• Sustainable Development Goal 7: Affordable and Clean Energy

  • 3 prosjekter

Vision2030 Formative Dialogue Research

The VISJON2030 initiative is setup to contribute to poverty reduction in countries receiving development aid from Norway.

Socio-economic Impact of Afghan Refugees on Pakistan

Det overordnede målet med prosjektet er en studie av sosioøkonomiske konsekvenser av afghanske flyktninger i Pakistan.

Prosjektnyheter