Completed projects

Parental guidance (ICDP) for selected groups


Fafo-reports and papers

Fafo-rapport 2018:23
Silje Sønsterudbråten og Mathilde Bjørnset
Evaluering av gruppeveiledning for foreldre som er bekymret for sine ungdommer

Fafo-rapport 2017:02
Beret Bråten og Silje Sønsterudbråten
Forsøk med veiledning (ICDP) av foreldre med radikaliseringsbekymringer og foreldre i asylmottak

Project management

Beret Bråten

Project participant(s)

Beret Bråten

Project period

June 2016
December 2016