• Sustainable Development Goal 13: Climate Action

  • 2 prosjekter

Evaluation: FOR ALLE

Prosjektet er en forskningsbasert evaluering av Sparebankstiftelsen SR-Banks satsning FOR ALLE! Evalueringen skal gi kunnskap om i hvilken grad gavemidler når målgruppen, og hva som eventuelt kjennetegner de prosjektene som har god måloppnåelse.

Climate change and the food industry - challenges ahead

NNN ønsker en gjennomgang av miljø- og klimautfordringer i dere bransjer.

Prosjektnyheter