Completed projects

Profesjonell rekruttering er likestilt rekruttering - en kartlegging av rekrutteringspraksis i virksomheter i det statlige mangfoldsnettverket


Fafo-reports and papers

Fafo-rapport 2018:01
Mathilde Bjørnset, Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri
Rekrutteringspraksis blant virksomheter i det statlige mangfoldsnettverket

Project participant(s)

Mathilde Bjørnset

Project period

January 2017
December 2017