Brukerveiledning for administratorer

5.1.6 – MijoFTP

For å behandle filer som ligger utenfor image-mappen må man vanligvis logge seg på cPanel på fafo-tjeneren og gå til File Manager. Som et alternativ til dette kan man bruke filbehandlingskomponenten MijoFTP, da denne er tilgjengelig direkte fra administratorgrensesnittet.

NB! Filbehandlere kan utgjøre en viss sikkerhetsrisiko, og det er derfor vanlig å deaktivere dem når man ikke trenger dem. Det er derfor mulig at du må aktivere MijoFTP før du kan bruke den.

Det er meget enkelt å bruke MijoFTP. Når du åpner komponenten vises et vindu med øverste nivå av filstrukturen på fafo.no. Ved å klikke på en mappe beveger du deg nedover i hierarkiet.

 

Øverst er den en rad med knapper:

mijoftp

Funksjonen til disse er som følger (fra venstre):

  • Pil opp: Ett nivå opp i filsystemet
  • Hus: Direkte tilbake til øverste nivå, uansett hvor du befinner deg.
  • Grønne piler begge veier: Last inn siden på nytt (reload).
  • Forstørrelsesglass: Søk. Du kan velge om du vil ta med søk i undermapper eller ikke.
  • To små ark: Kopier
  • Ark med grønn pil: Flytt. marker det du vil flytte og klikk på symbolet. Et nytt vindu vises hvor du kan velge hvor filen(e) skal flyttes.
  • Rødt kryss: Slett fil eller mappe.
  • Disksymbol med pil oppover: Last opp filer. Et nytt vindu vises hvor du kan velge inntil 10 filer av gangen for opplasting.
  • Sidesymbol med gult merke: Komprimer (Archive). Marker en mappe og klikk på komprimeringssymbolet. Mappen lagres som et zip-arkiv. 

Perm's-kolonne viser tilgangsrettigheter 

Hvis du klikker på de viste tilgangsrettighetene for en fil eller en mappe får du opp en dialog hvor disse kan endres.

Høyre kolonne viser symbol for redigering og nedlasting

Helt til høyre vises to symboler for henholdsvis redigering (edit) og nedlasting (download). Dette er kun tilgjengelig for filer.

 

Redigeringsmeny