Bjorn Dapi
Bjorn Dapi
Researcher

    Academic background:

    Ph.d., Department of Economics, Universitety of Oslo.

    Master in social economics, University of Oslo.


Research areas:

Wage formation | Collective agreements | Introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger

+47 97484863
Anne Mette Ødegård, Bjorn Dapi, Kristin Alsos, Jon Erik Dølvik, Tone Fløtten, Hanne C. Kavli, og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2020:32
Jørgen Aarhaug, Sigurd M N Oppegaard, Frants H Gundersen, Knut J L Hartveit, Kåre H Skollerud og Bjorn Dapi
Fafo-rapport 2020:24 TØI rapport1802/2020

Other publications

Andreas Benedictow, Bjorn Dapi, Fernanda Winger Eggen, Hege Marie Gjefsen, Anders Kjelsrud, Jonas Måøy, Maja Tofteng og Elin Svarstad

Evaluering av ordningen med allmenngjøring av tariffavtaler

  • Project management: Anna Hagen Tønder
  • Project management: Karen Evelyn Hauge, Frischsenteret
  • Current projects