-processor. Disse kan konfigureres direkte fra Components > obGrabber > Plugin Manager. Forsikre deg om at du forstår hvordan obGrabber fungerer før du gjør noen endringer for noen av disse. På nettsidene til foobla finner du både et forum en forholdsvis innholdsrik rekke med spørsmål og svar angående obGrabber.

search plugins

De fleste av disse angår søk i Joomla!-artikler og kategorier, noe som ikke er så interessant for fafo.no. Men Search - ZOO er en søkeplugin fra YOOtheme for søk i ZOO-innhold. Dessverre er det ikke så veldig mye man konfigurere her, kun om full-tekst søk skal være mulig eller ikke, samt den øvrge grensa for hvor mange søkeresultater som skal vises.

 

Redigeringsmeny