Inger Marie Hagen
+47 48297385
Sissel C. Trygstad, Kristin Alsos, Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Inger Marie Hagen og Ragnhild Steen Jensen
Fafo-rapport 2021:10
Inger Marie Hagen og Elin Svarstad
Ansattes styrerepresentasjon i privat sektor
Fortsatt nedgang i bruk av ordningen?
Fafo-notat 2021:07
Fafo-rapport 2020:28
Jørgen Svalund, Rolf K. Andersen, Mona Bråten og Inger Marie Hagen
Fafo-rapport 2020:22
Inger Marie Hagen og Sigurd M. Nordli Oppegaard
Fafo-rapport 2020:07
Inger Marie Hagen og Jørgen Svalund
Fafo-rapport 2019:32
Sissel C. Trygstad, Kristin Alsos, Mona Bråten og Inger Marie Hagen
Fafo-notat 2019:23
Rolf K. Andersen, Inger Marie Hagen og Anne Inga Hilsen
HMS og arbeidsmiljøarbeid
Hvordan kan arbeidsmiljøarbeidet i kommunal sektor styrkes?
Fafo-rapport 2018:31
Inger Marie Hagen og Jørgen Svalund
Verve og beholde
Forankring av LOs medlemsfordeler gjennom lokale LOfavørkomiteer
Fafo-rapport 2018:28
Fafo-rapport 2017:40
Inger Marie Hagen, Kristine Nergaard og Dag Olberg
Fafo-rapport 2017:15
Inger Marie Hagen
Forskere søkes!
Om klimaspørsmålets plass i arbeidslivsforskningen
Fafo-notat 2016:14
Ivar Brevik, Anne Britt Djuve, Inger Marie Hagen, Åsmund Hermansen, Lise Lien og Leif E. Moland
Hjemme, borte eller uavgjort?
Kvalitet og effektivitet i pleie- og omsorgstjenestene
Fafo-rapport 2016:06
Sissel C. Trygstad, Kristin Alsos, Inger Marie Hagen og Ragnhild Steen Jensen
Fafo-rapport 2015:18
Fafo-rapport 2015:34
Fafo-notat 2014:03
Sissel C. Trygstad, Rolf K. Andersen, Inger Marie Hagen, Kristine Nergaard, Heidi Nicolaisen og Johan Røed Steen
Fafo-rapport 2014:02
Jørgen Svalund og Inger Marie Hagen
Fafo-rapport 2014:04
Inger Marie Hagen
Prioriteringer og samarbeid
LOs tillitsvalgtpanel, april 2013
Fafo-notat 2013:14
Inger Marie Hagen
Likestilling: politikk og utfordringer
LOs tillitsvalgtpanel, april 2013
Fafo-notat 2013:10
Inger Marie Hagen
Violence and threats of violence in the public sector: an interview survey
Mellom kallsetikk og HMS – en intervjuundersøkelse
Fafo-rapport 2010:37
Inger Marie Hagen
The Powerful Minority. Employee Board Level Representative between Corporate Industrial Relations
Ansatterepresentasjon i styret mellom Corporate Governance og Industrial Relations. Doktoravhandling
Fafo-rapport 2010:02
Odd Bjørn Ure og Inger Marie Hagen
Towards a fund for decent work within the new agreement on Norwegian EEA grants
Prioriteringer for godt partssamarbeid i Øst- og Mellom-Europa
Fafo-notat 2010:02
Øyvind M. Berge, Inger Marie Hagen, Sissel C. Trygstad
Fafo-rapport 2009:52
Eivind Falkum, Inger Marie Hagen og Sissel C. Trygstad
Bedriftsdemokratiets tilstand
Medbestemmelse, medvirkning og innflytelse i 2009
Fafo-rapport 2009:35
Fafo-notat 2009:17
Fafo-notat 2009:16
Inger Marie Hagen og Sissel C. Trygstad
Modeller og dilemmaer
Om overføring av styringsprinsipper fra privat til offentlig sektor
Fafo-rapport 2008:24
Inger Marie Hagen
Ansatte i styret
Statusrapport 2007
Fafo-rapport 2008:09
Sissel C. Trygstad og Inger Marie Hagen
Fafo-rapport 2007:24
Inger Marie Hagen og Sissel Trygstad
Fafo-rapport 2007:15
Inger Marie Hagen
Ansattes styrerepresentanter
Motstandere, samarbeidspartnere eller B-medlemmer?
Fafo-rapport 502
Sissel C. Trygstad og Inger Marie Hagen
Nye samarbeidsordninger etter sykehusreformen
Evaluering av samarbeidsordningen mellom ledere og tillitsvalgte på regionalt nivå i Helse Øst RHF
Fafo-rapport 453
Heidi Nicolaisen, Nina Kristiansen Skalle, Inger Marie Hagen
Fafo-rapport 400
Inger Marie Hagen, Sveinung Skule og Mona Bråten
Fafo-rapport 249
Inger Marie Hagen og Arne Pape
Medspillere eller motspillere?
Lederes og tillitsvalgtes erfaringer med Hovedavtalen i staten
Fafo-rapport 227

Inger Marie Hagen

Employee Representatives on Company Boards – Hostages, Renegades or Fierce Opponents?

Nordic Journal of Working Life Studies

Inger Marie Hagen & Elin Svarstad

15 år med anbefaling for eierstyring og selskapsledelse
– fortsatt aktive direktører og passive styrer?

Inger Marie Hagen og Ragnhild Steen Jensen

– Kan du representere meg? Rekruttering av tillitsvalgte blant innvandrere i Norge

Søkelys på arbeidslivet

Inger Marie Hagen og Sissel C. Trygstad

Ledelse, organisering og styring av offentlige virksomheter

Inger Marie Hagen

Ansattes styrerepresentanter