• Sustainable Development Goal 6: Clean Water and Sanitation

  • 2 prosjekter

Socio-economic Impact of Afghan Refugees on Pakistan

Det overordnede målet med prosjektet er en studie av sosioøkonomiske konsekvenser av afghanske flyktninger i Pakistan.

Prosjektnyheter