National Correpondent EUROFOUND

The European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (EUROFOUND) is a triparty EU Agency that provides knowledge to assist in the development of better social, employment and work-related policies. The work is done with the assistance of national correspondents in the EU Member States, and the Norwegian Ministry of Labour and Social Inclusion has granted Fafo the task as the national correspondent of Norway,

 • Du kan finne de nyeste rapportene fra Eurofound på organisasjonens liste over publikasjoner.

  Informasjon om Norge i ulike databaser kan du finne på ulike sider. Covid-19 EU PolicyWatch. Norway gir oversikt over nasjonale tiltak i forbindelse med Covid-19-pandemien. Denne databasen er nå utvidet til å inkludere tiltak med formål å sikre at økonomien gjenoppbygges etter at tiltakene er avviklet.

  På siden Living and working in Norway finnes oppdatert informasjon om norsk arbeidsliv. Her kan man også finne nøkkeltall om arbeidsmarkedet og partene, lønnsforhandlinger og konflikter mv.

  Oversikt over ned- og oppbemanninger i Europeisk arbeidsliv, støtteordninger og regelverk finnes på sidene til European Monitoring Centre on Change (EMCC).

Researchers

Project period

 • Start:
  March 2022
 • End:
  February 2026

Commissioned by

 • Ministry of Labour and Social Inclusion

Sustainable development goals

Other types of publications and dissemination