Bjorn Dapi
Bjorn Dapi
Researcher

    Academic background:

    Ph.d., Department of Economics, Universitety of Oslo.

    Master in social economics, University of Oslo.


Research areas:

Wage formation | Collective agreements | The introduction programme for refugees in Norway

+47 97484863
Elin Svarstad og Bjorn Dapi
Fafo-rapport 2022:02
Anne Mette Ødegård, Bjorn Dapi, Kristin Alsos, Jon Erik Dølvik, Tone Fløtten, Hanne C. Kavli, og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2020:32
Jørgen Aarhaug, Sigurd M N Oppegaard, Frants H Gundersen, Knut J L Hartveit, Kåre H Skollerud og Bjorn Dapi
Fafo-rapport 2020:24 TØI rapport1802/2020

Other publications

Elin Svarstad & Bjorn Dapi

Én av tre lavtlønte sitter fast i lavlønnsfellen

Dagens Næringsliv

Elin Svarstad og Bjorn Dapi

Lavlønn, kjønn og deltid
Presentasjon på Likelønnsdagene 2021

Andreas Benedictow, Bjorn Dapi, Fernanda Winger Eggen, Hege Marie Gjefsen, Anders Kjelsrud, Jonas Måøy, Maja Tofteng og Elin Svarstad

Evaluering av ordningen med allmenngjøring av tariffavtaler

  • Project management: Bjorn Dapi
  • Project management: Karen Evelyn Hauge, Frischsenteret
  • Current projects